Ziekenhuisapotheek › Treant Zorggroep

Ziekenhuisapotheek

(afdeling) Klinische Farmacie & Toxicologie

De ziekenhuisapotheek zorgt voor uw medicatie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

De ziekenhuisapotheek houdt zich onder andere bezig met:

  • Levering van geneesmiddelen aan klinieken en centra voor verpleeg- en ouderenzorg van Treant Zorggroep
  • Medicatiebegeleiding- en bewaking
  • Gereed maken van geneesmiddelen voor toediening
  • Analyses van geneesmiddelen in bloed voor therapiebegeleiding en toxicologie (Klinisch Farmaceutisch Laboratorium)
  • Advisering van artsen, verpleegkundigen en patiënten over geneesmiddelen
  • Scholing van artsen, verpleegkundigen en apothekersassistenten
  • Deelname aan patiëntbesprekingen
  • Informatieverstrekking rondom medicatieverstrekkingen aan specialisten en eerstelijns specialisten (zoals huisarts/apotheekhoudende huisarts en stadsapotheek)

Uw opname

Bij opname in het ziekenhuis gaat u naar het (T)ASP ((Transmuraal) Apotheek Service Punt) of naar het preoperatief spreekuur (wanneer u geopereerd wordt). De apothekersassistente neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door om de daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen. Ook vraagt de apothekersassistente u naar overgevoeligheden en allergieën. Denk hierbij ook aan medicijnen die u bij de drogist haalt. De gegevens worden in verband met medicatieveiligheid vastgelegd in het computersysteem van Treant. Hierdoor beschikt de anesthesioloog altijd over een actueel medicatieoverzicht tijdens het spreekuur. Vraag een actueel medicatieoverzicht op bij uw eigen apotheek en neem deze mee naar uw afspraak.

Bij het opnamegesprek wordt u gevraagd of u toestemming heeft gegeven voor het raadplegen van uw elektronisch patiëntendossier (landelijke database). Indien dit niet het geval is, kunt u hiervoor een formulier invullen tijdens het opnamegesprek.

Uw verblijf

Tijdens uw opname en verblijf in het ziekenhuis kunt u aan uw behandelend arts en aan de afdelingsverpleegkundigen vragen stellen over uw medicatie. De ziekenhuisapotheek zet uw medicijnen elke dag klaar in een medicatie verdeelwagen.

Tijdens de medicatie deelronde op de verpleegafdeling wordt uw medicatie door een verpleegkundige aan u verstrekt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een ondersteunend computersysteem voor de registratie van toegediende medicatie.

In het ziekenhuis krijgt u de noodzakelijke medicijnen verstrekt uit de ziekenhuisapotheek. De van huis meegebrachte medicijnen mogen alleen bij hoge uitzondering en uitsluitend na overleg met de specialist en/of ziekenhuisapotheker worden gebruikt. Dit heeft te maken met de vergoeding van de geneesmiddelen tijdens opname door de zorgverzekering.

Weer naar huis

Zodra uw ontslagdatum bekend is, verzorgt het (Transmuraal) Apotheek Service Punt de voorlopige ontslag medicatielijst. De behandelend arts bepaalt welke medicijnen u mee naar huis krijgt. Afhankelijk door wie u uw medicijnen geleverd wilt hebben (poliklinische apotheek of eigen apotheek), wordt de medicatie afgeleverd door de poliklinische apotheek bij u aan het bed (of op de afdeling).

Op het moment dat de arts of verpleegkundige aangeeft dat u naar huis mag, start het proces met betrekking tot uw ontslagmedicatie. Dit proces kost tijd en betekent in de praktijk dat u niet direct naar huis kan. Uw arts en de ziekenhuisapotheek/poliklinische apotheek doen hun uiterste best dit proces zo veilig en snel mogelijk te laten verlopen.

Goed en veilig

De zorg voor kwaliteit en veiligheid is ons dagelijks werk en heeft onze hoogste prioriteit. Wij werken volgens landelijke normen. Uit externe toetsing is gebleken dat de ziekenhuisapotheek aan deze normen voldoet (GMP-z, ZAS 2010, NIAZ).

Uw privacy

De ziekenhuisapotheek gaat zeer zorgvuldig om met uw privacy. Wilt u niet dat de apotheek een dossier aanlegt, uw gegevens opvraagt bij uw vaste apotheek, huisarts of specialist, of gegevens terugkoppelt naar uw vaste apotheek of huisarts? Geef dit dan aan.

Dit heeft echter wel consequenties. Zonder een overzicht van de geneesmiddelen die u gebruikt, kan de ziekenhuisapotheek en uw specialist uw medicatie niet volledig bewaken. Als u niet wilt dat de ziekenhuisapotheek uw medische gegevens opvraagt met uw vaste apotheek, huisarts of specialist, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en voor eventuele gezondheidsrisico’s die kunnen optreden.

Lees verder over de ziekenhuisapotheek