Tandheelkunde › Treant Zorggroep

Tandheelkunde

Voor uw reguliere tandheelkundige zorg kunt u terecht bij Treant Zorggroep. Bijvoorbeeld voor uw halfjaarlijkse gebitscontrole, het vullen van gaatjes, een wortelkanaalbehandeling en mondhygiëne. De afdeling Tandheelkunde werkt nauw samen met de afdeling kaakchirurgie Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Refaja. U kunt een afspraak maken met een van de tandartsen wanneer u geen tandarts in de regio heeft. Wanneer u een tandarts in de regio heeft, hebt u een verwijsbrief nodig.

Kindertandheelkunde
Wanneer uw (pleeg)kind het erg spannend vindt bij de reguliere tandarts, kan het zijn dat hij/zij wordt door verwezen naar onze tandarts-pedodontoloog. Een tandarts-pedodontoloog is een erkende kindertandarts. De behandeling in het ziekenhuis heeft als doel het de angst van uw (pleeg)kind voor de tandheelkundige behandeling beheersbaar wordt. Tijdens de eerste afspraak bekijkt en bespreekt de kindertandarts samen met u en uw kind de wijze waarop angstbegeleiding plaats kan vinden. Het uiteindelijke doel van de angstbegeleiding is dat uw kind in de toekomst weer door de huistandarts kan worden behandeld. In zeer uitzonderlijke gevallen kan, vanwege de (jonge) leeftijd én de behandelingsomvang, de behandeling met lachgas of onder narcose plaatsvinden.

Het team van Tandheelkunde richt zich op de zorg voor uw gebit. U kunt hier terecht voor de volgende behandelingen:

 • (Half)jaarlijkse controle
 • Mondhygiëne behandeling en instructie
 • Röntgenfoto’s
 • Vullen van gaatjes
 • Kronen, ook op implantaten
 • Bruggen, ook op implantaten
 • Facings
 • Wortelkanaalbehandelingen
 • Partieel kunstgebit of frameprothese
 • Trekken van tanden en/of kiezen
 • Kindertandheelkunde
 • Lachgas bij extreme angst voor de tandheelkundige behandeling

Kosten

Tandheelkundige behandelingen vallen niet onder de basiszorgverzekering. U dient voor vergoeding van de tandartskosten aanvullend tandartsverzekerd te zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De kosten voor uw behandeling vindt u op de tarievenlijst. De genoemde tarieven gelden voor het werk van de tandarts. Kosten van de tandtechnicus voor het maken van bijvoorbeeld een kroon, brug of kunstgebit, komen hier boven op.

Wanneer een behandeling meer dan 250 euro gaat kosten, bespreekt de tandarts de geraamde kosten met u. Het kan voorkomen dat de daadwerkelijke kosten afwijken van de besproken begroting, omdat sommige behandelonderdelen moeilijk te voorzien of te voorspellen zijn.

Klachten

Treant heeft goede zorg en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat uw behandelaar u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Bespreek dit dan eerst met hem of haar. Graag nemen wij de tijd om u te woord te staan. Indien u er samen niet uitkomt, verwijzen we u naar de klachtenregeling van Treant Zorggroep. Ook zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland.

Meer informatie

Specialisten en andere zorgverleners