CAO en arbeidsvoorwaarden › Treant Zorggroep

CAO en arbeidsvoorwaarden

CAO en arbeidsvoorwaarden

Werken bij Treant Zorggroep betekent werken in een dynamische werkomgeving met veel mogelijkheden. Een omgeving waarin we investeren in opleiding, training en professionele ondersteuning van onze medewerkers. Zodat ze kunnen werken in een prettige werkomgeving. Daar horen naast een goed salaris, ook passende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen bij.

Wanneer je bij Treant Zorggroep werkt, dan heb je met een van de volgende cao’s te maken:

  • Werk je in het ziekenhuis, dan geldt de cao Ziekenhuizen;
  • Werk je in de verpleeg- en ouderenzorg, dan geldt de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen (VVT).
  • Ben je medisch specialist, dan geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten (AMS).

De cao beschrijft de rechten en plichten van de werkgever en werknemer en bevat collectieve afspraken over werktijden, arbeidsduur, onregelmatige dienst, salaris, vergoedingen, vakantie en verlof.

Arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van Treant kun je gebruik maken van de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden en collectieve regelingen:

Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA)
Met het MKSA kun je (binnen gegeven grenzen) arbeidsvoorwaarden die je automatisch via de cao krijgt, uitruilen voor andere arbeidsvoorwaarden. Je zet daarvoor dan bijvoorbeeld je bruto salaris of bruto eindejaarsuitkering in. Hierdoor kun je zelf een arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen dat het beste bij jou en jouw persoonlijke situatie past.

Onderdelen van het MKSA van Treant zijn:

  • extra reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;
  • extra geld/extra verlof;
  • fietsenplan;
  • scholing;
  • lidmaatschap vakbond of beroepsvereniging.

Collectieve verzekeringen
Treant Zorggroep heeft voor haar medewerkers collectieve verzekeringen afgesloten bij zorgverzekeraars IZZ, Univé, Zilveren Kruis Zorg , Menzis en DSW . Daarnaast zijn er collectieve schadeverzekeringen afgesloten bij Aon, Centraal Beheer Achmea, Zorg en Wel.nl en Univé. Je kunt daardoor tegen aantrekkelijke voorwaarden verzekeringen afsluiten.

Personeelsvereniging
Binnen Treant Zorggroep zijn, vanuit de historie van de organisatie, verschillende personeelsverenigingen actief. Zij organiseren allerlei activiteiten die je samen met je collega’s kunt ondernemen. Zodra je in dienst komt, hoor je daar meer van. Dan kun je je op je eigen locatie aanmelden.

Bedrijfssport
Treant Zorggroep biedt verschillende sportactiviteiten aan. In ruil voor een geringe eigen bijdrage kun je hiervan gebruik maken.