Infectiepreventie › Treant Zorggroep

Infectiepreventie

Goede zorg begint met goede hygiëne. Wie die basisregel naleeft, verkleint de kans op infecties. Voor Treant Zorggroep is het voorkomen van infecties (infectiepreventie) een serieuze zaak. Want onze patiënten en medewerkers hebben recht op een veilige omgeving. Daarom gelden er bij Treant strikte richtlijnen voor werkkleding, persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen.  

Ziek, wel of niet op bezoek?

Wie in het ziekenhuis verblijft, heeft vaak een verminderde weerstand en is daardoor vatbaarder voor infecties. Dat willen we bij Treant voorkomen. Bent u ziek? Of iemand in uw gezin? Dan is het meestal beter niet op bezoek te komen in het ziekenhuis. Want ziektes zoals (buik)griep zijn heel besmettelijk. Overleg gerust met een van onze verpleegkundigen over de bezoekmogelijkheden.

Maatregelen

Om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen, treffen we diverse maatregelen. Denk aan goede handhygiëne (handen wassen en ontsmetten) en het gebruiken van schone materialen. Medewerkers die zorg aan patiënten verlenen of met patiëntmaterialen (zoals speeksel, bloed en ontlasting) werken, mogen geen ringen, horloges of armbanden dragen. Want deze sieraden belemmeren het goed uitvoeren van handhygiëne. Ook gelden er kledingregels voor onze medewerkers.

Isolatiemaatregelen

Soms is het nodig extra maatregelen te treffen. Dat noemen we isolatiemaatregelen. Onze medewerkers dragen bij de zorgverlening dan beschermende kleding. Zoals een overjas, handschoenen en een mondneusmasker. Zo voorkomen we dat de bacterie of het virus wordt overgedragen naar andere patiënten of medewerkers. Komt u op bezoek? Dan kunnen we ook van u vragen extra maatregelen te treffen. U ziet dit meestal doordat er op de deur van de patiëntenkamer een speciale kaart hangt. Vraag dan aan de verpleegkundige welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen.

MRSA en BRMO

Patiënten die in ons ziekenhuis worden opgenomen of een behandeling ondergaan, worden bevraagd en zo nodig gescreend op MRSA en BRMO. Wanneer er een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van MRSA of BRMO, dan treffen we strenge voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

MRSA

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Een bacterie is een met het blote oog niet zichtbare levensvorm. Bacteriën komen overal op het lichaam voor, maar zijn ook in het lichaam - bijvoorbeeld in de darmen - aanwezig. Bacteriën horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie (bijv. bij het verteren van voedsel). Staphylococcus aureus is een bacterie die vooral in de neus en op de huid aanwezig is. Deze bacterie kan infecties veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van een steenpuist of een ontstoken wondje. Deze infecties genezen meestal vanzelf. Soms is het nodig om ze te behandelen met antibiotica. Dit zijn medicijnen die bacteriën doden. Als de Staphylococcus aureus niet meer gevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica, noemen we de bacterie Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA). Deze bacterie is niet gevaarlijker dan een “gewone” Staphylococcus aureus, maar infecties zijn lastiger te behandelen. Er moeten andere antibiotica worden gebruikt die meestal duurder zijn en vaak meer bijwerkingen hebben dan de gangbare antibiotica.

Risicogroepen MRSA
U hebt een verhoogde kans om de MRSA-bacterie bij u te dragen als u:

  • in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest;
  • in een ander ziekenhuis of een zorginstelling in Nederland opgenomen bent geweest, waar een uitbraak van MRSA of BRMO was;
  • woont in een AZC (asielzoekerscentrum);
  • een huisgenoot hebt die de MRSA-bacterie bij zich draagt;
  • verzorger bent van iemand die de MRSA-bacterie bij zich draagt;
  • dagelijks werkt op een veehouderij met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
  • woont op een veehouderij met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

BRMO

Bijzondere resistente micro-organismen (BRMO) zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor verschillende soorten antibiotica, waardoor ze niet met de gangbare antibiotica bestreden kunnen worden. Er zijn nog wel antibiotica die gebruikt kunnen worden, maar deze zijn soms minder effectief en hebben soms meer bijwerkingen. Ook kunnen ze vaak niet meer in tabletvorm gebruikt worden en moeten via een injectie of infuus gegeven worden.

Lees meer over MRSA en BRMO

Medische microbiologie

Het laboratorium voor medische microbiologie doet onderzoek naar de oorzaken van infectieziekten. Daarnaast hebben onze arts-microbiologen een consultfunctie, geven zij behandeladviezen en spelen zij een rol in de preventie van infectieziekten.