Kosten en verzekering › Treant Zorggroep

Kosten en verzekering

Op deze pagina vindt u informatie over de kosten wanneer u bijvoorbeeld een behandeling in ons ziekenhuis hebt ondergaan.

Na afloop van een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis van Treant Zorggroep brengen wij de kosten in rekening bij uw ziektekostenverzekeraar of bij uzelf. Meestal worden de kosten in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. U kunt op de website van uw zorgverzekeraar inloggen met uw DigiD. Daar kunt u vinden wat wij hebben gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Voor informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen, kan een patiënt het best terecht bij zijn zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden bij rijksoverheid  

DBC’s en overige zorgproducten

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). In een DBC worden de kosten van de diagnose, de behandeling die hier gewoonlijk uit voortvloeit en andere kosten die hiermee samenhangen bijeengebracht. In bijgaande video van twee minuten van NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) vindt u daarover uitleg. Uitlegvideo "Betalen van ziekenhuiszorg".

Naast DBC zorgproducten kent het ziekenhuis ook nog andere zorgproducten. De meest voorkomende zijn:

  • Mond- en kaakheelkunde
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Eerstelijns paramedische zorg, zoals fysiotherapie
  • Laboratoriumverrichtingen, röntgenfoto’s, scopieën etc. (worden meestal door de huisarts aangevraagd)
  • Bepaalde dure geneesmiddelen
  • Poliklinische bevallingen

Kijk voor vergoedingen hieronder bij 'aanvullende verzekering en onverzekerde zorg'.
Wilt u een indicatie van de kosten? Klik dan hier: Aanvraag prijsindicatie  

Contracten met zorgverzekeraars en passantentarieven

Heeft uw zorgverzekeraar met ons ziekenhuis een overeenkomst gesloten? Dan zijn wij met uw zorgverzekeraar een prijs overeengekomen per DBC-declaratiecode. Deze prijzen kan uw zorgverzekeraar u geven.  Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft gesloten met ons ziekenhuis, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Bekijk de gecontracteerde zorgverzekeraars in 2018. Hier vindt u de gecontracteerde zorgverzekeraars 2016 (pdf) en de gecontracteerde zorgverzekeraars 2017 (pdf).

Contracten 2019: Met de Zilveren Kruis Achmea groep zijn voor 2019 reeds afspraken gemaakt. De tarieven zijn nog niet bekend en zullen z.s.m. volgen. Voor alle andere zorgverzekeraars geldt dat Treant in onderhandeling is.

De zogenaamde ‘Passantentarieven’ zijn de tarieven die wij in rekening brengen bij onverzekerde zorg. De passantentarieven vindt u onderaan de pagina onder interessante links. Op de meeste zorg is geen btw van toepassing (met uitzondering van enkele cosmetische behandelingen).

Aanvullende verzekering en onverzekerde zorg

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed, of maar gedeeltelijk. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan  - zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor in veel gevallen aanvullend verzekeren. Of uw behandeling in uw aanvullende verzekering valt hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten zelf betalen.

Overzicht labels per verzekeraar

Bekijk hier de labels per verzekeraar.

Interessante links:

Contact

Vragen over Stel ze aan
uw factuur afdeling Facturatie ziekenhuiszorg, telefoon (0591) 655 355, e-mail: facturering.cure@treant.nl, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
betalen afdeling Debiteuren ziekenhuiszorg, telefoon (0591) 655 365, e-mail: debiteuren.za@treant.nl, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
vergoedingen, eigen risico en eigen bijdrage uw zorgverzekeraar
medisch inhoudelijk polikliniek van het desbetreffende specialisme of uw huisarts