Interne geneeskunde › Treant Zorggroep

Interne geneeskunde

Interne geneeskunde wordt ook wel de ‘Moederdiscipline van de Geneeskunde’ genoemd, waarbij oog is voor de patiënt als geheel. Een ‘generale blik’ van de dokter is daarvoor vereist. De mens staat voor ons centraal. Interne geneeskunde is dus geen orgaanspecialisme zoals cardiologie of longgeneeskunde.

Internisten, de specialisten van het vakgebied Interne Geneeskunde, houden zich bezig met ‘inwendige ziekten’. Zij stellen diagnosen en behandelen ziekten waarbij  verschillende organen betrokken kunnen zijn. Omdat de interne geneeskunde een breed vakgebied is, zijn internisten vaak gespecialiseerd in verschillende aandoeningen, zoals diabetes mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), osteoporose (botontkalking) en schildklierziekten.

De deelgebieden binnen de interne geneeskunde zijn kort en eenvoudig samen te vatten:

Internisten kunnen hun vak in meerdere deelgebieden uitoefenen, als zij daarvoor hun erkenning en ervaring hebben. Zo zijn de vasculaire geneeskunde, diabeteszorg en endocrinologie aan elkaar verwant. Die integratie treft u binnen Treant, in het bijzonder in het Bethesda Diabetes Centrum.

De internisten werken binnen hun vakgroep in Treant nauw samen met de maag-darm-lever artsen. Wanneer na een gestelde diagnose een operatie nodig is, werkt de internist samen met de chirurg. Die voert de operatie uit.

De internist behandelt veelal ter genezing van de patiënt, maar ook ter verbetering van de levenskwaliteit en ter preventie van orgaanschade. Daarvoor schrijft hij medicijnen voor en geeft hij leefstijladviezen. Behandeling via een internist kan de levensduur aanzienlijk verlengen.

Opleidingsafdeling

De vakgroep Interne geneeskunde/MDL heeft al vijftien jaar ervaring met het opleiden van assistenten in opleiding tot specialist (AIOS); de zogenaamde arts-assistenten. Het betreft basisartsen die de opleiding geneeskunde hebben afgerond en een zesjarige specialisatie tot internist volgen. Treant neemt de eerste drie jaar van de specialisatie voor haar rekening, het tweede deel doorlopen de arts-assistenten in het UMCG. In de eerste helft van hun specialisatie leren de AIOS alle facetten van het artsenvak. Ze houden spreekuur, lopen visites, werken als zaalarts en vangen acute patiënten op. U kunt tijdens uw polikliniekbezoek of op de verpleegafdeling dan ook een arts-assistent treffen.

Lees verder over Interne geneeskunde