De revalidatiearts

De revalidatiearts

Wat doet een revalidatiearts precies?
Bij de eerste afspraak bespreekt de revalidatiearts met u wat uw klachten en beperkingen zijn in het dagelijks leven, maar ook wat uw hulpvraag/verwachting is. Daarnaast vindt er vaak lichamelijk onderzoek plaats. Als het nodig is, wordt er aanvullend onderzoek (zoals een röntgenfoto) aangevraagd. 

Nadat er onderzoek gedaan is, wordt besproken wat de behandelmogelijkheden zijn. De patiënt krijgt bijvoorbeeld het advies om naar een eerstelijnstherapeut (een therapeut buiten het ziekenhuis) te gaan voor behandeling. Ook kan iemand aangemeld worden voor een multidisciplinair revalidatieprogramma. Welke therapeuten hierbij ingeschakeld worden, hangt af van de beperkingen die er zijn. De revalidatiearts is binnen het team medisch verantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskundige behandeling. Hij of zij overlegt met het behandelteam om de behandeling te sturen en te evalueren. 

Revalidatieartsen bij Treant
Binnen Treant kunt u terecht bij verschillende revalidatieartsen:

Revalidatieartsen Emmen, ziekenhuislocatie Scheper
Dhr. P.C.Th. (Peter) van Aanholt
Mevr. R. (Rianne) Kofman
Dhr.  J. (Jelmer) Scheper
Mevr. J.T. (Judith) Struik-Schenk (PA i.o.)
Mevr.
A.M. (Anne) Wind-Kral (kinderrevalidatie)

Revalidatieartsen Hoogeveen, ziekenhuislocatie Bethesda
Dhr.  J.M. (Jeroen) van Bodegom
Mevr. R. (Rianne) Kofman

Revalidatieartsen Stadskanaal, ziekenhuislocatie Refaja
Dhr.  J.M. (Jeroen) van Bodegom
Mevr. H.K. (Hilde) Krans-Schreuder
Mevr. A.M. (Anne) Wind-Kral (kinderrevalidatie)

Bronnen: https://revalidatiegeneeskunde.nl/de-revalidatiearts