Klinisch Chemisch Laboratorium › Treant Zorggroep

Klinisch Chemisch Laboratorium

Uw arts kan het nodig vinden dat uw bloed, urine, ontlasting of sperma wordt onderzocht. U kunt daarvoor terecht in het Klinisch Chemisch Laboratorium.

Voor bijna iedere diagnose is laboratoriumonderzoek nodig.

Ook preventief onderzoek kan nodig zijn, om te kijken of voorgeschreven medicijnen hun werk doen.

Afhankelijk van de vraag van uw (huis)arts worden de juiste analyses in de verschillende lichaamsvloeistoffen uitgevoerd. Laboratoriumonderzoek draagt bij aan:

 • het vaststellen of uitsluiten van een ziekte;
 • het volgen van het verloop van een ziekte;
 • het vaststellen van het succes van een behandeling;
 • het voorkómen van een ziekte.

Keurmerken

Ziekenhuislocatie Bethesda, Hoogeveen

 • ISO 15189 geaccrediteerd
 • IGZ erkenning als weefselinstelling ten behoeve van IUI
 • PMLF erkenning als leerbedrijf voor MBO Laboratoriumtechniek

Ziekenhuislocatie Scheper, Emmen

 • ISO 15189 geaccrediteerd
 • IGZ erkenning als weefselinstelling ten behoeve van IUI
 • IGZ erkenning als donortestlab t.b.v. IUI
 • PMLF erkenning als leerbedrijf voor MBO Laboratoriumtechniek

Ziekenhuislocatie Refaja, Stadskanaal

zie www.certe.nl

Keurmerken