Revalidatiegeneeskunde › Treant Zorggroep

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde

Voor klachten door ongevallen, ziektes of aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat zoals handletsel, spasticiteit, enkelvoudige orthopedische problematiek, spier- en zenuwaandoeningen en amputaties kunt u bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde terecht. De aandoening kan er toe leiden dat u beperkt wordt in uw dagelijks functioneren. Revalidatiegeneeskunde is erop gericht om uw dagelijkse handelen en uw maatschappelijk functioneren te verbeteren. Bij blijvende gevolgen van uw aandoening en als herstel niet meer mogelijk is, kan geleerd worden er zo goed mogelijk mee te leren omgaan.

Bij Revalidatiegeneeskunde werken revalidatieartsen samen met een team van ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, medisch maatschappelijk werk en psychologen. Daarnaast participeren de revalidatie in meerdere multidisciplinaire spreekuren zoals onder anderen het handenspreekuur, Parkinson-spreekuur en het diabetische voetenspreekuur.

Wat doet de revalidatiearts?
De revalidatiearts stelt een diagnose. Hiervoor spreekt hij uitgebreid met u, verricht lichamelijk onderzoek en zal soms aanvullend onderzoek inzetten voor nadere analyse. Als er reden is voor een revalidatiebehandeling wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Daarin staat met welke behandelaars, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, activiteitentherapeut, maatschappelijk werker of (neuro)psycholoog, u gaat werken. De revalidatiearts is de coördinator van het behandelplan en bepaalt welke behandelingen wanneer plaatsvinden. Ook volgt de arts de vooruitgang van de patiënt en bespreekt deze met de patiënt.