Kosten en verzekering › Treant Zorggroep

Kosten en verzekering

Op deze pagina vindt u informatie over de kosten wanneer u bijvoorbeeld een behandeling in ons ziekenhuis hebt ondergaan.

Na afloop van een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis van Treant Zorggroep brengen wij de kosten in rekening bij uw ziektekostenverzekeraar of bij uzelf. Meestal worden de kosten in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. U kunt op de website van uw zorgverzekeraar inloggen met uw DigiD. Daar kunt u vinden wat wij hebben gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Op zorgverzekeringskaart.nl ziet u per polis per zorgverzekeraar welke zorg wel of niet is gedekt. Voor informatie over uw zorgverzekeraar zoals uw vergoedingen en dekking, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden bij rijksoverheid  

DBC’s en overige zorgproducten

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). In een DBC worden de kosten van de diagnose, de behandeling die hier gewoonlijk uit voortvloeit en andere kosten die hiermee samenhangen bijeengebracht. In bijgaande video van twee minuten van NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) vindt u daarover uitleg. Uitlegvideo "Betalen van ziekenhuiszorg".

Naast DBC zorgproducten kent het ziekenhuis ook nog andere zorgproducten. De meest voorkomende zijn:

  • Mond- en kaakheelkunde
  • Bijzondere tandheelkunde
  • Eerstelijns paramedische zorg, zoals fysiotherapie
  • Laboratoriumverrichtingen, röntgenfoto’s, scopieën etc. (worden meestal door de huisarts aangevraagd)
  • Bepaalde dure geneesmiddelen
  • Poliklinische bevallingen

Kijk voor vergoedingen hieronder bij 'aanvullende verzekering en onverzekerde zorg'.
Wilt u een indicatie van de kosten? Klik dan hier: Aanvraag prijsindicatie  

Contracten met zorgverzekeraars en passantentarieven

Heeft uw zorgverzekeraar met ons ziekenhuis een overeenkomst gesloten? Dan zijn wij met uw zorgverzekeraar een prijs overeengekomen per DBC-declaratiecode. Treant declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.  Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft gesloten met ons ziekenhuis, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Bekijk de gecontracteerde zorgverzekeraars (2019 en 2020).

Voor het geval u geen ziektekostenverzekering hebt of als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Treant Zorggroep voor ziekenhuiszorg, wordt door ziekenhuizen het zogenaamde passantentarief bij u in rekening gebracht voor de geleverde zorg. In de passantenprijslijst zijn behandelingen opgenomen uit het vrije segment (het B-segment). Om de juiste prijs voor de behandeling uit deze lijst te kunnen vinden, heeft u een zorgproductcode nodig. Uw medisch specialist of het secretariaat van het betreffende specialisme kan deze code geven. In de passantenprijslijst kunt u op deze code zoeken om het bijbehorende passantentarief te vinden.

Passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. Wanneer de prijs op de lijst anders is dan de prijs die u in het ziekenhuis hoort als u wordt behandeld, dan geldt de laatste prijs. In de passantenprijslijst staan alleen de tarieven van het vrije segment (B-segment) vermeld. Voor behandelingen uit het gereguleerde segment (A-segment en de Overige Zorgproducten) worden de tarieven bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bekijk deze tarieven op de website van de NZa.

De passantentarieven vindt u onderaan de pagina onder interessante links. Op de meeste zorg is geen btw van toepassing (met uitzondering van enkele cosmetische behandelingen).

Aanvullende verzekering en onverzekerde zorg

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed, of maar gedeeltelijk. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan  - zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor in veel gevallen aanvullend verzekeren. Of uw behandeling in uw aanvullende verzekering valt hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten zelf betalen.

Overzicht labels per verzekeraar

Bekijk hier de labels per verzekeraar.

Contact

Vragen over Stel ze aan
uw factuur afdeling Facturatie ziekenhuiszorg, telefoon (0591) 655 355, e-mail: facturering.cure@treant.nl, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
betalen afdeling Debiteuren ziekenhuiszorg, telefoon (0591) 655 365, e-mail: debiteuren.za@treant.nl, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
vergoedingen, eigen risico en eigen bijdrage uw zorgverzekeraar
medisch inhoudelijk polikliniek van het desbetreffende specialisme of uw huisarts