Betere overgang voor kwetsbare patiënten tussen ziekenhuis en thuis › Treant Zorggroep

Betere overgang voor kwetsbare patiënten tussen ziekenhuis en thuis

Een ziekenhuisopname is voor oudere patiënten vaak ingrijpend. Na ontslag krijgen zij regelmatig te maken met functieverlies en hebben zij moeite met dagelijkse activiteiten, zoals aankleden of koken. Om die overgang van zorg tussen het ziekenhuis en thuis te verbeteren, start Treant Zorggroep met de Transmurale Zorgbrug. De verpleegkundige die in de thuissituatie zorg biedt, maakt in het ziekenhuis al kennis met de patiënt waardoor de overgang minder ingrijpend wordt.

‘Patiënten ouder dan 70 jaar die bij ziekenhuisopname problemen hebben met bewegen, hun geheugen of zelfzorg zijn extra kwetsbaar. Zij komen in aanmerking voor de zogenaamde zorgbrug’, vertelt hoofd Geriatrie Tim Pentenga. De afdeling Geriatrie op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, Treant-locaties voor wonen en zorg Oostermarke in Emmen, De Paasbergen in Odoorn en andere thuiszorgorganisaties werken samen om de zorgbrug mogelijk te maken.

‘Warme’ overdracht
Patiënten bepalen zelf van welke organisatie zij zorg krijgen na ontslag uit het ziekenhuis. Als zij kiezen voor een van de organisaties waar Treant mee samenwerkt dan maken (wijk)verpleegkundigen al in het ziekenhuis kennis met de oudere patiënt. Binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis bezoekt dezelfde (wijk)verpleegkundige de patiënt dan thuis. De verpleegkundige geeft de eerste maanden na ontslag begeleiding op het gebied van dagelijkse activiteiten of wonen en verzorgt de medicatie. Uit een pilot blijkt dat deze zorg de kansen op heropname, functieverlies en de kans op sterfte vermindert.

Unieke samenwerking
Samen met Oostermarke, De Paasbergen en diverse thuiszorgorganisaties biedt Treant na ontslag uit het ziekenhuis passende zorg in een zorginstelling of thuis. ‘Landelijk werken ziekenhuizen alleen samen met wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisaties. Wij betrekken ook (wijk)verpleegkundigen van Oostermarke en De Paasbergen, zodat bewoners die hier wonen ook in aanmerking kunnen komen voor de zorgbrug’, aldus Pentenga.

Uitbreiding zorgbrug 
Als de zorgbrug een succes blijkt, wordt gekeken of deze uitgebreid kan worden naar alle Treant-ziekenhuislocaties en de zeventien locaties voor wonen en zorg.