Exposities en kunst › Treant Zorggroep

Exposities en kunst

Exposities en kunst

Treant Zorggroep wil op uitstekende wijze zorg bieden in goed geoutilleerde gebouwen. Waarin zowel de adequaat opgeleide medewerkers als ook patiënten en cliënten en hun naaste(n) zich op een prettige en veilige wijze 'thuis' voelen. De aankleding van het gebouw maakt hier onderdeel van uit. Waarbij kunst een waardevolle bijdrage kan leveren. Kunst biedt afleiding, stof tot nadenken, kan verwonderen, emoties oproepen, verbazen, aanleiding zijn tot een gesprek maar niet spraakmakend (controversieel), of soms ook gewoon een goed excuus zijn voor een grijze muur.

Kunst in de ziekenhuislocaties

De ziekenhuislocaties van Treant in Hoogeveen (Bethesda), Emmen (Scheper) en Stadskanaal (Refaja) hebben diverse mogelijkheden om beeldende kunst te exposeren.  De doelstelling van het exposeren van kunst binnen het ziekenhuis van Treant is het leveren van een bijdrage aan het welbevinden, de gezondheid en het herstel van patiënten, hun naaste(n), bezoekers en de medewerkers.

We richten ons zoveel mogelijk op lokale kunstenaars of een thematiek die dichtbij de organisatie staat zoals het lokale landschap, de sociaal-maatschappelijke context, de (kern)waarden van de organisatie (de mens in al zijn facetten).

Kunst in de locaties voor wonen en zorg

Voor de locaties voor wonen en zorg heeft Treant een kunstcommissie. Deze commissie brengt kunst- en cultuuraspecten frequent onder de aandacht op de locaties. Dit doen we door diverse activiteiten te ondernemen, zoals het beschikbaar stellen van een eigen kunstcollectie. De gedachte hierachter is dat dit leidt tot een hogere mate van welbevinden van bewoners en cliënten, inspirerend kan werken in een dialoog over de kunstwerken en mensen bewezen vrolijker worden van veelkleurige kunst. De kunstcommissie wil haar eigen collectie uitbreiden en de kunstwerken beschikbaar stellen voor alle Treant-locaties voor wonen en zorg. In locatie De Horst in Emmen is elk kwartaal een wisselende expositie van kunstenaars.

De kunstcommissie voor wonen en zorg wil cliënten en medewerkers nog meer betrekken bij de kunst en cultuur op de locaties. Daarvoor reikt de commissie jaarlijks de kunst- en cultuurprijs uit: een stimuleringsprijs waarbij een financiële bijdrage van de kunstcommissie de uitvoering van een kunst- en cultuurgerelateerde activiteit mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een lezing of workshop van een bekende schilder of dichter, het organiseren van een literaire avond met een bekende schrijver of het organiseren van een uitstapje naar een galerie.

Kom exposeren

Bent u enthousiast geworden? Kom dan exposeren bij onze zorggroep. Lees meer.

Contact en informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de kunst in een van de ziekenhuislocaties of woonzorglocaties van Treant? Stuur dan een mail naar kunstencultuur@treant.nl.