Medische Microbiologie › Treant Zorggroep

Medische Microbiologie

Het laboratorium voor medische microbiologie doet onderzoek naar de oorzaken van infectieziekten. Daarnaast hebben artsen-microbioloog een consultfunctie, geven zij behandeladviezen en spelen zij een rol in de preventie van infectieziekten.

Binnen de medische microbiologie wordt diagnostisch onderzoek verricht met als doel de oorzaken van infectieziekten vast te stellen. Een bacterie, virus of schimmel kunnen bijvoorbeeld een infectieziekte veroorzaken. Onderzoek stelt vast, of sluit uit, om welke ziekteverwekker het gaat zodat meteen de meest effectieve behandeling kan worden ingezet.

Daarnaast speelt de medische microbiologie een rol in:

  • ziekenhuishygiëne en infectiepreventie;
  • diagnostiek en behandeling;
  • beleidsvorming en het ontwikkelen van procedures en richtlijnen voor preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten;
  • voorlichting en onderwijs aan analisten, stagiairs, medisch specialisten, arts-assistenten en coassistenten.

Binnen het ziekenhuis van Treant Zorggroep voert Certe de laboratoriumonderzoeken uit. Certe is een organisatie voor medische diagnostiek (bloedonderzoek en dergelijke) en advies voor onder andere ziekenhuizen en huisartsen. In  het ziekenhuis van Treant kunt u bij Certe terecht voor het aantonen van infectieziekten (medische microbiologie).

Certe laboratorium
Certe voert de laboratoriumonderzoeken van Treant Zorggroep uit. Zij verrichten laboratoriumonderzoek in opdracht van onder andere huisartsen en ziekenhuizen in de regio. Het voordeel voor u als patiënt is hierbij dat de specialisten in het ziekenhuis ook beschikken over de resultaten van door huisartsen aangevraagd laboratoriumonderzoek.

Over Certe
Met laboratoriumonderzoek, functieonderzoeken, beeldvormende diagnostiek en (behandel)adviezen, leveren wij hoogstaande medische diagnostiek en hiervan afgeleide producten en diensten voor zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn en hun patiënten. Dit bieden wij op een persoonlijke wijze en dichtbij aan. Met onze betrokken en deskundige medewerkers en artsen in ziekenhuizen, op meer dan 170 spreekuurlocaties en, indien nodig, bij mensen thuis.

Meer weten over Certe?

Kwaliteit
Het Certe laboratorium bij Treant Zorggroep is volledig geaccrediteerd bij de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl).

Privacy
Kijk op de website van Certe voor meer informatie over het privacyreglement van Certe.

Lees verder over medische microbiologie