Research › Treant Zorggroep

Research

Research

Bij Treant Zorggroep is veel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft aan de ene kant commerciële studies, waarbij patiënten geïncludeerd worden binnen Treant en de verdere verwerking van gegevens door derden plaatsvindt. Aan de andere kant gaat het om onderzoeker-geïnitieerd onderzoek waarbij zowel kort- als langlopende onderzoeksprojecten worden uitgevoerd. Bij kortlopend onderzoek valt te denken aan onderzoek uitgevoerd door studenten, coassistenten, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistents. De langlopende onderzoekslijnen kunnen o.a. een grote populatie betreffen met een bepaalde aandoening of een bepaalde techniek die veel wordt gebruikt. Door een goed opgezet en uitgevoerd onderzoek wordt het mogelijk:

 • de kwaliteit van de zorg binnen Treant te evalueren en te verbeteren;
 • innovatie van de zorg te realiseren op basis van wetenschappelijk bewijs;
 • de diverse opleidingen, waar wetenschappelijk onderzoek steeds belangrijker wordt, te profileren en te behouden.

Research Bureau

Het Research Bureau van Treant ondersteunt en adviseert de onderzoekers van de zorggroep bij alle facetten van onderzoeker-geïnitieerd onderzoek. Doel is het aantal onderzoeker-geïnitieerde onderzoeken dat opgezet wordt toe te laten nemen, zowel op medisch, paramedisch als verpleegkundig gebied. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderzoek. Het Research Bureau biedt de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

 • helpen formuleren van onderzoeksvragen;
 • helpen ontwikkelen van onderzoeksprotocollen;
 • hulp bij subsidie aanvragen;
 • begeleiding bij METC-procedures;
 • helpen verwerken van data m.b.v. datamanagement en statistische programma’s (Castor, SPSS);
 • geven van hulp en advies bij methodiek/statistiek ;
 • tekstueel en inhoudelijk helpen opstellen van rapportages/verslagen;
 • redigeren van Nederlandstalige en Engelstalige artikelen;
 • organiseren van trainingen Good Clinical Practice (GCP).

Contact

Wilt u medisch wetenschappelijk onderzoek doen of heeft u ondersteuning of advies nodig bij lopend onderzoek? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met dr. Petra Tijink-Callenbach, coördinator Wetenschappelijk Onderzoek bij Treant door te mailen naar p.tijink@treant.nl of telefonisch via:

0591 69 17 29

Beoordelings- en toestemmingsproces van medisch wetenschappelijk onderzoek

Voordat een medisch wetenschappelijk onderzoek binnen Treant Ziekenhuiszorg uitgevoerd mag worden, is toestemming van de raad van bestuur (RvB) nodig. Daarom dient al het onderzoek dat men voornemens is om binnen Treant Ziekenhuiszorg uit te gaan voeren vooraf aangemeld te worden bij de RvB. Dit betreft zowel het WMO-plichtige als het niet WMO-plichtige onderzoek, inclusief onderzoek dat in het kader van een opleiding wordt verricht. De RvB baseert haar besluit om al dan niet met de uitvoering van een bepaald onderzoek in te stemmen op het advies dat voortkomt uit een intern beoordelingstraject. De coördinatie van dit traject ligt in handen van Bureau Medische Opleidingen. Alle aanvragen voor het verkrijgen van toestemming van de RvB voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek dienen ingediend te worden bij Thomas Pol via wetenschap@treant.nl. U kunt ook telefonisch contact met hem opnemen via 0591 69 19 74.

Medisch-wetenschappelijke publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van wetenschappelijke publicaties vanaf 2014 waaraan onze specialisten, arts-assistenten en geneeskundestudenten hebben bijgedragen (deze namen zijn vetgedrukt) met als opgegeven affiliatie Treant Zorggroep (ziekenhuislocatie Scheper, Bethesda of Refaja). De publicaties zijn alfabetisch weergegeven op afdeling/onderwerp en naam van eerste auteur. De hyperlinks verwijzen naar de abstracts in de medische database PubMed.

Proefschriften

Bakker I. Colorectal Anastomoses: Surgical outcome and prevention of anastomotic leakage.
23 maart 2016, Rijksuniversiteit Groningen, 197 p. ISBN 978-94-6299-290-0.

Harlaar NJ. Molecular fluorescence guided surgery of peritoneal metastasis.
27 juni 2017, Rijksuniversiteit Groningen, 131 p. ISBN 978-94-6233-663-6.

Pool SM. Upper blepharoplasty: Defying dogmas and clarifying uncertainties.
4 januari 2016, Rijksuniversiteit Groningen, 123 p. ISBN 978-90-367-8399-6.

Van Staveren MC. DPD screening to prevent toxicity in fuoropyrimidine treated patients.
23 november 2006, Universiteit Leiden, 165 p. ISBN 978-94-92026-10-1.

Cardiologie

Aalbers M, ter Horst PG, Hospes W, Hijmering ML, Spanjersberg AJ. Targeting cefuroxime plasma concentrations during coronary artery bypass graft surgery with cardiopulmonary bypass. Int J Clin Pharm. 2015 Aug;37(4):592-8.

Badings EA, Hermanides RS, The SHK, Dambrink JE, Rasoul S, Van Wijngaarden J, Van 't Riet E, Kolkman E, Remkes WS, Tjeerdsma G, Van Der Wielen MLJ, Lok DJA, Suryapranata H, Van 't Hof AWJ. Comparison of Outcomes and Intervention Among Patients With Non-ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of Those With a Left Circumflex Versus Those With a Non-Left Circumflex-Related Coronary Artery (From the ELISA-3 Trial). Am J Cardiol. 2018 May 15;121(10):1123-1128.

Badings EA, Remkes WS, The SH, Dambrink JE, Tjeerdsma G, Rasoul S, Timmer JR, van der Wielen ML, Lok DJ, Hermanides R, van Wijngaarden J, Suryapranata H, van 't Hof AW. Early or late intervention in patients with transient ST-segment elevation acute coronary syndrome: Subgroup analysis of the ELISA-3 trial. Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Nov;88(5):755-764.

Badings EA, Remkes WS, The SH, Dambrink JE, Tjeerdsma G, Rasoul S, Timmer JR, van der Wielen ML, Lok DJ, Hermanides RS, Van Wijngaarden J, Suryapranata H, van 't Hof AW. Two-year outcome after early or late Intervention in non-ST elevation acute coronary syndrome. Open Heart. 2017 Mar 2;4(1):e000538. doi: 10.1136/openhrt-2016-000538. eCollection 2017.

Badings EA, Remkes WS, Dambrink JH, The SH, Van Wijngaarden J, Tjeerdsma G, Rasoul S, Timmer JR, van der Wielen ML, Lok DJ, van 't Hof AW. Timing of intervention in high-risk non-ST-elevation acute coronary syndromes in PCI versus non-PCI centres : Sub-group analysis of the ELISA-3 trial. Neth Heart J. 2016 Mar;24(3):181-7.

Huisman J, van der Heijden LC, Kok MM, Danse PW, Jessurun GA, Stoel MG, van Houwelingen KG, Löwik MM, Hautvast RW, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C. Impact of severe lesion calcification on clinical outcome of patients with stable angina, treated with newer generation permanent polymer-coated drug-eluting stents: A patient-level pooled analysis from TWENTE and DUTCH PEERS (TWENTE II). Am Heart J. 2016 May;175:121-9.

Huisman J, van der Heijden LC, Kok MM, Louwerenburg JH, Danse PW, Jessurun GA, de Man FH, Löwik MM, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C. Two-year outcome after treatment of severely calcified lesions with newer-generation drug-eluting stents in acute coronary syndromes: A patient-level pooled analysis from TWENTE and DUTCH PEERS. J Cardiol. 2017 Apr;69(4):660-665.

Kok M, van der Heijden L, Lowik M, Zocca P, Doggen CJ, Danse P, Anthonio RL, Hartmann M, Linssen GC, Maas A, Mehran R, von Birgelen C. TCT-357 Impact of Gender and Age on 3-Year Clinical Outcome and Chest Pain of Patients With Coronary Artery Disease Treated With Contemporary Drug-Eluting Stents: A Patient-Level Pooled Analysis. J Am Coll Cardiol. 2016 Nov 1;68(18S):B146.

Kok MM, van der Heijden LC, Sen H, Danse PW, Löwik MM, Anthonio RL, Louwerenburg JH, de Man FH, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, Maas AH, Mehran R, von Birgelen C. Sex Difference in Chest Pain After Implantation of Newer Generation Coronary Drug-Eluting Stents: A Patient-Level Pooled Analysis From the TWENTE and DUTCH PEERS Trials. JACC Cardiovasc Interv. 2016 Mar 28;9(6):553-61.

Oemrawsingh RM, Akkerhuis KM, Umans VA, Kietselaer B, Schotborgh C, Ronner E, Lenderink T, Liem A, Haitsma D, van der Harst P, Asselbergs FW, Maas A, Oude Ophuis AJ, Ilmer B, Dijkgraaf R, de Winter RJ, The SH, Wardeh AJ, Hermans W, Cramer E, van Schaik RH, Hoefer IE, Doevendans PA, Simoons ML, Boersma E. Cohort profile of BIOMArCS: the BIOMarker study to identify the Acute risk of a Coronary Syndrome-a prospective multicentre biomarker study conducted in the Netherlands. BMJ Open. 2016 Dec 23;6(12):e012929. doi: 10.1136/bmjopen-2016-012929.

Remkes WS, Badings EA, Hermanides RS, Rasoul S, Dambrink JE, Koopmans PC, The SH, Ottervanger JP, Gosselink AT, Hoorntje JC, Suryapranata H, van 't Hof AW. Randomised comparison of drug-eluting versus bare-metal stenting in patients with non-ST elevation myocardial infarction. Open Heart. 2016 Nov 17;3(2):e000455.

Sanders MF, Blankestijn PJ, Voskuil M, Spiering W, Vonken EJ, Rotmans JI, van der Hoeven BL, Daemen J, van den Meiracker AH, Kroon AA, de Haan MW, Das M, Bax M, van der Meer IM, van Overhagen H, van den Born BJ, van Brussel PM, van der Valk PH, Smak Gregoor PJ, Meuwissen M, Gomes ME, Oude Ophuis T, Troe E, Tonino WA, Konings CJ, de Vries PA, van Balen A, Heeg JE, Smit JJ, Elvan A, Steggerda R, Niamut SM, Peels JO, de Swart JB, Wardeh AJ, Groeneveld JH, van der Linden E, Hemmelder MH, Folkeringa R, Stoel MG, Kant GD, Herrman JP, van Wissen S, Deinum J, Westra SW, Aengevaeren WR, Parlevliet KJ, Schramm A, Jessurun GA, Rensing BJ, Winkens MH, Wierema TK, Santegoets E, Lipsic E, Houwerzijl E, Kater M, Allaart CP, Nap A, Bots ML. Safety and long-term effects of renal denervation: Rationale and design of the Dutch registry. Neth J Med. 2016 Jan;74(1):5-15.

Schroten NF, Damman K, Valente MA, Smilde TD, van Veldhuisen DJ, Navis G, Gaillard CA, Voors AA, Hillege HL. Long-term changes in renal function and perfusion in heart failure patients with reduced ejection fraction. Clin Res Cardiol. 2016 Jan;105(1):10-6.

Sen H, Lam MK, Löwik MM, Danse PW, Jessurun GA, van Houwelingen KG, Anthonio RL, Tjon Joe Gin RM, Hautvast RW, Louwerenburg JH, de Man FH, Stoel MG, van der Heijden LC, Linssen GC, IJzerman MJ, Tandjung K, Doggen CJ, von Birgelen C. Clinical Events and Patient-Reported Chest Pain in All-Comers Treated With Resolute Integrity and Promus Element Stents: 2-Year Follow-Up of the DUTCH PEERS (DUrable Polymer-Based STent CHallenge of Promus ElemEnt Versus ReSolute Integrity) Randomized Trial (TWENTE II). JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jun;8(7):889-99.

Van der Heijden LC, Kok MM, Danse PW, Schramm AR, Hartmann M, Löwik MM, Linssen GC, Stoel MG, Doggen CJ, von Birgelen C. Small-vessel treatment with contemporary newer-generation drug-eluting coronary stents in all-comers: Insights from 2-year DUTCH PEERS (TWENTE II) randomized trial. Am Heart J. 2016 Jun;176:28-35.

Van der Heijden LC, Kok MM, Lam MK, Danse PW, Schramm AR, Jessurun GA, Tjon Joe Gin RM, van Houwelingen KG, Hautvast RW, Linssen GC, Sen H, Löwik MM, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C. Bifurcation treatment with novel, highly flexible drug-eluting coronary stents in all-comers: 2-year outcome in patients of the DUTCH PEERS trial. Clin Res Cardiol. 2016 Mar;105(3):206-15.

Van der Heijden LC, Kok MM, Zocca P, Jessurun GAJ, Schotborgh CE, Roguin A, Benit E, Aminian A, Danse PW, Löwik MM, Linssen GCM, van der Palen J, Doggen CJM, von Birgelen C. Bioresorbable Polymer-Coated Orsiro Versus Durable Polymer-Coated Resolute Onyx Stents (BIONYX): Rationale and design of the randomized TWENTE IV multicenter trial. Am Heart J. 2018 Apr;198:25-32.

Van Houwelingen KG, van der Heijden L, Lam MK, Lowik M, Danse P, Tjon Joe Gin RM, Jessurun GA, Anthonio RL, Sen H, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C. TCT-170 Clinical Outcome After Myocardial Infarction Treated With Resolute Integrity and Promus Element Stents: Insights From DUTCH PEERS (TWENTE II) Randomized Trial. J Am Coll Cardiol. 2016 Nov 1;68(18S):B70.

Van Houwelingen KG, Lam MK, Löwik MM, Danse PW, Tjon Joe Gin RM, Jessurun GA, Anthonio RL, Sen H, Linssen GC, IJzerman MJ, Doggen CJ, von Birgelen C. Outcome After Myocardial Infarction Treated With Resolute Integrity and Promus Element Stents: Insights From the DUTCH PEERS (TWENTE II) Randomized Trial. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2016 Dec;69(12):1152-1159.

Veenstra W, Op den Buijs J, Pauws S, Westerterp M, Nagelsmit M. Clinical effects of an optimised care program with telehealth in heart failure patients in a community hospital in the Netherlands. Neth Heart J. 2015 Jun;23(6):334-40.

von Birgelen C, Sen H, Lam MK, Danse PW, Jessurun GA, Hautvast RW, van Houwelingen GK, Schramm AR, Gin RM, Louwerenburg JW, de Man FH, Stoel MG, Löwik MM, Linssen GC, Saïd SA, Nienhuis MB, Verhorst PM, Basalus MW, Doggen CJ, Tandjung K. Third-generation zotarolimus-eluting and everolimus-eluting stents in all-comer patients requiring a percutaneous coronary intervention (DUTCH PEERS): a randomised, single-blind, multicentre, non-inferiority trial. Lancet. 2014 Feb 1;383(9915):413-23.

de Winter RJ, Katagiri Y, Asano T, Milewski KP, Lurz P, Buszman P, Jessurun GAJ, Koch KT, Troquay RPT, Hamer BJB, Ophuis TO, Wöhrle J, Wyderka R, Cayla G, Hofma SH, Levesque S, Żurakowski A, Fischer D, Kośmider M, Goube P, Arkenbout EK, Noutsias M, Ferrari MW, Onuma Y, Wijns W, Serruys PW. A sirolimus-eluting bioabsorbable polymer-coated stent (MiStent) versus an everolimus-eluting durable polymer stent (Xience) after percutaneous coronary intervention (DESSOLVE III): a randomised, single-blind, multicentre, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet2018 Feb 3;391(10119):431-440.

Zocca P, Kok MM, Tandjung K, Danse PW, Jessurun GAJ, Hautvast RWM, van Houwelingen KG, Stoel MG, Schramm AR, Tjon Joe Gin RM, de Man FHAF, Hartmann M, Louwerenburg JHW, Linssen GCM, Löwik MM, Doggen CJM, von Birgelen C. 5-Year Outcome Following Randomized Treatment of All-Comers With Zotarolimus-Eluting Resolute Integrity and Everolimus-Eluting PROMUS Element Coronary Stents: Final Report of the DUTCH PEERS (TWENTE II) Trial. JACC Cardiovasc Interv. 2018 Mar 12;11(5):462-469.

Chirurgie

Bakker IS, Hissink RJ, Schaap HM. Familial spontaneous splenic rupture in a patiënt with idiopathic splenomegaly – report of a case. Journal of Surgical Case Reports 2017;6:1–3.

Timmermans MJ, van Vught AJ, Van den Berg M, Ponfoort ED, Riemens F, van Unen J, Wobbes T, Wensing M, Laurant MG. Physician assistants in medical ward care: a descriptive study of the situation in the Netherlands. J Eval Clin Pract. 2016 Jun;22(3):395-402.

Chirurgie, colorectaal

Borstlap WAA, Westerduin E, Aukema TS, Bemelman WA, Tanis PJ; Dutch Snapshot Research Group (o.a. Bakker IS, Kloppenberg FW, van der Hagen SJ). Anastomotic Leakage and Chronic Presacral Sinus Formation After Low Anterior Resection: Results From a Large Cross-sectional Study. Ann Surg. 2017 Nov;266(5):870-877.

Dutch Snapshot research group (o.a. Bakker IS, Kloppenberg FW, van der Hagen SJ) Benchmarking recent national practice in rectal cancer treatment with landmark randomised controlled trials. Colorectal Dis. 2017 Jun;19(6):O219-O231.

Göttgens KW, Vening W, van der Hagen SJ, van Gemert WG, Smeets RR, Stassen LP, Baeten CG, Breukink SO. Long-term results of mucosal advancement flap combined with platelet-rich plasma for high cryptoglandular perianal fistulas. Dis Colon Rectum. 2014 Feb;57(2):223-7.

Janssens MSA, Top M, Kloppenberg FWH. Ascenderende perirectale abcedering na rubberbandligatie wegens hemorroïdale prolaps. NTvH 2014;23:19-21.

Jonker FHW, Hagemans JAW, Burger JWA, Verhoef C, Borstlap WAA, Tanis PJ; Dutch Snapshot Research Group (o.a. Bakker IS, Kloppenberg FW, van der Hagen SJ). The influence of hospital volume on long-term oncological outcome after rectal cancer surgery.

van Praagh JB, Bakker IS, Havenga K. Stercoral perforation proximal to the stapled anastomosis after low anterior resection with an intraluminal device. Int J Colorectal Dis. 2018 Jan;33(1):87-90.

van Praagh JB, de Goffau MC, Bakker IS, van Goor H, Harmsen HJM, Olinga P, Havenga K. Mucus Microbiome of Anastomotic Tissue During Surgery Has Predictive Value for Colorectal Anastomotic Leakage. Ann Surg. 2018 Jan 4. doi: 10.1097/SLA.0000000000002651. [Epub ahead of print]

Chirurgie, vasculair

de Boer SW, van den Heuvel DAF, de Vries-Werson DAB, Vos JA, Fioole B, Vroegindeweij D, Elgersma OE, Tutein Nolthenius RP, Heyligers JMM, Bosma GPT, de Leeuw B, Bouwman LH, Böckler D, Dovzhanskiy DI, Vos FWF, Vink TWF, Hooijboer PGA, Hissink RJ, de Vries JPM. Short-term Results of the RAPID Randomized Trial of the Legflow Paclitaxel-Eluting Balloon With Supera Stenting vs Supera Stenting Alone for the Treatment of Intermediate and Long Superficial Femoral Artery Lesions. J Endovasc Ther. 2017 Dec;24(6):783-792.

Monroe GR, Harakalova M, van der Crabben SN, Majoor-Krakauer D, Bertoli-Avella AM, Moll FL, Oranen BI, Dooijes D, Vink A, Knoers NV, Maugeri A, Pals G, Nijman IJ, van Haaften G, Baas AF. Familial Ehlers-Danlos syndrome with lethal arterial events caused by a mutation in COL5A1. Am J Med Genet A. 2015 Jun;167(6):1196-203.

Diëtetiek

Sealy MJ, Nijholt W, Stuiver MM, van der Berg MM, Roodenburg JL, van der Schans CP, Ottery FD, Jager-Wittenaar H. Content validity across methods of malnutrition assessment in patients with cancer is limited. J Clin Epidemiol. 2016 Aug;76:125-36.

Gynaecologie en verloskunde

Bensdorp AJ, Tjon-Kon-Fat RI, Bossuyt PM, Koks CA, Oosterhuis GJ, Hoek A, Hompes PG, Broekmans FJ, Verhoeve HR, de Bruin JP, van Golde R, Repping S, Cohlen BJ, Lambers MD, van Bommel PF, Slappendel E, Perquin D, Smeenk JM, Pelinck MJ, Gianotten J, Hoozemans DA, Maas JW, Eijkemans MJ, van der Veen F, Mol BW, van Wely  M. Prevention of multiple pregnancies in couples with unexplained or mild male subfertility: randomised controlled trial of in vitro fertilisation with single embryo transfer or in vitro fertilisation in modified natural cycle compared with intrauterine insemination with controlled ovarian hyperstimulation. BMJ. 2015 Jan 9;350:g7771.

Danhof NA, van Wely M, Koks C, Gianotten J, de Bruin JP, Cohlen BJ, van der Ham DP, Klijn NF, van Hooff M, Broekmans F, Fleischer K, Janssen C, Rijn van Weert JM, van Disseldorp J, Twisk M, Traas M, Verberg M, Pelinck MJ, Visser J, Perquin D, Boks D, Verhoeve HR, van Heteren CF, Mol B, Repping S, van der Veen F, Mochtar MH. The SUPER study: protocol for a randomised controlled trial comparing follicle-stimulating hormone and clomiphene citrate for ovarian stimulation in intrauterine insemination. BMJ Open. 2017 May 25;7(5):e015680. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015680.

Dreyer K, van Rijswijk J, Mijatovic V, Goddijn M, Verhoeve HR, van Rooij IAJ, Hoek A, Bourdrez P, Nap AW, Rijnsaardt-Lukassen HGM, Timmerman CCM, Kaplan M, Hooker AB, Gijsen AP, van Golde R, van Heteren CF, Sluijmer AV, de Bruin JP, Smeenk JMJ, de Boer JAM, Scheenjes E, Duijn AEJ, Mozes A, Pelinck MJ, Traas MAF, van Hooff MHA, van Unnik GA, de Koning CH, van Geloven N, Twisk JWR, Hompes PGA, Mol BWJ. Oil-Based or Water-Based Contrast for Hysterosalpingography in Infertile Women. N Engl J Med. 2017 May 25;376(21):2043-2052.

Van Eck ME, Vos AW, Kluck T. Coecum blow-out als levensbedreigende complicatie van salmonellose. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en gynaecologie 2018;131 (1):29-32.

Grooten IJ, Koot MH, van der Post JA, Bais JM, Ris-Stalpers C, Naaktgeboren C, Bremer HA, van der Ham DP, Heidema WM, Huisjes A, Kleiverda G, Kuppens S, van Laar JO, Langenveld J, van der Made F, van Pampus MG, Papatsonis D, Pelinck MJ, Pernet PJ, van Rheenen L, Rijnders RJ, Scheepers HC, Vogelvang TE, Mol BW, Roseboom TJ, Painter RC. Early enteral tube feeding in optimizing treatment of hyperemesis gravidarum: the Maternal and Offspring outcomes after Treatment of HyperEmesis by Refeeding (MOTHER) randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2017 Sep;106(3):812-820.

Kalafusova M, van der Schoor L. Kan een normaal ovarium premenarchaal torderen? Case report. Nederlands tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie 2016;129 (8):402-406.

Kersten FAM, Nelen WLDM, van den Boogaard NM, van Rumste MM, Koks CA, IntHout J, Verhoeve HR, Pelinck MJ, Boks DES, Gianotten J, Broekmans FJM, Goddijn M, Braat DDM, Mol BWJ, Hermens RPGM; Improvement study group. Implementing targeted expectant management in fertility care using prognostic modelling: a cluster randomized trial with a multifaceted strategy. Hum Reprod. 2017 Aug 1;32(8):1648-1657.

Mutsaerts MA, van Oers AM, Groen H, Burggraaff JM, Kuchenbecker WK, Perquin DA, Koks CA, van Golde R, Kaaijk EM, Schierbeek JM, Oosterhuis GJ, Broekmans FJ, Bemelmans WJ, Lambalk CB, Verberg MF, van der Veen F, Klijn NF, Mercelina PE, van Kasteren YM, Nap AW, Brinkhuis EA, Vogel NE, Mulder RJ, Gondrie ET, de Bruin JP, Sikkema JM, de Greef MH, ter Bogt NC, Land JA, Mol BW, Hoek A. Randomized Trial of a Lifestyle Program in Obese Infertile Women. N Engl J Med. 2016 May 19;374(20):1942-53.

Tjon-Kon-Fat RI, Bensdorp AJ, Bossuyt PM, Koks C, Oosterhuis GJ, Hoek A, Hompes P, Broekmans FJ, Verhoeve HR, de Bruin JP, van Golde R, Repping S, Cohlen BJ, Lambers MD, van Bommel PF, Slappendel E, Perquin D, Smeenk J, Pelinck MJ, Gianotten J, Hoozemans DA, Maas JW, Groen H, Eijkemans MJ, van der Veen F, Mol BW, van Wely M. Is IVF-served two different ways-more cost-effective than IUI with controlled ovarian hyperstimulation? Hum Reprod. 2015 Oct;30(10):2331-9.

Tjon-Kon-Fat RI, Tajik P, Zafarmand MH, Bensdorp AJ, Bossuyt PM, Oosterhuis GJ, van Golde R, Repping S, Lambers MD, Slappendel E, Perquin D, Pelinck MJ, Gianotten J, Maas JW, Eijkemans MJ, van der Veen F, Mol BW, van Wely M; INeS study group†. IVF or IUI as first-line treatment in unexplained subfertility: the conundrum of treatment selection markers. Hum Reprod. 2017 May 1;32(5):1028-1032.

van Hoogenhuijze NE, Torrance HL, Mol F, Laven JSE, Scheenjes E, Traas MAF, Janssen C, Cohlen B, Teklenburg G, de Bruin JP, van Oppenraaij R, Maas JWM, Moll E, Fleischer K, van Hooff MH, de Koning C, Cantineau A, Lambalk CB, Verberg M, Nijs M, Manger AP, van Rumste M, van der Voet LF, Preys-Bosman A, Visser J, Brinkhuis E, den Hartog JE, Sluijmer A, Jansen FW, Hermes W, Bandell ML, Pelinck MJ, van Disseldorp J, van Wely M, Smeenk J, Pieterse QD, Boxmeer JC, Groenewoud ER, Eijkemans MJC, Kasius JC, Broekmans FJM. Endometrial scratching in women with implantation failure after a first IVF/ICSI cycle; does it lead to a higher live birth rate? The SCRaTCH study: a randomized controlled trial (NTR 5342). BMC Womens Health. 2017 Jul 21;17(1):47.

van Oers AM, Mutsaerts MAQ, Burggraaff JM, Kuchenbecker WKH, Perquin DAM, Koks CAM, van Golde R, Kaaijk EM, Broekmans FJ, de Bruin JP, van der Veen F, Nap AW, Gondrie ETCM, Mol BWJ, Groen H, Hoek A; LIFEstyle study group. Association between periconceptional weight loss and maternal and neonatal outcomes in obese infertile women. PLoS One. 2018 Mar 28;13(3):e0192670.

van Oers AM, Mutsaerts MAQ, Burggraaff JM, Kuchenbecker WKH, Perquin DAM, Koks CAM, van Golde R, Kaaijk EM, Schierbeek JM, Klijn NF, van Kasteren YM, Land JA, Mol BWJ, Hoek A, Groen H; LIFEstyle study group. Cost-effectiveness analysis of lifestyle intervention in obese infertile women. Hum Reprod. 2017 Jul 1;32(7):1418-1426.

Van Oers AM, Groen H, Mutsaerts MA, Burggraaff JM, Kuchenbecker WK, Perquin DA, Koks CA, van Golde R, Kaaijk EM, Schierbeek JM, Oosterhuis GJ, Broekmans FJ, Vogel NE, Land JA, Mol BW, Hoek A; LIFEstyle study group. Effectiveness of lifestyle intervention in subgroups of obese infertile women: a subgroup analysis of a RCT. Hum Reprod. 2016;31(12):2704-2713.

van Rijswijk J, van Welie N, Dreyer K, van Hooff MHA, de Bruin JP, Verhoeve HR, Mol F, Kleiman-Broeze KA, Traas MAF, Muijsers GJJM, Manger AP, Gianotten J, de Koning CH, Koning AMH, Bayram N, van der Ham DP, Vrouenraets FPJM, Kalafusova M, van de Laar BIG, Kaijser J, van Oostwaard MF, Meijer WJ, Broekmans FJM, Valkenburg O, van der Voet LF, van Disseldorp J, Lambers MJ, Peters HE, Lier MCI, Lambalk CB, van Wely M, Bossuyt PMM, Stoker J, van der Veen F, Mol BWJ, Mijatovic V. The FOAM study: is Hysterosalpingo foam sonography (HyFoSy) a cost-effective alternative for hysterosalpingography (HSG) in assessing tubal patency in subfertile women? Study protocol for a randomized controlled trial. BMC Womens Health. 2018 May 9;18(1):64.

Verkuyl DA. FIGO's ethical recommendations on female sterilisation will do more harm than good: a commentary. J Med Ethics. 2015 Jun;41(6):478-87.

Verkuyl DA. Long shot suggestion for the treatment of extensive burns. Burns. 2015 May;41(3):641.

Verkuyl DA. Delayed cord clamping. Lancet. 2014 Nov 8;384(9955):1667-8.

Verkuyl DA. Probability of pregnancy after sterilization: a comparison of hysteroscopic versus laparoscopic sterilization. Contraception. 2014 Nov;90(5):557.

Verkuyl DA. 'Mevrouw, there is more regret and failure following a sterilization together with a caesarean, and all those hormones in pregnancy preclude rational judgement'. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Aug;179:251.

Intensive Care

Aalbers M, ter Horst PG, Hospes W, Hijmering ML, Spanjersberg AJ. Targeting cefuroxime plasma concentrations during coronary artery bypass graft surgery with cardiopulmonary bypass. Int J Clin Pharm. 2015 Aug;37(4):592-8.

van den Boogaard M, Slooter AJC, Brüggemann RJM, Schoonhoven L, Beishuizen A, Vermeijden JW, Pretorius D, de Koning J, Simons KS, Dennesen PJW, Van der Voort PHJ, Houterman S, van der Hoeven JG, Pickkers P; REDUCE Study Investigators, van der Woude MCE, Besselink A, Hofstra LS, Spronk PE, van den Bergh W, Donker DW, Fuchs M, Karakus A, Koeman M, van Duijnhoven M, Hannink G. Effect of Haloperidol on Survival Among Critically Ill Adults With a High Risk of Delirium: The REDUCE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):680-690. doi: 10.1001/jama.2018.0160.

van Hooijdonk RT, Binnekade JM, Abu-Hanna A, van Braam Houckgeest F, Hofstra LS, Horn J, Kuiper MA, Juffermans NP, van den Oever HL, van der Sluijs JP, Spronk PE, Schultz MJ. Associations between dynamics of the blood glucose level after hypoglycemia and intensive care unit mortality: a retrospective multicenter study. Intensive Care Med. 2015 Oct;41(10):1864-5.

Koster TD, Kooistra WE, Tuinman AG. Near miss with succinylcholine for electroconvulsive therapy: a case report. Eur J Anaesthesiol. 2014 Aug;31(8):441-3.

Wlodzimirow KA, Abu-Hanna A, Royakkers AA, Spronk PE, Hofstra LS, Kuiper MA, Schultz MJ, Bouman CS. Transient versus persistent acute kidney injury and the diagnostic performance of fractional excretion of urea in critically ill patients. Nephron Clin Pract. 2014;126(1):8-13.

Interne Geneeskunde

Van Amsterdam MA, van Assen S, Sprenger HG, Wilting KR, Stienstra Y, Bierman WFW. Yield of yearly routine physical examination in HIV-1 infected patients is limited: A retrospective cohort study in the Netherlands. PLoS One. 2017 Jun 21;12(6):e0179539. doi: 10.1371/journal.pone.0179539.

Top WM, Gillman PK, de Langen CJ, Kooy A. Fatal methylene blue associated serotonin toxicity. Neth J Med. 2014 Apr;72(3):179-81.

Wansink J, van der Kleij FG. IMAGES IN CLINICAL MEDICINE. Vertebral-Body Erosion in Thoracic Aortic Aneurysm. N Engl J Med. 2016 Mar 3;374(9):e10.

Interne geneeskunde, diabetes

Dujic T, Zhou K, Yee SW, van Leeuwen N, de Keyser CE, Javorský M, Goswami S, Zaharenko L, Marie M, Christensen H, Out M, Tavendale R, Kubo M, Hedderson MM, van der Heijden AA, Klimčáková L, Pirags V, Kooy A, Brøsen K, Klovins J, Semiz S, Tkáč I, Stricker BH, Palmer CN, 't Hart LM, Giacomini KM, Pearson ER. Variants in Pharmacokinetic Transporters and Glycaemic Response to Metformin: A MetGen Meta-Analysis. Clin Pharmacol Ther. 2017 Jun;101(6):763-772.

de Jager J, Kooy A, Schalkwijk C, van der Kolk J, Lehert P, Bets D, Wulffelé MG, Donker AJ, Stehouwer CD. Long-term effects of metformin on endothelial function in type 2 diabetes: a randomized controlled trial. J Intern Med. 2014 Jan;275(1):59-70.

Kooiman TJM, de Groot M, Hoogenberg K, Krijnen WP, van der Schans CP, Kooy A. Self-tracking of Physical Activity in People With Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Comput Inform Nurs. 2018 May 4. doi: 10.1097/CIN.0000000000000443. [Epub ahead of print]

Out M, Becker ML, van Schaik RH, Lehert P, Stehouwer CD, Kooy A. A gene variant near ATM affects the response to metformin and metformin plasma levels: a post hoc analysis of an RCT. Pharmacogenomics. 2018 Jun 1;19(8):715-726.

Out M, Kooy A, Lehert P, Schalkwijk CA, Stehouwer CDA. Long-term treatment with metformin in type 2 diabetes and methylmalonic acid: Post hoc analysis of a randomized controlled 4.3year trial. J Diabetes Complications. 2018 Feb;32(2):171-178.

Out M, Miedema I, Jager-Wittenaar H, van der Schans C, Krijnen W, Lehert P, Stehouwer C, Kooy A. Metformin-associated prevention of weight gain in insulin-treated type 2 diabetic patients cannot be explained by decreased energy intake: A Post hoc Analysis of a Randomized Placebo-Controlled 4.3 year Trial. Diabetes Obes Metab. 2018 Jan;20(1):219-223.

Out M, Top WMC, Lehert P, Schalkwijk CA, Stehouwer CDA, Kooy A. Long-term treatment with metformin in type 2 diabetes and vitamin D levels: A post hoc analysis of a randomised placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2018 Apr 17. doi: 10.1111/dom.13327. [Epub ahead of print]

Top W, Stehouwer C, Lehert P, Kooy A. Metformin and beta cell function in insulin-treated patients with type 2 diabetes : a randomized placebo-controlled 4.3 year trial. Diabetes Obes Metab. 2018 Mar;20(3):730-733.

Zhou K, Yee SW, Seiser EL, van Leeuwen N, Tavendale R, Bennett AJ, Groves CJ, Coleman RL, van der Heijden AA, Beulens JW, de Keyser CE, Zaharenko L, Rotroff DM, Out M, Jablonski KA, Chen L, Javorský M, Židzik J, Levin AM, Williams LK, Dujic T, Semiz S, Kubo M, Chien HC, Maeda S, Witte JS, Wu L, Tkáč I, Kooy A, van Schaik RH, Stehouwer CD, Logie L; MetGen Investigators; DPP Investigators; ACCORD Investigators, Sutherland C, Klovins J, Pirags V, Hofman A, Stricker BH, Motsinger-Reif AA, Wagner MJ, Innocenti F, Hart LM, Holman RR, McCarthy MI, Hedderson MM, Palmer CN, Florez JC, Giacomini KM, Pearson ER. Variation in the glucose transporter gene SLC2A2 is associated with glycemic response to metformin. Nat Genet. 2016 Sep;48(9):1055-9.

Interne geneeskunde, infectieziekten

Gomes A, Jainandunsing JS, van Assen S, van Geel PP, Sinha B, Gelsomino S, Johnson DM, Natour E. A standardized approach to treat complex aortic valve endocarditis: a case series. J Cardiothorac Surg. 2018 Apr 19;13(1):32. doi: 10.1186/s13019-018-0715-8.

Rondaan C, van Leer CC, van Assen S, Bootsma H, de Leeuw K, Arends S, Bos NA, Westra J. Longitudinal analysis of varicella-zoster virus-specific antibodies in systemic lupus erythematosus: No association with subclinical viral reactivations or lupus disease activity. Lupus. 2018 Jul;27(8):1271-1278.

Interne geneeskunde, nierziekten

Bos S, Nap RR, Wouters RS, van der Kleij FG. Hypocitraturia: a common but not well-known cause of nephrolithiasis. Neth J Med. 2014 Dec;72(10):545-7.

Interne geneeskunde, oncologie

Coebergh van den Braak RRJ, van Rijssen LB, van Kleef JJ, Vink GR, Berbee M, van Berge Henegouwen MI, Bloemendal HJ, Bruno MJ, Burgmans MC, Busch ORC, Coene PPLO, Coupé VMH, Dekker JWT, van Eijck CHJ, Elferink MAG, Erdkamp FLG, van Grevenstein WMU, de Groot JWB, van Grieken NCT, de Hingh IHJT, Hulshof MCCM, Ijzermans JNM, Kwakkenbos L, Lemmens VEPP, Los M, Meijer GA, Molenaar IQ, Nieuwenhuijzen GAP, de Noo ME, van de Poll-Franse LV, Punt CJA, Rietbroek RC, Roeloffzen WWH, Rozema T, Ruurda JP, van Sandick JW, Schiphorst AHW, Schipper H, Siersema PD, Slingerland M, Sommeijer DW, Spaander MCW, Sprangers MAG, Stockmann HBAC, Strijker M, van Tienhoven G, Timmermans LM, Tjin-A-Ton MLR, van der Velden AMT, Verhaar MJ, Verkooijen HM, Vles WJ, de Vos-Geelen JMPGM, Wilmink JW, Zimmerman DDE, van Oijen MGH, Koopman M, Besselink MGH, van Laarhoven HWM; Dutch Pancreatic Cancer Group, Dutch Upper GI Cancer Group and PLCRC working group. Nationwide comprehensive gastro-intestinal cancer cohorts: the 3P initiative. Acta Oncol. 2018 Feb;57(2):195-202.

Simkens LH, van Tinteren H, May A, ten Tije AJ, Creemers GJ, Loosveld OJ, de Jongh FE, Erdkamp FL, Erjavec Z, van der Torren AM, Tol J, Braun HJ, Nieboer P, van der Hoeven JJ, Haasjes JG, Jansen RL, Wals J, Cats A, Derleyn VA, Honkoop AH, Mol L, Punt CJ, Koopman M. Maintenance treatment with capecitabine and bevacizumab in metastatic colorectal cancer (CAIRO3): a phase 3 randomised controlled trial of the Dutch Colorectal Cancer Group. Lancet. 2015 May 9;385(9980):1843-52.

Kaakchirurgie

Hollander MH, Schortinghuis J, Vissink A. Changes in heart rate during third molar surgery. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016;45(12):1652-1657.

Hollander MHJ, Schortinghuis J. Degloving letsel van de mandibula. [Degloving injury of the mandible]. Ned Tijdschr Tandheelkd 2017;124:127-129. https://doi.org/10.5177/ntvt.2017.03.16201

Hollander MHJ, Boonstra O, Timmenga NM, Schortinghuis J. Hyperbaric Oxygen Therapy for Wound Dehiscence After Intraoral Bone Grafting in the Nonirradiated Patient: A Case Series. J Oral Maxillofac Surg. 2017 Nov;75(11):2334-2339.

Kuik K, Putters TF, Schortinghuis J, van Minnen B, Vissink A, Raghoebar GM. Donor site morbidity of anterior iliac crest and calvarium bone grafts: A comparative case-control study. J Craniomaxillofac Surg. 2016 Apr;44(4):364-8.

Putters TF, Schortinghuis J, Vissink A, Raghoebar GM. A prospective study on the morbidity resulting from calvarial bone harvesting for intraoral reconstruction. Int J Oral Maxillofac Surg. 2015 Apr;44(4):513-7.

Schortinghuis J, Putters TF. Een vrouw met pijn in haar mond. [A woman with a painful mouth]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7934.

Keel, neus en oor (KNO)

Hazenberg AJ, Hazenberg BP, Dikkers FG. Long-term follow-up after surgery in localized laryngeal amyloidosis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Sep;273(9):2613-20.

Kindergeneeskunde

Bos-Veneman NGP, Otter M, Reijneveld SA. Using feeding to reduce pain during vaccination of formula-fed infants: a randomised controlled trial. Arch Dis Child. 2018 May 16. pii: archdischild-2017-313488. doi: 10.1136/archdischild-2017-313488. [Epub ahead of print]

Wagenaar A, van Vliet M. Incontinentie en autisme – onderbelicht maar behandelbaar. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 2017 dec.

Klinische Farmacie

Aalbers M, ter Horst PG, Hospes W, Hijmering ML, Spanjersberg AJ. Targeting cefuroxime plasma concentrations during coronary artery bypass graft surgery with cardiopulmonary bypass. Int J Clin Pharm. 2015 Aug;37(4):592-8.

Berm EJ, Odigie B, Bijlsma MJ, Wilffert B, Touw DJ, Maring JG. A clinical validation study for application of DBS in therapeutic drug monitoring of antidepressants. Bioanalysis. 2016;8(5):413-24.

Berm EJ, Hak E, Postma M, Boshuisen M, Breuning L, Brouwers JR, Dhondt T, Jansen PA, Kok RM, Maring JG, van Marum R, Mulder H, Voshaar RC, Risselada AJ, Venema H, Vleugel L, Wilffert B. Effects and cost-effectiveness of pharmacogenetic screening for CYP2D6 among older adults starting therapy with nortriptyline or venlafaxine: study protocol for a pragmatic randomized controlled trial (CYSCEtrial). Trials. 2015 Jan 31;16:37.

Lunenburg CA, van Staveren MC, Gelderblom H, Guchelaar HJ, Swen JJ. Evaluation of clinical implementation of prospective DPYD genotyping in 5-fluorouracil- or capecitabine-treated patients. Pharmacogenomics. 2016 May;17(7):721-9.

van Staveren MC, van Kuilenburg AB, Guchelaar HJ, Meijer J, Punt CJ, de Jong RS, Gelderblom H, Maring JG. Evaluation of an oral uracil loading test to identify DPD-deficient patients using a limited sampling strategy. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar;81(3):553-61.

van Staveren MC, Opdam F, Guchelaar HJ, van Kuilenburg AB, Maring JG, Gelderblom H. Influence of metastatic disease on the usefulness of uracil pharmacokinetics as a screening tool for DPD activity in colorectal cancer patients. Cancer Chemother Pharmacol. 2015 Jul;76(1):47-52.

Taxis K, Kochen S, Wouters H, Boersma F, Maring JG, Mulder H, Pavlovic J, Stevens G, Andrew M, Pont LG. Cross-national comparison of medication use in Australian and Dutch nursing homes. Age Ageing. 2017 Mar 1;46(2):320-323.

Longziekten

Hospes RS, Rutgers SR. Verwezen met de werkdiagnose ‘pneumothorax’. Kan het ook iets anders zijn? [Referred with the working diagnosis 'pneumothorax: could it be another diagnosis?]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9111. Dutch.

Niezink AG, Dollekamp NJ, Elzinga HJ, Borger D, Boer EJ, Ubbels JF, Woltman-van Iersel M, van der Leest AH, Beijert M, Groen HJ, Kraan J, Hiltermann TJ, van der Wekken AJ, van Putten JW, Rutgers SR, Pieterman RM, de Hosson SM, Roenhorst AW, Langendijk JA, Widder J. An instrument dedicated for modelling of pulmonary radiotherapy. Radiother Oncol. 2015 Apr;115(1):3-8.

Maag, darm, leverziekten (MDL), oncologie

Hennink SD, van der Meulen-de Jong AE, Wolterbeek R, Crobach AS, Becx MC, Crobach WF, van Haastert M, Ten Hove WR, Kleibeuker JH, Meijssen MA, Nagengast FM, Rijk MC, Salemans JM, Stronkhorst A, Tuynman HA, Vecht J, Verhulst ML, de Vos Tot Nederveen Cappel WH, Walinga H, Weinhardt OK, Westerveld D, Witte AM, Wolters HJ, Cats A, Veenendaal RA, Morreau H, Vasen HF. Randomized Comparison of Surveillance Intervals in Familial Colorectal Cancer. J Clin Oncol. 2015 Dec 10;33(35):4188-93.

Microbiologie

Kesztyüs B, Cornish D. Nood breekt wetten: een ziekenhuisprotocol voor asielzoekers, afgeleid van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)-richtlijn ‘Maatregelen tegen overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)’ [Necessity bends the rules: a clinical guideline for asylum seekers, derived from the Dutch infection prevention guideline Measures against highly resistant micro-organisms (HRMO)]. Tijdschr Infect 2016;11(4):123-9.

Neurologie

Hitzert MM, Doornebal N, Heineman KR. Is behandeling met clobazam tijdens koortsperioden effectief in het voorkomen van koortsconvulsies bij kinderen? Praktische Pediatrie 2016;maart:57-60.

Meijering R, van der Zwaag WD, Niewold JUR. Terugwinnen van zicht met Visuele Restitutie Therapie bij patienten met hemianopsie. Neurologie &Neurochirurgie 2014;2: 66-70.

Smit M, Kuiper A, Han V, Jiawan VC, Douma G, van Harten B, Oen JM, Pouwels ME, Dieks HJ, Bartels AL, Tijssen MA. Psychiatric co-morbidity is highly prevalent in idiopathic cervical dystonia and significantly influences health-related quality of life: Results of a controlled study. Parkinsonism Relat Disord. 2016 Sep;30:7-12.

Orthopedie

Witteveen AG, Hofstad CJ, Breslau MJ, Blankevoort L, Kerkhoffs GM. The impact of ankle osteoarthritis. The difference of opinion between patient and orthopedic surgeon. Foot Ankle Surg. 2014 Dec;20(4):241-7.

Pathologie

Jharap B, van Asseldonk DP, de Boer NK, Bedossa P, Diebold J, Jonker AM, Leteurtre E, Verheij J, Wendum D, Wrba F, Zondervan PE, Colombel JF, Reinisch W, Mulder CJ, Bloemena E, van Bodegraven AA; NRH-Pathology Investigators. Diagnosing Nodular Regenerative Hyperplasia of the Liver Is Thwarted by Low Interobserver Agreement. PLoS One. 2015 Jun 8;10(6):e0120299.

Vink EE, Goldschmeding R, Vink A, Weggemans C, Bleijs RL, Blankestijn PJ. Limited destruction of renal nerves after catheter-based renal denervation: results of a human case study. Nephrol Dial Transplant. 2014 Aug;29(8):1608-10.

Plastische chirurgie

Pool SM, Ter Braak RJ. Patient controlled regional anaesthesia for severe hand pain: a case series. J Hand Surg Eur Vol. 2017 Jul;42(6):647-649.

Tuin AJ, Domerchie PN, Schepers RH, Willemsen JC, Dijkstra PU, Spijkervet FK, Vissink A, Jansma J. What is the current optimal fat grafting processing technique? A systematic review. J Craniomaxillofac Surg. 2016 Jan;44(1):45-55.

Radiologie

Olthof AW, Borstlap J, Roeloffzen WW, Callenbach PMC, van Ooijen PMA. Improvement of radiology reporting in a clinical cancer network: impact of an optimised multidisciplinary workflow. Eur Radiol. 2018 Apr 20. doi: 10.1007/s00330-018-5427-x. [Epub ahead of print]

Olthof AW, de Groot JC, Zorgdrager AN, Callenbach PMC, van Ooijen PMA. Perception of radiology reporting efficacy by neurologists in general and university hospitals. Clin Radiol. 2018 Apr 3. pii: S0009-9260(18)30101-6. doi: 10.1016/j.crad.2018.03.001. [Epub ahead of print]

Olthof AW, van Ooijen PM. Implementation and Validation of PACS Integrated Peer Review for Discrepancy Recording of Radiology Reporting. J Med Syst. 2016 Sep;40(9):193.

Olthof AW, Zorgdrager AN, Aliyev RR. Radiology review for neurologists. Milli Nevrologiya Jurnali 2014;1:89-97.

Revalidatie

Nijland E. Occupation based handtherapie bij een bakker met een zeldzame aandoening. Ned Tijdschr Handther 2017;26(1): 33-36.

Urologie, oncologie

Leyten GH, Hessels D, Smit FP, Jannink SA, de Jong H, Melchers WJ, Cornel EB, de Reijke TM, Vergunst H, Kil P, Knipscheer BC, Hulsbergen-van de Kaa CA, Mulders PF, van Oort IM, Schalken JA. Identification of a Candidate Gene Panel for the Early Diagnosis of Prostate Cancer. Clin Cancer Res. 2015 Jul 1;21(13):3061-70.

Leyten GH, Hessels D, Jannink SA, Smit FP, de Jong H, Cornel EB, de Reijke TM, Vergunst H, Kil P, Knipscheer BC, van Oort IM, Mulders PF, Hulsbergen-van de Kaa CA, Schalken JA. Prospective multicentre evaluation of PCA3 and TMPRSS2-ERG gene fusions as diagnostic and prognostic urinary biomarkers for prostate cancer. Eur Urol. 2014 Mar;65(3):534-42.

Van Neste L, Hendriks RJ, Dijkstra S, Trooskens G, Cornel EB, Jannink SA, de Jong H, Hessels D, Smit FP, Melchers WJ, Leyten GH, de Reijke TM, Vergunst H, Kil P, Knipscheer BC, Hulsbergen-van de Kaa CA, Mulders PF, van Oort IM, Van Criekinge W, Schalken JA. Detection of High-grade Prostate Cancer Using a Urinary Molecular Biomarker-Based Risk Score. Eur Urol. 2016 Nov;70(5):740-748.

Wondverzorging

Suess-Burghart A, Zomer K, Schwanke D. A multicentre clinical evaluation of Cuticell Contact silicone wound contact layer in daily practice. Br J Community Nurs. 2015 Jun;Suppl Community Wound Care:S35-6, S38-41.