Endocrinologie › Treant Zorggroep

Endocrinologie

Endocrinologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de werking van klieren die hormonen afscheiden in het lichaam, zoals schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnieren. Het specialisme is een onderdeel van het specialisme Interne Geneeskunde.

Een endocrinoloog onderzoekt en begeleidt patiënten met complexe hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes, schildklierafwijkingen, hypofyse-, bijnier en geslachtsklieraandoeningen.