Geboorteloket in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen

Geboorteloket Ouder & Kind centrum

Geboorteloket Ouder & Kind centrum

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon of dochter! Het is wettelijk verplicht om de geboorte van een kind binnen drie dagen aan te geven bij de burgerlijke stand van de gemeente Emmen. Zaterdag, zondag en feestdagen tellen mee voor deze periode van drie dagen. Valt de derde dag echter op één van deze dagen, dan mag u de eerstvolgende werkdag nog aangifte doen. Vanaf nu kunt u ook aangifte doen in ziekenhuislocatie Scheper.

Geboorteloket

Om deze aangifte voor u te vergemakkelijken, heeft de gemeente Emmen in samenwerking met Treant Zorggroep een loket van de burgerlijke stand (geboorteloket) in het ziekenhuis gevestigd. Van kinderen, geboren op de kraamafdeling van Treant, kan hier aangifte gedaan worden. De verpleegkundige die bij de geboorte van uw kind aanwezig was, kan voor u een afspraak maken bij het geboorteloket. Bij het geboorteloket van het Ouder & Kind centrum kunt u terecht voor de aangifte van geboorte.

Locatie en openingstijden

Het geboorteloket vindt u op afdeling 4Noord van ziekenhuislocatie Scheper.

Het loket is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Let op
U kunt alleen op afspraak terecht bij het geboorteloket!

Wat neemt u mee?

Bij de aangifte heeft u nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument), van de aangever en van degene die bevallen is;
  • als u getrouwd bent: het trouwboekje, wanneer u het kind bijgeschreven wilt hebben;
  • als u niet getrouwd bent en er is geen sprake van een geregistreerd partnerschap: eventueel de erkenningsakte;
  • het roze of blauwe Treant-geboortekaartje

Erkenning

Als u en uw partner niet getrouwd zijn en er is geen sprake van een geregistreerd partnerschap, dan kunt u uw kind al vóór de geboorte erkennen. Dit kan eventueel ook bij de aangifte en zelfs nog achteraf. U wordt echter geadviseerd om de erkenning vóór de geboorte te regelen. Bij de erkenning moet u in veel gevallen de achternaam kiezen voor uw kind.

Contact

Gemeente Emmen

Voor meer informatie over de geboorteaangifte kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591 of via de site van de gemeente Emmen.

Heeft u inhoudelijke vragen over het aangeven van een geboorte, kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Geboorteloket

Heeft u nog vragen over het geboorteloket, dan kunt u bellen met het Ouder & Kind centrum, (0591) 691560 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur).