Oogheelkunde: wie doet wat? › Treant Zorggroep

Oogheelkunde: wie doet wat?

Op de polikliniek Oogheelkunde werken oogartsen nauw samen met een uitgebreid team van medewerkers: de physician assistant (PA), orthoptisten, optometristen, technisch oogheelkundig assistenten (TOA’s), verpleegkundigen, doktersassistenten en medisch secretaresses.

Oogartsen

De oogartsen van Treant Zorggroep bieden basis oogheelkundige zorg op ziekenhuislocatie Refaja. De oogartsen zijn in staat afwijkingen van het oog, het visuele systeem, de oogkas, de oogleden, de traanwegen en daarmee samenhangende ziekten te diagnosticeren. Ze leggen de relatie tussen de oogheelkundige afwijking en de algemene gezondheid vast. De oogartsen stellen een behandelplan op en zorgen ook voor de uitvoering. Onder dit behandelplan vallen alle noodzakelijke medicamenteuze en (laser-) chirurgische handelingen. Zowel bij de diagnostiek als bij de behandeling wordt waar nodig samen gewerkt met de huisarts en andere specialisten. Voor complexe aandoeningen worden patiënten doorverwezen naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Oogartsen binnen Treant Zorggroep:

Mw. M.M.M.J. Dellaert
Mw. D.J. Hamoen
Mw. A. den Hartogh
Dhr. S. Koopmans
Mw. S.H.L. Sie

Daarnaast zijn er ook basisartsen werkzaam onder supervisie van de oogartsen.

Physician assistant

De physician assistant, kortweg PA genoemd, beschikt over brede medische kennis en vaardigheden en handelt binnen het specialisme waarin zij werkzaam is op het niveau van basisarts. De PA is een medisch professional die de oogarts ondersteunt door zelfstandig bepaalde medische taken over te nemen. Ook het verrichten van medisch technische handelingen behoort tot de taak van de PA.

PA binnen Treant Zorggroep:

Mw. I. Kok (in opleiding)
Mw. P. Konig

Orthoptist

De orthoptist onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met scheelzien, brilafwijkingen, een lui oog, dubbelzien, hoofdpijn en leesklachten. Ze onderzoekt en behandelt de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien. Ze verzorgt in dit kader onderzoek, diagnostiek en behandeling op verwijzing van een huisarts of specialist. De orthoptist kan patiënten ook weer doorverwijzen naar een oogarts of andere specialist, zoals de kinderarts.

De orthoptist is een paramedicus die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. De titel orthoptist is wettelijk beschermd. Als de patiënt door de huisarts of specialist verwezen is, wordt het onderzoek en de behandeling door de zorgverzekeraars vergoed.

Orthoptisten binnen Treant Zorggroep:

Mw. T. Hoolsema
Mw. J. Timmer-Greving

Optometrist

De optometrist onderzoekt de ogen door het doen van metingen van de gezichtsscherpte, brilmetingen of controles van het netvlies. Ook ondersteunt de optometrist de oogarts door het doen van routinecontroles en vooronderzoek. Daardoor heeft de oogarts meer tijd voor specialistische zorg. Verder kan de optometrist patiënten doorverwijzen naar de oogarts of een andere specialist.

Optometristen binnen Treant Zorggroep:

Mw. I. Kok

Technisch oogheelkundig assistent

De technisch oogheelkundig assistent (TOA) assisteert de oogarts bij spreekuren en kleine ingrepen en is betrokken bij de nazorg van patiënten. Daarbij verricht de TOA zelfstandig oogheelkundige onderzoeken, zoals het bepalen van de gezichtsscherpte, het meten van de oogdruk en meting van de corneadikte. Ook maakt de TOA netvliesfoto’s, gezichtsveldonderzoeken en verschillende oogscans. Dit gebeurt onder supervisie van een oogarts.

TOA’s binnen Treant Zorggroep:

Mw. D. Eibergen
Mw. J. Eisses
Mw. E. Heuving
Mw. N. Okken
Mw. M. Stigter
Mw. M. Pots
Dhr. A. Schaaphok

Doktersassistenten

Zij assisteren de oogartsen bij oogheelkundige behandelingen.

Doktersassistenten binnen Treant Zorggroep:

Mw. C. Arends
Mw. E. Roose
Mw. G. Robben

Medisch secretaresses en oogheelkundig assistentes

De medisch secretaresses en oogheelkundig assistentes zorgen voor de planning van de spreekuren, de laserbehandelingen en de operatieve behandelingen. Zij zijn het aanspreekpunt voor patiënten en verwijzers, controleren de gegevens van de patiënten die zich melden voor het spreekuur en verzorgen alle administratieve handelingen.

Medisch secretaresses en oogheelkundig assistentes binnen Treant Zorggroep:

Mw. A. Benning
Mw. I. Eling
Mw. R. Fun
Mw. H. Huls
Mw. M. Hulshof
Mw. A. de Jong
Mw. D. Jakobs
Mw. L. Lassche
Mw. J. Luis
Mw. E. Mulder
Mw. I. Sligter
Mw. Y. Snijders
Mw. A. Tuinman
Mw. S. Warris
Mw. T. van de Werf