Hematologie › Treant Zorggroep

Hematologie

Hematologie is het medische specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren. Het is een specialisatie binnen de interne geneeskunde. Hematologisch onderzoek richt zich met name op de cellen in bloed, beenmerg en de lymfklieren. De hematologie omvat vele ziekten en ziektebeelden. De aandoeningen kunnen erfelijk zijn, bij de geboorte al aanwezig zijn of pas op latere leeftijd ontstaan.

De hematologie valt in de volgende deelgebieden uiteen:

  • Maligne (kwaadaardige) hematologie (bijv. leukemie, ziekte van Hodgkin, ziekte van Kahler, ziekte van Waldenström)
  • Benigne (goedaardige) hematologie (bijv. bloedarmoede en sikkelcelziekte)
  • Hemostase en trombose (bloedstollingsstoornissen en longembolieën)
  • Bloedtransfusie

Het onderscheid in goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) aandoeningen zegt niets over de ernst van de ziekte of over de mogelijkheid te genezen. Er zijn goedaardige aandoeningen die ongeneeslijk of levensbedreigend zijn en er zijn kwaadaardige aandoeningen die vrijwel zonder klachten verlopen, goed te genezen zijn en die de levensverwachting van patiënten niet verkorten. Een ander woord voor kwaadaardig is oncologisch (van het Griekse woord onkos = massa, tumor; logos = studie).

Bij de behandeling van kanker en ziekten van het bloed en bloedbereidende organen spelen vaak meerdere specialismen een rol. De oncoloog/hematoloog werkt daarom nauw samen met bijvoorbeeld de chirurg, radiotherapeut, oncologieverpleegkundige en diëtist. De oncoloog/hematoloog is met name verantwoordelijk voor de behandeling van kanker met medicijnen. Lees meer over onze oncologische zorg.