Behandelprogramma's bij revalidatie

Behandelprogramma's

Voor veel voorkomende klachten hebben we speciale behandelprogramma's waar u aan kunt deelnemen. 

Behandelprogramma's

 • Neuropsychologische revalidatie 
 • Handrevalidatie
 • Sportloket
 • CVA
 • Neuropsychologische revalidatie
 • Amputatie
 • Chronische pijn
 • Neuromusculaire aandoeningen
 • MS
 • Parkinson

Neuropsychologische revalidatie

U komt voor neuropsychologische revalidatie in aanmerking als u hersenletsel heeft en u wilt leren omgaan met de cognitieve, emotionele, sociale en/of gedragsmatige gevolgen van uw letsel. Revalidatie is gericht op het zo goed mogelijk leren omgaan met deze gevolgen. Hierbij hoort ook het beïnvloeden van eventuele revalidatie-belemmerende factoren van uzelf en uw omgeving.

Neuropsychologische revalidatie richt zich op zowel de directe als de indirecte gevolgen van hersenletsel. De belangrijkste doelen van neuropsychologische revalidatie zijn gericht op vaardigheidswinst, informatiewinst en verbreding/verbetering van het gedrag, die maken dat u en mensen in uw omgeving beter kunnen omgaan met de gevolgen van hersenletsel.

Na hersenletsel doorloopt u een proces van aanpassing en verwerking, met diverse rouwtaken (acceptatie, pijn en verdriet, aanpassen aan nieuw leven, leven opnieuw vormgeven). Hoe dit verloopt, verschilt per patiënt en hangt af van uw persoonlijkheid en ook eerdere successen of moeite om veranderingen te doorstaan. Ook de mate en vorm van steun uit uw omgeving is belangrijk in de kwaliteit van deze aanpassing. Het is dan ook zeer belangrijk dat mensen in uw omgeving  actief betrokken zijn bij uw revalidatieproces. In sommige situaties kan de neuropsychologische revalidatie ook alleen gericht zijn op uw omgeving.

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw behandeltraject. U kunt op de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep terecht voor deze behandeling.  Afhankelijk van uw beperkingen en uw hulpvraag wordt uw behandelteam samengesteld.  

Lees meer

Handrevalidatie

Na een operatie, een ongeval of een (aangeboren) aandoening aan de hand, pols of arm kunt u handrevalidatie nodig hebben. Handrevalidatie is gericht op het verbeteren van de handfunctie en het beter kunnen gebruiken van uw hand tijdens dagelijkse activiteiten. Afhankelijk van uw hulpvraag en doelen wordt, samen met u, een therapieplan opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de revalidatiearts.

Handrevalidatie kan bestaan uit verschillende behandelvormen:

 • wondbehandeling;
 • littekenbehandeling;
 • oedeembehandeling;
 • oefentherapie;
 • spalktherapie;
 • training dagelijkse activiteiten;
 • voorlichting en adviezen voor thuis, werk, school of hobby's;
 • advies over eventuele hulpmiddelen.

U kunt voor handtherapie terecht op de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep. Afhankelijk van uw beperkingen en uw hulpvraag wordt uw behandelteam samengesteld.  

Lees meer over de diverse behandelvormen

Beweeg- en sportloket

Bij het beweeg- en sportloket kunt u terecht voor een persoonlijk advies over uw wensen en mogelijkheden op het gebied van bewegen en sport. Samen met een consulent bekijkt u hoe u in uw dagelijks leven een meer actieve leefstijl kunt realiseren. Ook is er aandacht voor bewegen en sport als vrijetijdsbesteding:  de consulent heeft informatie voor u over geschikte mogelijkheden bij u in de buurt.

Voorafgaand aan het adviesgesprek heeft de consulent contact gehad met uw behandelaar. Tijdens het gesprek komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • uw wensen;
 • motivatie;
 • sport- en beweegverleden;
 • thuissituatie; 
 • hulpmiddelen;
 • vervoersmogelijkheden.

Ook wordt u geïnformeerd over activiteiten en/of clinics waarbij u kunt kennismaken met diverse beweeg- of sportmogelijkheden. Na het adviesgesprek neemt de consulent nog een aantal malen (telefonisch) contact met u op over uw voortgang.
De consulent begeleidt en ondersteunt u graag bij het ontwikkelen en behouden van een sportieve/actieve leefstijl.

Hebt u interesse in een beweeg- en/of sportadvies op maat? Vraag dan uw medisch specialist of het secretariaat om een afspraak voor u te maken bij het beweeg- en sportloket.

Lees meer over het beweeg- en sportloket