Diëtetiek › Treant Zorggroep

Diëtetiek

Diëtetiek

De  diëtist is specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. U kunt de diëtist van Treant Zorggroep tegenkomen tijdens uw opname, maar ook poliklinisch heeft de diëtist spreekuur voor bepaalde ziektebeelden.

Ze behandelen bijvoorbeeld patiënten met:

  • oncologische  aandoeningen;
  • COPD;
  • maag-, darm en leverziekten;
  • longziekten;
  • nierziekten;
  • diabetes mellitus;
  • (pre)dialyse;
  • en  kinderen met voedingsgerelateerde problematiek.

De diëtist werkt samen met verschillende disciplines zoals een arts, gespecialiseerd verpleegkundige en een logopedist. Voorkomen en behandelen van ondervoeding is een speerpunt van het ziekenhuis. Bij opname in het ziekenhuis screent een verpleegkundige elke patiënt op ondervoeding. Als de voedingstoestand niet goed is, krijgt de patiënt een energie- en eiwitverrijkt dieet. Bij ernstige ondervoeding is het streven dat de diëtist binnen 48 uur langs komt.

Zoals eerder aangegeven komt de diëtist ook langs bij andere ziektebeelden. Als een patiënt naar huis gaat, geeft de diëtist adviezen mee voor thuis. Als dat nodig is, wordt een afspraak gemaakt over wie de behandeling thuis voortzet. 

Soms schrijft de diëtist dieetpreparaten voor, zoals drinkvoeding of sondevoeding. Als u deze preparaten ook thuis gaat gebruiken, vraagt de diëtist een machtiging voor u aan voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Dieetbehandeling

Op verzoek van de specialist of gespecialiseerd verpleegkundige, stelt de diëtist een dieetbehandelplan op. De diëtist bekijkt samen met u wat de behandeldoelen zijn, waarbij de diëtist rekening houdt met uw individuele eetpatroon, ziektebeeld en uw persoonlijke situatie. Daarnaast krijgt u praktische aanwijzingen om het dieet te kunnen volgen.

Kwaliteit

Een diëtist heeft een vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond. Hun titel is bij de wet beschermd. De diëtisten  zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Lees meer over Diëtetiek