Ziektebeelden › Treant Zorggroep

Ziektebeelden

Onder de kwaadaardige hematologische aandoeningen vallen onder andere:

Acute leukemie: AML/ALL
Leukemie is een vorm van bloedkanker. Deze kwaadaardige aandoening van de witte bloedcellen (leukocyten) ontstaat in het beenmerg waar de aanmaak van bloedcellen plaatsvindt.

Patiënten met de diagnose acute leukemie worden voor behandeling verwezen naar het UMCG in Groningen. Lees meer

Chronische leukemie: CML/CLL
Bij chronisch myeloïde leukemie (afgekort: CML) worden teveel witte bloedcellen en soms ook teveel bloedplaatjes in het beenmerg aangemaakt. Om de definitieve diagnose CML te stellen is chromosoomonderzoek nodig om het karakteristieke Philadelphia-chromosoom aan te tonen. Lees meer

Hodgkin-lymfoom/de ziekte van Hodgkin
Het Hodgkin-lymfoom is een zeldzame vorm van lymfklierkanker die bij de grote meerderheid van de patiënten volledig te genezen is. De ziekte komt vooral bij jongeren voor in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Lees meer

Non-Hodgkin-lymfomen (NHL)
Non-Hodgkin-lymfoom (afgekort: NHL) is een kanker in het lymfweefsel. Lymfklierkanker ontstaat wanneer een cel van de lymfklier (een lymfocyt) kwaadaardig wordt.

De eerste soort lymfklierkanker die ontdekt werd, is het Hodgkin-lymfoom (vroeger de ziekte van Hodgkin). Alle andere soorten die later ontdekt werden, heten samen non-Hodgkin-lymfomen. Er zijn meer dan dertig verschillende soorten non-Hodgkin-lymfomen. Het is belangrijk dat er nauwkeurig gekeken wordt naar het type, omdat de behandelingen en de vooruitzichten erg van elkaar verschillen. Lees meer

Multipel myeloom
Multipel myeloom, in Nederland vaak ziekte van Kahler genoemd, is een aandoening waarbij er sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen. Deze woekering vindt plaats in het beenmerg en gaat met een scala van symptomen gepaard. Lees meer

MDS (myelodysplastisch syndroom)
Bij het myelodysplastisch syndroom (afgekort: MDS) is de aanmaak in het beenmerg van één of meerdere soorten bloedcellen verstoord omdat de bloedstamcel ziek is.

Om het juiste type MDS vast te stellen is – naast lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek – ook beenmergonderzoek nodig. Lees meer