Anesthesiologie › Treant Zorggroep

Anesthesiologie

Anesthesiologie is een medisch specialisme dat zich vooral bezighoudt met het geven van anesthesie.

Anesthesie is een lichaamstoestand waarin men pijn en/of onplezierige prikkels niet of verminderd gewaar wordt.

Het geven van narcose (het in slaap brengen van een patiënt) of een regionale verdoving (het uitschakelen van gevoel en beweging in bepaalde lichaamsdelen) vormt een aanzienlijk deel van de dagelijkse werkzaamheden van de anesthesioloog (of anesthesist). Dit is de arts die zich in dit vakgebied heeft gespecialiseerd.

De naamgeving van het specialisme geeft de inhoud van het hele vak echter maar beperkt weer. Minstens zo belangrijk zijn de levensondersteunende maatregelen die de anesthesioloog moet nemen om zijn patiënt schadevrij door een operatie of onderzoek te loodsen. Om dit te kunnen doen verzamelt de anesthesioloog ruim vóór de operatie bij de preoperatieve screening al belangrijke informatie en treft voorbereidingen. Tijdens de operatie zorgt de anesthesioloog voor bewaking en ondersteuning van lichaamsfuncties (onder andere bloedcirculatie en ademhaling) van de patiënt.

Naast het werk op onderzoeks- en operatiekamers past de anesthesioloog zijn kennis en vaardigheid in levensondersteuning toe op de intensive care en de afdeling spoedeisende hulp. Ook reanimatie en de behandeling van moeilijk te bestrijden pijn behoort tot het vakgebied van de anesthesioloog.

De anesthesioloog wordt bij deze werkzaamheden ondersteund door onder andere secretaresses, anesthesiemedewerkers, recoveryverpleegkundigen, verpleegkundig pijnspecialisten, physician assistants en managers.

Poliklinieken
Er zijn verschillende spreekuren die door anesthesiologen worden gevoerd:

 • Preoperatief spreekuur
  Elke patiënt, die een geplande operatie onder anesthesie moet ondergaan wordt van tevoren gezien door een anesthesioloog of anesthesiemedewerker. Dit gebeurt op de preoperatieve polikliniek.
 • Pijnpoli
  Op de polikliniek pijnbestrijding worden chronische pijnklachten behandeld.

Preoperatieve polikliniek
Om de operatie onder anesthesie zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt iedere patiënt ruim van tevoren onderzocht. Tijdens dit preoperatieve onderzoek wordt beoordeeld of de patiënt de anesthesie voor een operatie lichamelijk aan kan en welke vorm van anesthesie het meest geschikt is.

Gesprek met de anesthesioloog
Het preoperatief onderzoek bestaat uit:

 • Uitvragen en noteren van (relevante) medische voorgeschiedenis.
 • Noteren van actuele medicatie.
 • Uitvoeren van lichamelijk onderzoek:
  • Bloeddrukmeting
  • Lengte/gewicht
  • Beluisteren van hart en longen
  • Inspectie van
   • Mondopening
   • Gebit
   • Rug
 • Be- en afspreken anesthesietechniek.
  • Voorlichting over voor- nadelen, risico’s en alternatieven.

Tijdens het preoperatieve onderzoek stelt een anesthesioloog of anesthesiemedewerker diverse vragen over uw gezondheid en noteert dit het elektronisch patiëntdossier. Ook zal een lichamelijk onderzoek worden gedaan. De anesthesioloog zal tijdens dit gesprek de anesthesievorm afspreken die het best bij de situatie past en de patiënt hierover voorlichten. Er is ook ruimte om vragen, wensen of zorgen van de patiënt te bespreken.

Als de lichamelijk conditie of de operatie hiertoe aanleiding geeft, kan de anesthesioloog besluiten om aanvullend onderzoek te laten verrichten zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek of een hartfilmje (ECG). Ook is het mogelijk dat de patiënt nog door een andere specialist moet worden onderzocht of behandeld. Pas als alles in orde is, geeft de anesthesioloog toestemming voor de operatie.

Indien er tussen het preoperatief onderzoek en de operatie veranderingen voordoen in uw gezondheid of medicatie, dan dient u dit altijd door te geven aan het secretariaat van de betreffende  anesthesiepoli. 

Nuchter beleid
Indien u een geplande operatie of onderzoek moet ondergaan waarvoor anesthesie nodig is, moet u nuchter zijn (uw maag moet leeg zijn bij aanvang van operatie). Indien u op de dag zelf naar het ziekenhuis komt handelt u als volgt:

 • Vanaf zes uren vóór uw opnametijd* tot aan uw operatie: eet niets, drink geen melkproducten, zelfs niet in koffie/thee.
 • Vanaf 2 uren vóór uw opnametijd* tot aan uw operatie: drink niets

Uitzondering; U kunt medicijnen (die doorgebruikt moeten worden) innemen met een slokje water tot aan uw opnametijd.

Indien u reeds opgenomen bent in het ziekenhuis op de dag van operatie/onderzoek onder anesthesie, dan volgt u de instructies van verpleging.

* opnametijd; dit is de tijd waarop u zich moet melden in het ziekenhuis op de dag van uw operatie. Deze staat vermeld in uw opnamebrief of is u medegedeeld door bureau opname.

Pijnpoli
Anesthesioloog-pijnbestrijders houden pijnspreekuren en doen pijnbehandelingen op Treant locaties Scheper en Bethesda. Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met diverse vormen van pijn naar één van deze locaties verwijzen. 

Lees verder over de polikliniek