Logopedie › Treant Zorggroep

Logopedie

Logopedie

De logopedist onderzoekt en behandelt volwassenen en kinderen met adem-, stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikproblemen. Daarnaast kan de logopedist helpen met het vinden van geschikte (communicatie)hulpmiddelen. Voor Logopedie kunt u terecht op de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep.

Aandachtsgebieden

De logopedist onderzoekt en behandelt patiënten met:

  • Slik- spraak- en taalproblemen, vooral als gevolg van neurologische aandoeningen (o.a. beroerte, ziekte van Parkinson, neuromusculaire aandoening, cerebrale parese).
  • Adem/stemproblemen (keelklachten, heesheid, hyperventilatie, astma, COPD).
  • Spraak en/of taalproblemen bij jonge kinderen.
  • Eet- en/of slikproblemen bij jonge kinderen (niet goed kunnen zuigen, slikken, happen, bijten of kauwen).

Daarnaast adviseert en begeleidt de logopedist partners, familieleden en verzorgers van patiënten.

Behandelteam

Op de afdeling Logopedie werken logopedisten op verwijzing van een medisch specialist. Op de afdeling Revalidatie werken de logopedisten in een behandelteam. Dit behandelteam bestaat uit meerdere specialisten waaronder een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut en maatschappelijk werker en psycholoog. Binnen de Kinder- en Jeugdrevalidatie werken de logopedisten op de Mytylschool in Emmen, de afdeling Revalidatie en de therapeutische peutergroep. De logopedisten werken ook nauw samen met de specialisten van de locaties voor ouderen- en verpleegzorg van Treant Zorggroep in Emmen en Hoogeveen en omgeving.

Onderzoek en behandeling

De logopedische behandeling richt zich op het verbeteren van de communicatie en het eten en slikken. Na verwijzing door een medisch specialist vindt een logopedisch onderzoek plaats. De logopedist bespreekt uw klachten met u en onderzoek wat de oorzaak is. Na het onderzoek maakt de logopedist in samenspraak met u en/of uw omgeving een behandelplan. De behandeling bestaat uit oefeningen en adviezen.

Tijdens opname in het ziekenhuis vindt logopedie plaats op de verpleegafdeling of op de afdeling Logopedie. Poliklinische logopedie vindt plaats op de afdeling Logopedie. U wordt meestal meerdere keren per week behandeld. De behandelingen duren ongeveer een half uur.