Spoedeisende hulp › Treant Zorggroep

Spoedeisende hulp

Op de spoedeisende hulp (SEH) komt u terecht met acute, spoedeisende klachten. Dit kunnen nieuwe klachten zijn, bijvoorbeeld door een ongeval, of een acuut probleem door een voor u bekende ziekte. Onderzoek of behandeling van de klachten is om medische redenen direct noodzakelijk.

De patiënten op de SEH worden niet behandeld in volgorde van binnenkomst, omdat patiënten met levensbedreigende situaties altijd voor gaan. Na aankomst op de SEH wordt u een aantal vragen gesteld, zodat de urgentie van uw klachten kan worden bepaald. Dit kan betekenen dat u lang moet wachten. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Als u met spoed zorg nodig heeft, kunt u tijdens kantooruren uw huisarts bellen. Bel buiten kantooruren de huisartsenpost (0900 - 112 0112). Als het nodig is, verwijst de arts u door naar de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Bel bij levensbedreigende situaties altijd 112.

In de avond- en weekenduren kunt u het zich het beste eerst melden bij de huisartsenpost van de ziekenhuislocatie. Voor huisartsenzorg bent u verzekerd. De huisarts van dienst bepaalt vervolgens of hij/zij u kan helpen of dat toch spoedzorg nodig is. Bij een bezoek aan de SEH is het mogelijk dat u zelf een gedeelte van de kosten moet betalen. In ziekenhuislocatie Scheper in Emmen meldt u zich bij de balie van de spoedpost. Daar wordt bepaald of u door een huisarts of een SEH-medewerker wordt geholpen.

Voor spoedeisende hulp kunt u terecht op de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep.

Op de spoedeisende hulp

Op de SEH wordt u door SEH-medewerkers onderzocht en behandeld. In overleg met de specialist wordt uw behandelplan in gang gezet. Het kan dus voorkomen dat u de behandeld specialist niet ziet op de SEH.

De SEH-arts stuurt de zaken aan op de afdeling. Ook begeleidt de SEH-arts arts-assistenten, coassistenten en huisartsen in opleiding. Op de SEH zijn er ook andere afdelingen (disciplines), zoals radiologie, nauw bij ons werk betrokken. U kunt dan ook te maken krijgen met diverse specialisten, al dan niet in opleiding, van verschillende disciplines.

Lees meer over Spoedeisende hulp