Revalidatie en fysiotherapie

Revalidatie en fysiotherapie/oefentherapie

Bij revalidatie kan fysiotherapie onderdeel zijn van uw behandelprogramma. Een fysiotherapeut houdt zich bezig met het begeleiden en behandelen van mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Deze lichamelijke klachten kunnen beperkingen geven bij dagelijkse activiteiten, hobby’s en/of sport.

De behandeling
Tijdens de intake kijkt de fysiotherapeut samen met u naar uw lichamelijk functioneren; welke beperkingen en bijzonderheden zijn er? Afhankelijk van uw hulpvraag en doelen wordt er met u een therapieplan opgesteld. Dit gebeurt in overleg met uw behandelteam, welke onder leiding staat van de revalidatiearts. Voor de therapie kunnen diverse behandelvormen ingezet worden (bijvoorbeeld looptraining), waarbij van u een actieve rol wordt verwacht. Om met de therapie een optimaal resultaat te behalen, zal er aandacht zijn voor oefeningen die u thuis zelfstandig kunt doen.

Fysiotherapeuten afdeling Revalidatie
Binnen Treant werken de volgende fysiotherapeuten bij de afdeling Revalidatie:

Ziekenhuislocatie Scheper, Emmen
Mevr. M.J. (Mirjam) Amersfoort-van Vliet
Mevr. C.T. (Carla) van der Bruggen-de Vries
Dhr. R.G.M (Robbert) van Don
Dhr. E. (Edwin) Draaijer
Mevr. B. (Berteke) Juffer
Mevr. D.M. (Dewi) Kamp-Redjonsentono
Mevr. T.K. (Titia) van der Laan
Mevr. M.W. (Marjolein) Stehouwer

Ziekenhuislocatie Bethesda, Hoogeveen
Mevr. F.K. (Floor) Dekker-van den Bosch
Dhr. M. (Mischa) Kleveringa
Mevr. M.W. (Marjolein) Stehouwer
Mevr. M. (Mirjam) Stolp

Ziekenhuislocatie Refaja, Stadskanaal
Mevr. L. (Lisanne) Broer
Mevr. T (Theresa) ten Have-Tiemes
Mevr. M. (Melissa) Heidstra
Mevr. S. (Swanet) Hemssems-Moorlog
Mevr. G.J. (Gea) Klaassen
Dhr. P. (Popke) Marissen
Mevr. J.P. (Janet) Nieuwenhave
Mevr. J. (Janneke) van de Werken
Dhr. R.S. (Richt) Vrieling