Revalidatie en ergotherapie

Revalidatie en ergotherapie

Bij revalidatie kan ergotherapie onderdeel zijn van uw behandelprogramma. Een ergotherapeut helpt mensen bij het behouden en vergroten van hun zelfstandigheid. Als u door een ziekte of aandoening beperkingen ervaart in uw dagelijks handelen, kan een ergotherapeut u helpen. Door middel van verschillende behandelvormen kunt u weer zo optimaal en zelfstandig mogelijk de dingen doen die voor u belangrijk zijn.

De behandeling
De ergotherapeut richt zich op de praktische gevolgen van een aandoening bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals zelfverzorging, werken, studeren, vrijetijdsbesteding of huishouden.
Afhankelijk van uw hulpvraag en doelen wordt, samen met u, een therapieplan opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de revalidatiearts en uw behandelteam.

Als onderdeel van revalidatie biedt ergotherapie de volgende behandelmogelijkheden:

• het (opnieuw) aanleren en trainen van de activiteit;
• ‘anders’ leren handelen (bijvoorbeeld een handeling op een andere manier uitvoeren of het anders plannen van activiteiten);
• het gebruiken van hulpmiddelen;
• het zoeken naar alternatieve activiteiten;
• het krijgen van instructies en informatie (dit kan, behalve voor de patiënt zelf, ook gelden voor mensen die betrokken zijn bij de patiënt).

Ergotherapeuten afdeling Revalidatie
Binnen Treant werken de volgende ergotherapeuten bij de afdeling Revalidatie:

Ziekenhuislocatie Scheper, Emmen
Mevr. M.J. (Mirjam) van der Heide
Mevr. R.B. (Rosita) Hulst-de Boer
Mevr. N. (Nienke) Pasma
Mevr. M.C. (Marleen) Vink-de Koster
Mevr. T.G. (Nienke) Zagema

Ziekenhuislocatie Bethesda, Hoogeveen
Mevr. M. (Mariët) Horst
Mevr. L.E. (Linda) Lamberink
Dhr. L. (Lennart) Woortman

Ziekenhuislocatie Refaja, Stadskanaal
Mevr. E.C.W. (Erlinde) Adriaansz
Mevr. M.E. (Mirjam) Middelkamp-Fleurke
Dhr. W. (Elwin) Wubs