Ergotherapie › Treant Zorggroep

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat patiënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving. In de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht voor ergotherapie.

De specialisten van de afdeling Revalidatie werken nauw samen met de specialisten van de locaties voor ouderen- en verpleegzorg van Treant in Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal en omgeving. Ook werken ze samen met andere specialisten zoals plastisch chirurgen, kinderartsen en neurologen.

U krijgt een behandeling van onze ergotherapeut wanneer een specialist van Treant Zorggroep u doorverwezen heeft. Krijgt u een verwijzing van de huisarts, dan kunt u terecht bij de extramurale ergotherapie van verpleeghuizen of particuliere praktijken in de regio.

Enkele voorbeelden:

 • Ergotherapeuten helpen mensen met een beroerte om dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk te blijven doen.
 • Ergotherapeuten ondersteunen mantelzorgers zodat zij beter om kunnen gaan met de fysieke- of psychische beperking van de persoon die ze verzorgen.
 • Ergotherapeuten helpen kinderen die door een probleem in de oog-handcoördinatie moeite hebben met schrijven.
 • Ergotherapeuten adviseren als hulpmiddelen nodig zijn, zoals scootmobielen, loophulpmiddelen, aangepaste zitvoorzieningen en aangepast bestek.

Thuis of in het ziekenhuis

De ergotherapeut bekijkt samen met u waar de behandeling het beste kan plaatsvinden. Dit kan zijn:

 • op de afdeling Ergotherapie in het ziekenhuis of in het verpleeghuis;
 • tijdens een opname op een verpleegafdeling in het ziekenhuis;
 • soms tijdens een huisbezoek of bezoek aan de werkplek.

Ergotherapie voor kinderen

Onze ergotherapeuten begeleiden kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van activiteiten. Samen met het kind, de ouders en eventueel de leerkracht brengt de ergotherapeut in kaart met welke vaardigheden het kind moeite heeft en waar zijn of haar sterke kanten liggen. De problemen kunnen liggen op het gebied van de zelfverzorging (bijv. aankleden, brood smeren), school (bijv. schrijven, werkhouding) en vrijetijdbesteding (bijv. fietsen, spelen). Waar mogelijk worden vaardigheden getraind. Ook kan het nodig zijn de omgeving van het kind aan te passen of anders in te richten.

Onze ergotherapeuten werken nauw samen met de kinderfysiotherapeuten, logopedisten en orthopedagogen. Ook worden er vanuit het ziekenhuis behandelingen op scholen voor speciaal basisonderwijs gegeven

Ergotherapie voor volwassenen

Op basis van wat u belangrijk vindt en afhankelijk van uw mogelijkheden en beperkingen, stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op. De ergotherapeut richt zich op de praktische gevolgen van een aandoening bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals: zelfverzorging, werken, studeren, vrijetijdsbesteding of huishouden.

Ergotherapie biedt de volgende behandelmogelijkheden:

 • (Opnieuw) aanleren van de activiteit.
 • ‘Anders’ leren handelen (denk aan de werkhouding of het plannen van activiteiten).
 • Hulpmiddelen gebruiken.
 • Alternatieve activiteiten zoeken.
 • Instructie en informatie geven aan de patiënt en aan de mensen die bij de patiënt en zijn problemen betrokken zijn.

Samenwerking met andere behandelaars

De ergotherapeuten maken deel uit van een multidisciplinair team waarbij de revalidatiearts vaak de verwijzing doet. Er is een samenwerking met de ergotherapeuten van Weidesteyn in Hoogeveen en De Horst in Emmen, twee centra van Treant Zorggroep voor hoogcomplexe, chronische en revalidatiezorg. Afhankelijk van uw leeftijd en problematiek wordt gekeken waar u het beste terecht kunt. Als het nodig is, kan de ergotherapie thuis plaatsvinden. Een specialist kan ook tijdens opname in het ziekenhuis een ergotherapeut inschakelen.

Wat doet een ergotherapeut?