Wond Expertise Centrum › Treant Zorggroep

Wond Expertise Centrum

Het hebben van een wond is soms erg ingrijpend. Vaak speelt bij een complexe wond die slecht of langzaam geneest een onderliggende ziekte een rol, zoals vaatlijden of suikerziekte. U kunt bijvoorbeeld diabetische voetwonden, doorligwonden of open beenwonden krijgen. Deze wonden hebben een deskundige aanpak nodig, waarbij meerdere zorgprofessionals betrokken zijn. Dat gebeurt in het Wond Expertise Centrum (WEC) van Treant.

In het Wond Expertise Centrum krijgt u te maken met een behandelteam. Dit team bestaat o.a. uit:

 • een physician assistant;
 • een wondconsulent;
 • doktersassistenten;
 • medisch specialisten;
 • en andere zorgverleners.

Een physician assistant of wondconsulent stuurt het behandelteam aan. Zij zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van slecht genezende wonden. U heeft met hen het meest contact. Samen met u stellen zij ook uw behandelplan op. Soms verwijzen zij u door naar een ander specialisme, bijvoorbeeld de polikliniek Chirurgie, de polikliniek Dermatologie of de diabetische voetenpoli. Eventueel wordt u verwezen naar het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde in Hoogeveen (zuurstofbehandeling).

Wat is een WEC
Een WEC is een overkoepelende benaming voor de multidisciplinaire samenwerking tussen de diverse zorgprofessionals die een rol hebben bij de behandeling en zorg van wonden.

De behandeling vindt plaats op de locatie van de (hoofd)behandelaar en omdat de nodige disciplines daar te consulteren zijn. Dat kan dus op een polikliniek zijn, maar ook elders. De hoofdbehandelaar kan bijvoorbeeld een chirurg, een internist, een dermatoloog, maar ook de huisarts kan het WEC raadplegen.

Aanvullend onderzoek
Om de oorzaak van de wond te achterhalen is het soms nodig aanvullend onderzoek te doen. Denk daarbij aan vaatonderzoek, bacteriologisch onderzoek of een röntgenfoto. Samen met de uitslagen van de aanvullende onderzoeken wordt het juiste behandelplan opgestart.

Waaruit bestaat een behandelplan?
Welk behandelplan wordt opgestart is onder andere afhankelijk van het soort wond, de oorzaak, de grootte en de bestaansduur. De wond wordt zo nodig schoongemaakt, opgemeten en er worden foto’s gemaakt van de wond. Deze foto’s komen in uw elektronisch patiëntendossier.

Wie regelt verbandmaterialen als dit nodig is?
Is er verbandmateriaal nodig? Dan regelen de medewerkers van het WEC dit voor u. U krijgt een recept mee voor de apotheek of er wordt, op advies van de WEC medewerkers, verbandmateriaal besteld bij een medisch speciaalzaak. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt in principe de kosten voor wondzorgproducten. In de voorwaarden van uw eigen verzekering staat precies hoeveel u vergoed krijgt. Let wel op het wettelijk verplichte jaarlijkse eigen risico.

Wondzorg thuis
De wondverzorging thuis kunt u zelf doen of door een thuiszorgorganisatie laten doen. Het WEC adviseert u daarin.

 • Het WEC maakt een duidelijke overdracht voor de thuiszorgorganisatie.
 • Blijft het WEC verantwoordelijk voor de geleverde wondzorg in de thuissituatie? Dan betekent dit dat u of de thuiszorg bij problemen en vragen contact op moet nemen met het WEC.
 • Het wondbeleid mag niet zonder overleg gewijzigd worden.

Wanneer moet u direct contact opnemen?
Neem direct contact op met het WEC bij:

 • koorts;
 • roodheid rondom de wond;
 • (toename) pijn;
 • meer lekkage van de wond.

Doet de thuiszorg de wondzorg? Dan beslist de thuiszorgmedewerker of er contact wordt opgenomen met het ziekenhuis.

Wanneer komt u voor controle?
De physician assistant en/of de wondconsulent van het WEC overleggen met u wanneer u voor controle terug komt. Er wordt altijd gekeken of dit in combinatie met eventuele andere poliklinische afspraken kan.

Wat is een teleconsult?
Huisartsen en thuiszorgmedewerkers hebben de mogelijkheid om via e-mail advies te vragen aan het WEC. Op deze manier, worden gegevens en foto’s naar het WEC verstuurd. Er is een privacy veilige procedure opgesteld.

Wordt uw behandeling vergoed?
U heeft een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig om voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Informeer van te voren bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling wordt vergoed.

Komt u in het ziekenhuis en heeft u geen geldige verwijsbrief? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft.

Meer informatie