Nucleaire geneeskunde › Treant Zorggroep

Nucleaire geneeskunde

Eén van de manieren om het lichaam in beeld te brengen is met nucleaire geneeskunde. In plaats van röntgen, geluid of magneetgolven gebruiken we hierbij licht-radioactieve stoffen. Dit doen we om de functie van organen in beeld te brengen, zoals loslating van gewrichtsprotheses, hartfunctie, hersenen, kijken of tumoren kwaadaardig zijn en of deze zijn uitgezaaid.  

De licht-radioactieve stof wordt toegediend via een injectie, via voedsel of door inademing. Dit is afhankelijk van het te onderzoeken orgaan. Deze stof is altijd onschadelijk en blijft maar kort in het lichaam. Daarnaast vindt er op de afdeling behandeling plaats van met name schildklieraandoeningen.

Als enig ziekenhuis in Drenthe beschikt Treant in locatie Scheper over een geavanceerde PET/CT camera.

Drie locaties
Het ziekenhuis van Treant Zorggroep bestaat uit drie locaties. Nucleaire geneeskunde bevindt zich op locatie Bethesda in Hoogeveen en locatie Scheper in Emmen. Voor de meeste onderzoeken kunt u op beide locaties terecht. PET/CT onderzoeken en behandelingen vinden alleen plaats op locatie Scheper.

De licht-radioactieve stof verzamelt zich in het lichaamsdeel of orgaan dat we willen onderzoeken. U neemt plaats onder een speciale camera die de straling opvangt en omzet in een afbeelding. Op basis hiervan stelt de nucleair geneeskundige een diagnose.

Zo kan bijvoorbeeld een scheurtje in een bot heel duidelijk te zien zijn. De radioactieve stof verzamelt zich namelijk rond de plaatsen waar het botweefsel zeer actief is. In dit geval is dat waar het bot beschadigd is. Op deze manier kunnen we ook andere lichaamsdelen en organen onderzoeken, zoals de hartspier, de schildklier en de hersenen.

Geen gevaar
U hoeft zich geen zorgen te maken over dit onderzoek. De hoeveelheid radioactieve vloeistof die we gebruiken is zo klein dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Vergeet ook niet dat ons lichaam gewend is aan straling. Het zit in ons lichaam zelf, in de lucht, in de bodem en in ons voedsel. Alleen een hoge dosis radioactiviteit kan gevaarlijk zijn.

Zwangerschap en borstvoeding
Een nucleair onderzoek kan wel nadelig zijn voor de gezondheid van uw kind. Bent u (misschien) zwanger? Of geeft u borstvoeding? Bespreek dit met uw arts of de medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan een reden zijn om uw onderzoek uit te stellen. Geeft u borstvoeding, dan adviseren wij vaak om daar tijdelijk mee te stoppen.

Maatschap
De nucleair geneeskundigen zijn ook werkzaam  in de ziekenhuizen in  Zwolle, Meppel en Hardenberg.

Lees verder over Nucleaire geneeskunde