Urineonderzoek › Treant Zorggroep

Urineonderzoek

Uw (huis)arts wil een urineonderzoek laten uitvoeren. U moet dan een potje of een fles urine inleveren bij het laboratorium; een portie urine of de urine van een volledige dag (24 uur).

Speciaal potje
Gebruik voor het opvangen van de urine een speciaal daarvoor bestemd potje. Deze kunt u afhalen bij  de eigen (huis)arts, apotheek of poli Bloedafname. Deze potjes zijn goed afsluitbaar en bevatten geen stoffen die de urine kunnen verontreinigen. Dit voorkomt een verkeerde uitslag. Sluit het potje meteen goed af zodat er geen verontreinigingen in de urine kunnen komen.

Voor het verzamelen van 24 uurs urine kunt u een fles ophalen bij het laboratorium.

Urine die verzameld is in een ander willekeurig potje, nemen we niet aan. Daar kunnen stoffen in zitten die invloed hebben op de bepaling.

(Ochtend)urine
Een portie urine is de urine die op een willekeurig moment geproduceerd wordt. Meestal vraagt de arts om ochtendurine.

De ochtendurine (eerste urine in de ochtend) is het meest geschikt voor onderzoek. Deze urine is namelijk het meest geconcentreerd. Als u erg vroeg wakker wordt, bijvoorbeeld om drie uur ’s nachts, vang dan liever de urine op een later tijdstip op. Houd de tijd aan dat u normaal opstaat.

24-uurs urine
Gedurende 24 uur verzamelt u urine. Elke keer dat u moet plassen, doet u dit in de fles die u heeft gehaald bij het laboratorium. Hoe dit precies gaat, leest u in ‘Verzamelen van 24-uurs urine’.

Inleveren
Lever de verzamelde urine zo snel mogelijk in bij het laboratorium.

Wat neemt u mee:

Bij elk bezoek aan het laboratorium neemt u mee:

  • patiëntenkaart
  • door de (huis) arts ingevuld formulier voor het onderzoek
  • verzekeringsgegevens
  • geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, verplicht vanaf 14 jaar)

Komt u voor het eerst of bent u uw patiëntenkaart kwijt? Dan moet u een (nieuwe) patiëntenkaart laten maken voordat u zich bij ons meldt. U doet dat bij de receptie van de ziekenhuislocatie. Deze bevindt zich in de centrale hal van het ziekenhuis.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust even contact op met het laboratorium.

Ziekenhuislocatie Bethesda       : (0528) 286 261
Ziekenhuislocatie Scheper          : (0591) 691 064 keuze 4