Geriatrische Trauma Unit: snel herstel bij gebroken heup

Geriatrische Trauma Unit: snel herstel na gebroken heup

Geriatrische Trauma Unit: snel herstel na gebroken heup

U verblijft op de Geriatrische Trauma Unit (GTU) als u 70 jaar of ouder bent en een gebroken heup heeft waarvoor u geopereerd moet worden. Naast aandacht voor de breuk, is er op deze speciale afdeling ook oog voor de oorzaak van uw breuk en uw zelfredzaamheid, zodat u spoedig kunt herstellen.

Hoe fijn zou het zijn als u na uw ongeval binnen 24 uur geopereerd kan worden? Dat u vervolgens zo snel mogelijk weer in uw dagelijkse ritme komt?  En dat u, als er geen complicaties zijn, na 48 uur weer naar huis kan of naar een plek om tijdelijk te herstellen? Op de GTU krijgt u snel de juiste zorg van SEH-artsen, orthopeden, geriaters/ internisten Ouderengeneeskunde, traumachirurgen en gespecialiseerd verpleegkundigen om dit mogelijk te maken. Dat is heel prettig voor uzelf en voor uw naasten en eventuele mantelzorgers.

Voor wie is de Geriatrische Trauma Unit?

Mensen boven de 70 jaar met een gebroken heup en met meerdere complexe problemen. Deze meerdere complexe problemen maakt u extra kwetsbaar en daarom wordt u opgenomen op deze speciale afdeling. We kijken dus goed naar wat u kunt en hoe kwetsbaar u bent.

Wat houdt opname op de Geriatrische Trauma Unit in?

Als u uw heup breekt, gaat u naar de spoedeisende hulp op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.  Bij uw opname wordt altijd een geriater (specialist voor kwetsbare ouderen) betrokken. Blijkt u kwetsbaar door een combinatie van meerdere gezondheidsproblemen dan wordt u opgenomen op deze speciale afdeling.

Binnen 24 uur wordt u geopereerd. Als er geen complicaties zijn, kunt u binnen 48 uur na de operatie weer naar huis of naar een plek waar u tijdelijk kunt herstellen. Naast het herstellen van de gebroken heup wordt er op de Geriatrische Trauma Unit ook gekeken naar de oorzaak van de breuk. Door de oorzaak te achterhalen, kunt u nog beter geholpen worden en snel herstellen zonder lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang.

Hoe ziet de Geriatrische Trauma Unit eruit?

De Geriatrische Trauma Unit is onderdeel van de verpleegafdeling Geriatrie en bevindt zich op de eerste verdieping (Zuid 1) in het ziekenhuis. Op deze speciale afdeling met een gezellige huiskamer ligt u niet lang in bed, maar komt u zo snel mogelijk weer in het dagelijkse ritme.  Zo kunt u al een dag na de operatie weer aan tafel eten in de huiskamer. Het contact tussen patiënten, het meedoen aan activiteiten en samen eten in de huiskamer dragen bij aan een sneller herstel

Hoe ziet de nazorg eruit?

Ook na uw operatie is er een gezamenlijk team van specialisten dat uw herstel in de gaten houdt. Zij kijken naar uw zelfredzaamheid en uw thuissituatie en geven advies over zorg na ziekenhuisopname. Samen met u en uw naasten kijken zij of u thuis kan revalideren met ondersteuning van thuiszorg en fysiotherapie of dat u tijdelijk gaat herstellen in revalidatiecentrum.