Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) › Treant Zorggroep

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Hebt u een aandoeningen aan uw keel, neus of oren? Of ergens anders in het gebied van uw hoofd of hals? Dan kunt u terecht bij het specialisme Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van Treant Zorggroep.

De KNO-artsen houden zich bezig met aandoeningen aan keel, neus, oren, hals en gezicht.

Klachten

Veel voorkomende klachten bij patiënten die de KNO-artsen behandelen zijn onder andere:

 • Snurken en OSAS (obstructief slaapapneu syndroom)
 • Keel- en amandelontsteking
 • Oorklachten
 • Neusbloeding
 • Hoofdpijn en bijholteklachten
 • Loopoor en oorontsteking
 • Gehoorklachten en oorsuizen
 • Duizeligheidsklachten veroorzaakt door het oor
 • Neusklachten
 • Allergie van de bovenste luchtwegen
 • Stemklachten
 • Slikklachten
 • Reukstoornissen
 • Keelklachten
 • Zwellingen in de hals
 • Kleine tumoren van oorschelp of uitwendige neus

Operaties

De KNO-arts doet onder andere de volgende operaties:

 • Knippen van de amandelen
 • Plaatsen van buisjes
 • Sluiten van gaatje in het trommelvlies
 • Sanerende en gehoor verbeterende ooroperaties
 • Operatie aan het neustussenschot, neusschelpen en neusbijholten
 • Operaties bij snurken
 • Operaties aan de stembanden

Eerste bezoek

Bij het eerste polikliniekbezoek stelt de KNO-arts u eerst een aantal vragen over uw klacht. Mogelijk moet u van te voren een vragenlijst invullen. Daarna zal de KNO-arts de oren, neus en keel onderzoeken. Problemen diep in de oren, de neus of de keel kan de arts beter bekijken met een flexibele endoscoop. Een onderzoek met een flexibele endoscoop is gevoelig, maar niet zo pijnlijk dat er verdoofd moet worden. Daarnaast wordt eventueel een kweek, een gehoortest of ander aanvullend onderzoek verricht.

Daarna bespreekt de KNO-arts het behandelplan met u. De behandelingen op de polikliniek kunnen uiteenlopen van geneeskundige adviezen tot medicijnen en operaties. Soms wordt u verwezen naar een andere afdeling voor een allergietest, röntgenonderzoek of vervolgbehandeling.

Spreekuur Communicatieve Stoornissen bij kinderen

Na één ochtend al een advies op maat voor je kind bij problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor en algehele ontwikkeling? Dat kan na een bezoek aan het spreekuur Communicatieve Stoornissen bij Kinderen binnen Treant. Het spreekuur wordt verzorgd door de vakgroep KNO van Treant, het Universitair Audiologisch Centrum Groningen (UMCG) en Logopedie Drenthe. Tijdens dit spreekuur zijn kinderen tussen twee en twaalf jaar met problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor en algehele ontwikkeling van harte welkom. 

Ouders en hun kind ontvangen na één ochtend gerichte (behandel-)adviezen van het team.  Benieuwd hoe zo’n bezoek aan ons spreekuur eruit ziet? Bekijk dan hier onze film voor een eerste indruk.

Heeft u vragen over dit spreekuur? Neem dan contact op met de polikliniek KNO op een van onze drie ziekenhuislocaties.

Lees meer over Keel-, neus- en oorheelkunde