Revalidatie en medisch maatschappelijk werk

Revalidatie en medisch maatschappelijk werk

Bij revalidatie kan medisch maatschappelijk werk onderdeel zijn van uw behandelprogramma. Het medisch maatschappelijk werk is een discipline die kijkt naar de invloed van een ziekte of aandoening op het dagelijks leven.

De behandeling
In de intake-/onderzoeksfase wordt samen met u gekeken naar de volgende punten:
• Hoe gaat u om met de ziekte of aandoening?
• Hoe beïnvloedt de ziekte of aandoening uw stemming (humeur) en uw gedrag?
• Hoe bent u als persoon (los gezien van de ziekte of aandoening)?
• Hoe ziet uw sociale situatie eruit (op het gebied van relaties, wonen, werken, dagbesteding, financiën en hobby’s)?
• Hoe kijkt u naar uw toekomst?
• Hoe gaan uw naasten om met uw ziekte of aandoening?

Mochten er op één of meerdere van de bovenstaande punten problemen zijn, dan stelt de medisch maatschappelijk werker samen met u (een) behandeldoel(en) op. Dit gebeurt in overleg met de revalidatiearts en uw behandelteam. Met de gestelde doelen willen we ervoor zorgen dat de ziekte of aandoening minder hinder oplevert voor u en/of uw naaste. Om goed om te kunnen gaan met uw ziekte of aandoening in uw dagelijks leven, kan gedragsverandering nodig zijn. Bij dit proces kan de medisch maatschappelijk werker behulpzaam zijn. Mocht uw probleem niet gerelateerd zijn aan uw ziekte of aandoening, dan kan de medisch maatschappelijk werker u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Medisch maatschappelijk werkers afdeling Revalidatie
Binnen Treant werken de volgende medisch maatschappelijk werkers bij de afdeling Revalidatie:

Ziekenhuislocatie Scheper, Emmen
Mevr. I.M. (Marlous) van Gelder
Mevr. M.I. (Marjolein) Robbe

Ziekenhuislocatie Bethesda, Hoogeveen
Mevr. G.C.M. (Wendy) Munsterhuis
Mevr. M.M.J. (Marieja) Tindemans

Ziekenhuislocatie Refaja, Stadskanaal
Mevr. K. (Karin) Addens
Dhr. S. (Sander) Arling
Mevr. M. (Marjon) Mul