Vrienden van › Treant Zorggroep

Vrienden van

Binnen Treant Zorggroep zijn verschillende stichtingen 'Vrienden van' actief. Zij kunnen uw hulp goed gebruiken! Hieronder vindt u informatie over de stichting Vrienden van Bethesda en de stichting Vrienden van Refaja. In de verpleeg- en ouderenzorglocaties zijn de volgende Vrienden actief:

Vrienden van Bethesda

Een gastvrij ziekenhuis... met uw hulp?
Wanneer u met het ziekenhuis te maken krijgt, merkt u dat sfeer en omgeving een belangrijke rol spelen. Natuurlijk zijn goede medische- en verpleegkundige zorg het belangrijkst. Maar een gastvrije sfeer en vriendelijke omgeving doen ook veel. Extra voorzieningen, informatie en afleiding zorgen ervoor dat u zich als patiënt en bezoeker welkom voelt. Helaas biedt het krappe ziekenhuisbudget te weinig mogelijkheden voor deze extra’s.

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Bethesda zet zich in om juist die belangrijke extra’s te realiseren. En u kunt daar aan meehelpen, door u aan te melden als Vriend.

Extra's
De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Bethesda werft gelden via giften, donaties en speciale acties. Het helpt als veel mensen een steentje bijdragen. Het geld komt ten goede aan projecten die het verblijf van patiënten en bezoekers in ziekenhuis Bethesda veraangenamen. U kunt daarbij denken aan zaken als:

 • comfortstoelen voor ouderen
 • aanpassingen voor gehandicapten
 • internetvoorzieningen
 • extra voorzieningen op de oncologieafdeling
 • aankleding wachtruimtes
 • speelmogelijkheden voor kinderen.

Zo heeft de stichting met ondersteuning van sponsoren onder andere twee gastenkamers ingericht en gezorgd voor internetzuilen op de verpleegafdelingen. Ook zijn er voor de kinderafdeling computerspelletjes aangeschaft en zijn bij de fietsenstalling twee oplaadpunten voor elektrische fietsen geïnstalleerd.

Mocht u zelf ideeën hebben, dan zijn deze ook van harte welkom!

Word ook Vriend van Ziekenhuis Bethesda

Bestuursleden

 • De heer drs. K.B. Loohuis, voorzitter
  (burgemeester Hoogeveen)
 • De heer mr. J.J. Bruinsma, penningmeester
 • (fiscaal jurist Adbeco)
 • Mevrouw L. Koning-Kloosterman
  (oud docent Zorg en Welzijn)
 • De heer A. Francis
  (senior relatiemanager bedrijven ABN-AMRO NV Zuidwest Drenthe en Steenwijkerland)
 • De heer drs. W.M.C. Top
  (internist-intensivist Ziekenhuis Bethesda)

Vrienden van het Refaja

De Stichting Vrienden van het Refaja bestaat al sinds de oprichting van het ziekenhuis in 1968. Stichting Vrienden wordt gerund door vrijwilligers die het ziekenhuis een warm hart toedragen.

Het doel van Stichting Vrienden
Het doel van Stichting Vrienden is het verblijf van de patiënt in het ziekenhuis waar mogelijk wat te veraangenamen. Om die reden zorgt de stichting voor allerlei voorzieningen en attenties die de patiënt wat afleiding en ontspanning kunnen bieden.

Voorbeelden van zaken die ze heeft verzorgd: de voetgangersoverkapping bij de hoofdingang (najaar 2011), de tijdschriften in de kliniek en polikliniek, de legotafels voor kinderen in de polikliniek, het kinderdakterras op de kinderafdeling, de webcams voor contact van ouders met hun kind op de kraamafdeling en nog veel meer.

Vrijwilligers
Ook stimuleert de stichting het vrijwilligerswerk binnen het ziekenhuis en zij ondersteunen de vrijwilligers bij hun werk.

De stichting zoekt ook vrienden
Als u het bovenstaande gelezen heeft dan begrijpt u dat er geld nodig is om de hierboven genoemde voorzieningen in stand te houden en uit te breiden.

U kunt ze helpen door donateur te worden. Een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 7,50 en u bent een donateur.

U kunt een brief sturen aan :
Treant Zorggroep
ziekenhuislocatie Refaja
t.a.v. administratie
Postbus 109, 9500 AC Stadskanaal

Of een e-mail bericht sturen aan crediteuren.Refaja@treant.nl.
In uw brief of e-mail graag aangeven dat u donateur wilt worden van de Stichting Vrienden met vermelding van uw volledige naam, adres en telefoonnummer.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
NL22 INGB 000 2250800 of
NL96 RABO 0 360702430

Jaarlijks krijgt u een overzicht van de uitgaven toegestuurd.
Stichting Vrienden van het Refaja hoopt op uw steun en ‘vriendschap’.
Namens alle belanghebbenden bedankt!