MS (Multiple sclerose)-zorg › Treant Zorggroep

MS (Multiple sclerose)-zorg

Multiple sclerose is de meest voorkomende chronische neurologische ziekte onder jongvolwassenen. In Nederland hebben ongeveer 17.000 mensen MS. De eerste klachten treden meestal op tussen het 20ste en 40ste levensjaar, maar kunnen ook daarvoor of daarna ontstaan. Vrouwen krijgen vaker MS dan mannen. MS is een chronische ziekte waarvoor levenslange begeleiding nodig is.

Patiënten met de diagnose MS kunnen terecht op alle drie de ziekenhuislocaties van Treant voor een specialistisch spreekuur voor begeleiding en behandeling. We kiezen nadrukkelijk voor een benadering waarbij de mens als geheel centraal staat (holistisch). Want iedere patiënt heeft eigen behoeften. Lichamelijk, psychische én sociale aspecten zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

De MS-neurologen (neurologen met aandachtsgebied MS) zijn verantwoordelijk voor de medische aspecten van de behandeling en begeleiding: hij/zij luistert naar uw klachten en wensen, doet lichamelijk onderzoek en zoekt samen met u naar een optimaal behandelplan.

De MS-verpleegkundige geeft u informatie over het ziektebeeld en de behandelingen, zoals lichamelijke klachten en/of beperkingen, bijwerkingen van medicatie, sociaal functioneren, hulpverlening, wet- en regelgeving en hulpmiddelen en aanpassingen thuis. U kunt de MS-verpleegkundige vragen stellen over alledaagse problemen. Zij geeft tips en probeert oplossingen te bieden. Als dat nodig is betrekt zij andere zorgverleners in overleg met de neuroloog, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en thuiszorg. 

Er worden vaak ook andere zorgverleners betrokken bij de behandeling, zoals revalidatiearts, oogarts, uroloog en/of psycholoog. Als dat nodig is krijgen onze patiënten multidisciplinaire begeleiding.