Trombosedienst › Treant Zorggroep

Trombosedienst

Uw arts heeft u antistollingsmedicijnen voorgeschreven. Bij het gebruik van dit soort medicijnen is het noodzakelijk uw bloed regelmatig te controleren. In Nederland verzorgen de trombosediensten deze controle.

Uw (huis)arts is verantwoordelijk voor de aanmelding bij de trombosedienst. Daarna neemt een medewerker van de trombosedienst contact met u op voor het plannen van een eerste afspraak. Tijdens deze afspraak krijgt u meer informatie over de werkwijze van de trombosedienst.

Wanneer uw bloed geprikt moet worden of u wilt materiaal afgeven, dan kunt u ook terecht op een van priklocaties in de regio. Op deze priklocaties kunt u ook terecht voor de trombosedienst. U hoeft dus niet ver van huis. Iedere locatie is minimaal een keer per week geopend. In Emmen, Klazienaveen, Hoogeveen en Zuidwolde kunt u zelfs iedere dag terecht. Indien er een medische indicatie voor is, kunt u eventueel ook thuis worden geprikt.

Na de afname gaat het bloed naar het laboratorium. Daar bepalen we de INR (International Normalized Ratio). De INR geeft de mate van antistolling aan. Hoe hoger de INR, des te sterker is de antistolling ingesteld. De INR moet binnen een bepaalde marge blijven. Afhankelijk van de indicatie waarvoor u antistollingsmiddelen gebruikt, worden streefwaarden vastgesteld.

Er kunnen zich schommelingen voordoen in de INR. Dit hangt samen met onder meer:

  • aangeboren factoren;
  • effecten van andere medicatie;
  • de indicatie voor antistolling, ziekte en voeding.

Daarom is regelmatige controle nodig. Het betekent ook dat we voor iedere patiënt bekijken hoe vaak we moeten prikken.

Controle

De controle houdt in dat een medewerker van de trombosedienst bloed bij u  afneemt. Tijdens de controle is het heel belangrijk dat u vertelt over veranderingen in uw gezondheidssituatie, zoals:

  • ziekte;
  • geplande medische ingrepen;
  • medicatiewijzigingen;
  • en bloedingen.

Zo blijft de trombosedienst goed op de hoogte van (wijzigingen in) uw persoonlijke situatie en van uw gezondheid. We kunnen daar dan rekening mee houden bij de doseringsadviezen.

Doseerkalender

Hoeveel bloedverdunners u moet slikken en de vervolgafspraak worden afgedrukt op een doseerkalender. Deze kalender krijgt u thuisgestuurd. Voor uw veiligheid is het zeer belangrijk dat u zich houdt aan de voorgeschreven dosering!

Tijdens uw eerste bezoek aan de trombosedienst vertelt een medewerk(st)er u alles over de behandeling van trombose. Als u vragen heeft, kunt u ook altijd bij één van hen terecht. U krijgt de brochure 'Informatie voor mensen onder stollingsbehandeling' mee.

Lees meer over de trombosedienst