Afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde Emmen sluiten tijdelijk › Treant Zorggroep

Afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde Emmen sluiten tijdelijk

Geplaatst op: 13 december 2017

Ondanks de inspanningen van velen is het de afgelopen weken niet gelukt om de groep van kinderartsen in locatie Scheper te Emmen weer op volle sterkte te krijgen. De klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in Emmen gaan daarom vanaf maandag 18 december tijdelijk dicht. De zorg wordt overgenomen door ziekenhuislocaties Bethesda (Hoogeveen) en Refaja (Stadskanaal). Als dat nodig is worden andere ziekenhuizen in onze regio ingeschakeld.

De dagbehandeling kinderen en de polikliniek Kindergeneeskunde blijven doordraaien. Dat geldt ook voor de polikliniek Gynaecologie, de verpleegafdeling Gynaecologie en de gynaecologische operaties in Emmen. Het spreekuur voor zwangere vrouwen blijft eveneens gehandhaafd.

Op locatie Scheper heeft Treant al langer te maken met een tekort aan kinderartsen. Deze situatie is nu zo nijpend dat we geen veilige en kwalitatief goede zorg kunnen garanderen voor jonge patiënten en (aanstaande) moeders. De oplossing ligt in het vinden van nieuwe kinderartsen. Daarvoor zetten we alles op alles.

Vrijdag 8 december maakte de raad van bestuur van Treant nog bekend dat de afdelingen een week langer open konden blijven dankzij inzet van kinderartsen uit het UMCG.

Na overleg met het UMCG moesten  we constateren dat er vanuit het UMCG onvoldoende kinderartsen beschikbaar zijn voor de langere ondersteuning.

Tot nu toe hebben we enkele reacties gekregen naar aanleiding van de campagne in de dagbladen afgelopen zaterdag, op social media en na oproepen in de medische wereld. Maar nog onvoldoende om de afdelingen open te houden.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op 13 december is bekend gemaakt dat de  Afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde Emmen tijdelijk sluiten. Dat kan vragen oproepen. Hier leest u de meest gestelde vragen en antwoorden.  Deze lijst met meest gestelde vragen zal de komende tijd worden aangevuld.

Vragen over dagbehandeling kinderen

Kan mijn kind bij ziekenhuislocatie Scheper terecht voor het knippen van zijn/haar amandelen?
Ja, de dagbehandeling van kinderen is zoals gewoonlijk mogelijk. Doordat de polikliniek Kindergeneeskunde gewoon geopend blijft, en er overdag dus een kinderarts aanwezig is, kunnen behandelingen, zoals:

  • neus- en keelamandelen knippen
  • liesbreuken
  • zetten van een breuk onder narcose

gewoon plaatsvinden.

Vragen over de polikliniek Kindergeneeskunde

Blijft de polikliniek Kindergeneeskunde geopend?
Ja, de polikliniek Kindergeneeskunde blijft geopend. Dit betekent dat kinderartsen van de andere twee ziekenhuislocaties van Treant en externe kinderartsen de spreekuren verzorgen.

Wordt de wachttijd hierdoor langer?
Ja, dat zou kunnen. Op volgorde van urgentie maakt het secretariaat afspraken met patiënten. Het kan zijn dat hierdoor afspraken (weer) gewijzigd worden en dat kinderen een andere kinderarts krijgen of dat kinderen wellicht sneller geholpen kunnen worden op onze ziekenhuislocaties  Bethesda en Refaja in Hoogeveen en Stadskanaal. Patiënten ontvangen hierover schriftelijk of telefonisch bericht.

Vragen over kinderen op de spoedeisende hulp (SEH)

Als mijn kind is gevallen, kan die dan terecht bij de SEH?
Alle kinderen met verwondingen kunnen gewoon naar de SEH, omdat dit niet valt onder de verantwoordelijkheid van de kinderarts. Omdat de kinderafdeling gesloten is, kunnen ze alleen niet opgenomen worden in Emmen en worden ze overgeplaatst indien nodig.

Vragen over bevallen in ziekenhuislocatie Scheper

Kan ik bevallen in ziekenhuislocatie Scheper?
Nee, door het tekort aan kinderartsen mag Treant Zorggroep op dit moment op basis van wettelijke richtlijnen geen bevallingen meer doen in ziekenhuislocatie Scheper. De veiligheid en gezondheid van de (ongeboren) baby staat voorop en als we deze veiligheid niet kunnen bieden, kunnen we deze zorg niet meer geven.

Ik wil in een ziekenhuis bevallen. Als dat niet in ziekenhuislocatie Scheper kan, waar kan dat dan wel?
Op ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal of Bethesda in Hoogeveen is dit mogelijk.

Bevallen bij een andere ziekenhuislocatie van Treant of een ander ziekenhuis. Is dit niet te ver rijden? En daardoor gevaarlijk voor mij en mijn ongeboren baby?
Als u in regio Emmen woont, zijn ziekenhuislocaties Refaja en Bethesda of andere ziekenhuizen binnen de wettelijk gestelde termijn van 45 minuten te benaderen.

Kan ik nog thuis bevallen?
In overleg met de verloskundige kunnen zwangeren besluiten thuis te bevallen. Wel zal indien nodig, sneller het besluit genomen worden, om naar een van de ziekenhuislocaties van Treant of andere ziekenhuizen te gaan voor een bevalling in het ziekenhuis.

Is er wel genoeg ruimte om te bevallen op de twee andere ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep?
Bevallingen zijn niet te plannen; de ene dag is het rustig, de andere dag zijn er veel bevallingen. We verwachten het merendeel van de bevallingen te kunnen opvangen op onze eigen ziekenhuislocaties. Indien dit niet mogelijk is door drukte, zullen we zwangeren, in overleg, tijdig doorverwijzen naar andere omliggende ziekenhuizen in onze regio. De omliggende ziekenhuizen hebben hun hulp aangeboden.

Vragen over de polikliniek Gynaecologie

Is de polikliniek Gynaecologie geopend?
Ja, de polikliniek Gynaecologie blijft geopend. Alle spreekuren met de gynaecologen vinden plaats, zoals u gewend bent.

Telefonische bereikbaarheid voor vragen

Bent u zwanger, onder behandeling van een gynaecoloog en heeft u een vraag?
Voor vragen over zwangerschappen tot 12 weken belt u met polikliniek gynaecologie op telefoonnummer 0591 69 13 40, elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur.

In alle andere gevallen belt u met de O&G (obstetrie & gynaecologie) verpleegkundige die 24 uur per dag bereikbaar is op telefoonnummer 0591 69 15 66. U belt haar ook in geval van spoed.

Bent u zwanger, wordt u begeleid door een verloskundige van EVE en heeft u een vraag?
Bel dan met EVE op telefoonnummer 0591 69 13 52 (op werkdagen tussen 12.30 en 16.30 uur).
Bij spoed belt u het EVE telefoonnummer 06 46 32 79 34 .

Ligt uw kind op de kinderafdeling en heeft u een vraag?
Bel dan met de kinderafdeling op telefoonnummer 0591 69 16 84.

Heeft u een geplande dagopname voor uw kind?
Dan verandert er niets (zie 'Vragen over dagbehandeling kinderen'). Heeft u toch vragen over deze opname? Bel dan met bureau Opname op telefoonnummer 0591 69 12 30, elke werkdag van 08.30 – 16.00 uur (bij voorkeur tussen 10.00 – 11.00 uur).

Heeft u een afspraak gepland of is er een behandeling gepland voor uw kind en heeft u daar een vraag over?
Bel dan met de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer 0591 69 13 91, elke werkdag van 8.30 - 16.30 uur.

Overige vragen

Kunnen de dokters op een andere locaties wel bij mijn medisch gegevens?
Treant Zorggroep werkt met een Treantbreed elektronisch  patiëntendossier. Dit betekent dat elke dokter vanuit elke ziekenhuislocatie (Scheper, Bethesda en Refaja) toegang heeft tot de gewenste patiëntgegevens.

Gerelateerde locaties