Intensive Care › Treant Zorggroep

Intensive Care

In sommige situaties is het nodig dat we u extra goed in de gaten houden. Bijvoorbeeld omdat u een zware operatie hebt ondergaan, omdat u ernstig ziek bent of een levensbedreigende aandoening heeft. Uw vitale functies zijn dan bedreigd. Dit zijn lichaamsfuncties die nodig zijn om in leven te blijven. Over het algemeen is dit de werking van het hart, de bloedsomloop en de longen. Maar soms is het ook de werking van de nieren en andere organen.

Het ziekenhuis van Treant Zorggroep heeft een Intensive Care (IC) afdeling op locatie Scheper in Emmen. Op deze afdeling zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week, gespecialiseerde verpleegkundigen en intensivisten beschikbaar om u te helpen. Intensivisten zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen die op de intensive care liggen.

Patiënten die zorg nodig hebben die op een gewone verpleegafdeling niet voorhanden is, komen op ziekenhuislocatie Bethesda (Hoogeveen) terecht op de Acute Zorg Afdeling (AZA).

Op de intensive care kunnen de volgende patiënten liggen:

  • na grote operaties, onder andere van de slagader of grote darmoperaties;
  • met een ernstige longontsteking of bloedvergiftiging (sepsis);
  • na een reanimatie.

Op de afdeling

Gespecialiseerde specialisten en verpleegkundigen houden u goed in de gaten met hoogwaardige medische apparatuur. De functie van uw organen kan ook tijdelijk overgenomen worden, mocht dat nodig zijn. Zo kunnen we u bijvoorbeeld kunstmatig beademen. Eventueel houden we andere lichaamsfuncties, zoals de bloeddruk, op peil met behulp van medicijnen.

Met bewakingsapparatuur wordt elke patiënt ieder moment van de dag en de nacht in de gaten gehouden. Veranderingen in de lichaamsfuncties worden zo heel snel opgemerkt en als dit nodig is, kunnen de verpleegkundigen onmiddellijk actie ondernemen. Ook staat er veel apparatuur rondom de patiënten. Deze apparaten geven regelmatig signalen af. Dat kan soms indrukwekkend zijn. De verpleegkundigen weten of dit alarmen zijn waar onmiddellijk wat mee gedaan moet worden, of dat het signaal iets anders betekent.

Wij werken er voortdurend aan om de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van onze patiënten, familie, naasten en bezoek te verbeteren. Hiervoor neemt de afdeling deel aan interne en externe kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. Hierbij worden in sommige gevallen ook patiëntengegevens uitgewisseld en opgeslagen. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels.

Informatie

Wij willen garanderen dat informatie over de patiënt terecht komt bij personen die hier recht op hebben. Daarom vragen we bij opname om één of twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen aan deze contactpersonen geven wij informatie over de patiënt. De contactpersonen houden op hun beurt andere familieleden en relaties op de hoogte. De contactpersonen kunnen ons dag en nacht bereiken voor het verkrijgen van telefonische informatie.

Bezoek

Bezoek is van harte welkom. Veel en langdurig bezoek kan belastend zijn voor de patiënt en de omgeving. Daarom mogen er maximaal twee personen gelijktijdig bij de patiënt. Eventueel kunnen, in overleg met de verpleegkundige, meer dan twee bezoekers elkaar aflossen aan bed. Minderjarige kinderen zijn welkom, onder begeleiding van hun ouders.

Soms moeten wij tijdens het bezoek zorg verlenen aan de patiënt of de zorg overdragen. Het kan zijn dat we u hiervoor vragen om tijdelijk in de wachtkamer plaats te nemen. We rekenen hiervoor op uw begrip en medewerking.

De patiënt mag zijn/haar eigen toiletartikelen gebruiken. Brengt u dus gerust de toilettas mee. Het dragen van eigen (nacht)kleding is om praktische redenen meestal niet mogelijk. Overleg met de verpleegkundige wat de mogelijkheden zijn. Bloemen en planten zijn niet toegestaan op de afdeling en we vragen om ook geen fruit of andere bederfelijke etenswaren mee te brengen. Wel kan de familie in overleg met de verpleegkundige foto’s, kaarten en tekeningen ophangen bij het bed. Voor patiënten die wat langer opgenomen worden houden we als verpleging samen met de patiënt, familie en naasten een dagboek bij. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat verslaglegging van gebeurtenissen voor sommigen waardevol is. Het heeft met name een gunstig effect op de verwerking van de opname en alles wat er gebeurd is.

Lees meer over de Intensive Care