Kinder- en Jeugdrevalidatie › Treant Zorggroep

Kinder- en Jeugdrevalidatie

Kinder- en Jeugdrevalidatie is voor kinderen tot 18 jaar met complexe ontwikkelingsproblemen. De problemen kunnen door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn ontstaan. Ook kinderen die veel pijn hebben of vaak moe zijn kunnen bij ons terecht. Kinderen die hulpmiddelen nodig hebben worden ook behandeld op de afdeling Kinder- en Jeugdrevalidatie. Vaak gaat het om een combinatie van problemen.

Het uitzoeken van de precieze hulpvraag vinden we dan ook belangrijk. Pas dan kunnen we het juiste behandelplan maken en het team voor de behandeling samenstellen.

Werkzaamheden en samenwerking

Met de kinderen en hun ouders werken de revalidatieartsen aan motoriek, zelfredzaamheid, spraak, taal, gedrag, voeding, concentratie en schoolse vaardigheden. Zij doen dat met spel, beweging en communicatie. Het doel is dat uw kind zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. Zijn of haar toekomst staat centraal. De revalidatieartsen werken met een behandelteam van verschillende specialisten. Ieder kijkt vanuit eigen vakgebied naar uw kind. De ouders en de omgeving van uw kind wordt daar intensief bij betrokken. Ook is er een intensieve samenwerking met andere organisaties en instellingen die voor u en uw kind van belang kunnen zijn.

Locaties

Kinder- en Jeugdrevalidatie wordt aangeboden op de drie ziekenhuislocatie van Treant Zorggroep. Voor de meer gespecialiseerde behandelingen worden de kinderen vanuit ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal verwezen naar het Scheper in Emmen. De afdeling Kinder- en Jeugdrevalidatie in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen beschikt ook over een Therapeutische Peutergroep (TPG) en werkt samen met de aangrenzende mytylschool  “De Springplank”.

Lees meer over Kinder- en Jeugdrevalidatie