Geriatrie › Treant Zorggroep

Geriatrie

Geriatrie

De afdeling Geriatrie is gespecialiseerd in preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten van ouderen.

Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Denk hierbij aan:

 • problemen met lopen en vallen;
 • het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
 • somberheid en eenzaamheid;
 • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren;
 • geheugenproblemen en verwardheid;
 • lichamelijke klachten;
 • problemen in de zorg en begeleiding.

Een klinisch geriater kijkt naar alle problemen bij de oudere mens. Daarbij kijken we niet alleen naar uw klacht, maar naar het geheel. We doen dat met verschillende deskundigen in een zogenaamd multidisciplinair team. Samen werken we aan het herstel en het behoud van de zelfredzaamheid, van u of uw naaste. We kijken daarbij goed naar wat u kunt en hoe kwetsbaar u bent. De klinisch geriater onderzoekt waar uw klachten vandaan komen. Hiervoor kunnen we verschillende onderzoeken en testen doen. Voor een uitgebreider onderzoek is er in ziekenhuislocatie Scheper een speciale dagkliniek waar u meerdere onderzoeken op één dag kan ondergaan. Ook kunt u één of meerdere dagen opgenomen worden op de afdeling Geriatrie.

De specialisten van de afdeling Geriatrie werken nauw samen met de specialisten van de locaties voor wonen en zorg van Treant Zorggroep in Emmen en Hoogeveen en omgeving.

Ook andere medische specialisten kunnen de hulp inroepen van een klinisch geriater. De geriater kan op deze manier patiënten door het hele ziekenhuis helpen. Dus ook patiënten die niet op de geriatrische afdeling opgenomen zijn. Tevens kan een verpleegkundige van een andere afdeling een geriatrisch gespecialiseerd verpleegkundige om advies vragen.

Speciale spreekuren

Voor veel voorkomende klachten hebben we speciale spreekuren. Hier doen we ook veel aan preventie. We werken er samen met u aan om de problemen te voorkomen. De spreekuren zijn:

 • geheugenpolikliniek
 • valpreventiepolikliniek
 • fractuurpreventiepolikliniek
 • preoperatief spreekuur

Team

Iedere patiënt op de afdeling Geriatrie heeft weer andere hulpvragen. Daarom zijn er altijd meerdere deskundigen betrokken bij het onderzoek en de behandeling. Een team kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde
 • gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie (bekijk de werkzaamheden van een van onze verpleegkundigen)
 • physisian assistant
 • maatschappelijk werker
 • fysiotherapeut
 • diëtist
 • activiteitenbegeleidster
 • psycholoog
 • zorgassistenten
 • vrijwilligers

Bereikbaarheid

Op onze drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal zijn geriatrieteams aanwezig. Zij richten zich op de zorg voor (kwetsbare) ouderen. Op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen kunt u iedere maandag van 09.00 tot 12.00 uur terecht voor het geriatrie spreekuur. Een specialist ouderengeneeskunde van Weidesteyn, onze naastgelegen locatie voor wonen en zorg, bezoekt een oudere patiënt op de verpleegafdeling in Hoogeveen wanneer dit nodig is. De dienstdoende geriater is 24-uur per dag telefonisch bereikbaar om met huisartsen, medisch specialisten van onze ziekenhuislocaties en specialisten ouderengeneeskunde van onze locaties voor wonen en zorg te overleggen over ouderenzorg. Tijdens kantooruren is de dienstdoende geriater bereikbaar op een intern spoednummer dat bekend is binnen Treant. Buiten kantooruren is de dienstdoende geriater bereikbaar via de centrale van ziekenhuislocatie Scheper. Voor uitgebreider onderzoek is er in Emmen een verpleegafdeling Geriatrie waar patiënten indien nodig opgenomen worden.

Veiligheidsprogramma

In ons ziekenhuis werken we met een veiligheidsprogramma voor mensen boven de 70. Met dit programma onderzoeken we, voorafgaand aan de opname in het ziekenhuis, de risico’s op complicaties. Bijvoorbeeld verwardheid (delirium), vallen, ondervoeding, infecties en functieverlies. Zo kunnen we maatregelen nemen of de risico’s te verminderen. Met het VMS Veiligheidsprogramma zetten we ons samen met 93 ziekenhuizen in om de risico’s voor kwetsbare ouderen te beperken.

Afdeling

De afdeling Geriatrie bevindt zich op de derde verdieping (Noord 32) van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen en beschikt over twaalf bedden. Er zijn een- en tweepersoonskamers. Er is een huiskamer waar door de week activiteitenbegeleiding en vrijwilligers aanwezig zijn. De afdeling is semi-gesloten. Dat wil zeggen dat de afdeling door een elektrische deur is afgesloten en bezoekers alleen naar buiten kunnen met een code. Dit is om te voorkomen dat verwarde patiënten de afdeling verlaten. De afdeling beschikt ook over een tent-bed, ook wel Poseybed genoemd (zie afbeelding hiernaast). Deze wordt in zeer uitzonderlijke gevallen ingezet. Lees hier meer over het tentbed.  

Lees meer over Geriatrie