Onderzoeken Klinisch Chemisch Laboratorium › Treant Zorggroep

Onderzoeken Klinisch Chemisch Laboratorium

De volgende onderzoeken worden uitgevoerd door het Klinisch Chemisch Laboratorium:

Hoe gaat de onderzoeksprocedure in zijn werk?

Een (huis)arts vraagt via een aanvraagformulier laboratoriumonderzoek voor u aan. Een medewerker van het laboratorium neemt het bloed bij u af in één van de ziekenhuislocaties of op een priklocatie in de regio. Urine, ontlasting of sperma levert u in bij het laboratorium in een potje of fles, die u van het laboratorium gekregen heeft.

Na bloedafname en/of inleveren van eventueel ander lichaamsmateriaal worden de aangevraagde analyses uitgevoerd en wordt de uitslag gerapporteerd aan de (huis)arts. De (huis)arts bespreekt de uitslag met u. De uitslagen van de onderzoeken helpen de (huis)arts bij het stellen van een diagnose, het vaststellen van een behandeling of het beoordelen van het effect van een behandeling

Voor informatie over laboratoriumonderzoek kunt u terecht op http://www.nvkc.nl/informatie-voor-patiënten. 

 

De bloedafname

Er zijn drie manieren om bloed af te nemen:

  • capillair bloed (uit de haarvaatjes van vingertop, oorlel of babyhieltje);
  • veneus bloed (aderlijk bloed, meestal uit de ader van de elleboogplooi);
  • arterieel bloed (slagaderlijk bloed, meestal uit de liesslagader).

Nadat u bent opgeroepen, neemt één van de medewerkers bloed bij u af, meestal uit de arm of anders uit de vinger. De keuze hiertussen maakt de bloedafname-medewerker in overleg met u. Eerst controleren we uw gegevens door uw naam en geboortedatum te vragen. Deze controle is om patiëntenverwisseling te voorkomen.

Bent u geopereerd aan de okselklieren? In 'Handelingen aan de geopereerde zijde na een okselklieroperatie’ leest u informatie over de afspraken omtrent bloedafname aan de geopereerde zijde.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal (bv. bloed of urine)

Na onderzoeken op het laboratorium blijft er soms een kleine hoeveelheid lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed of urine) over. Dit kan worden gebruikt voor het ijken van de apparatuur en kwaliteitscontroles op het laboratorium. Het materiaal wordt hierbij anoniem, zonder persoonlijke gegevens, verwerkt. Heeft u bezwaar tegen een dergelijk gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal, dan horen wij dat graag van u. Wij gebruiken in dat geval uw overgebleven materiaal niet voor andere doeleinden dan waar uw arts om vraagt. Voor alle overige toepassingen van overgebleven materiaal (bijvoorbeeld voor medicijnstudies) vragen wij vooraf uw toestemming.

Informatie aan apothekers

Bij bloedonderzoek door het laboratorium wordt de werking van verschillende organen in het lichaam onderzocht, bijvoorbeeld van de nieren of de lever. Sommige uitslagen van dit onderzoek zijn voor de apotheker van belang voor de keuze en dosering van uw medicijnen.

Uw apotheker kan de uitslagen van uw laboratoriumonderzoek bij ons laboratorium opvragen als u bepaalde medicijnen krijgt voorgeschreven door uw arts. Met deze manier van werken verbeteren we de medicatieveiligheid. Wij hopen dan ook u met deze extra service van dienst te zijn.

Als u bezwaar heeft tegen het beschikbaar stellen van deze gegevens aan de apothekers, kunt u dat aan ons laten weten. Wij zullen dan geen informatie aan uw apotheker meer verstrekken.