Deelname Cerebrale Parese netwerk (CP-net) › Treant Zorggroep

Deelname Cerebrale Parese netwerk (CP-net)

Treant Zorggroep is netwerkpartner van CP-net, een landelijk kennisnetwerk van zorgverleners, onderzoekers en patiënten met Cerebrale Parese.

Cerebrale Parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. CP ontstaat voor het eerste levensjaar en is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen.

Treant Zorggroep is één van de eenentwintig deelnemende zorgorganisaties van het landelijke CP-net. Het CP-net werkt met knowledge brokers die kennis en kunde uitwisselen via het CP-net en de eigen zorgorganisatie om de CP-zorg te verbeteren. Samen streven we naar behandeling op maat voor kinderen met een CP-zorgvraag in de regio. Knowledge brokers  Ellen Hoogland en Liesbeth Hilvering zijn namens de afdeling Kinder- en Jeugdrevalidatie op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen betrokken bij het CP-net.  

Lees meer over CP en het CP-net