Endocrinologie en vasculaire geneeskunde › Treant Zorggroep

Endocrinologie en vasculaire geneeskunde

Endocrinologie en vasculaire geneeskunde zijn de medisch specialismen die zich bezighouden met de werking van klieren die hormonen afscheiden in het lichaam, en hart- en vaatziekten.

Endocrinologie en vasculaire geneeskunde zijn een onderdeel van het specialisme Interne Geneeskunde.

Een internist-endocrinoloog onderzoekt en begeleidt patiënten met complexe hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes, schildklierafwijkingen, hypofyse-, bijnier en geslachtsklieraandoeningen.

De internist-vasculair geneeskundige richt zich op het voorkómen van nieuwe problemen na een doorgemaakte beroerte of hartaanval. Daarnaast houdt de internist – vasculair geneeskundige zich bezig met de manier waarop hart- en vaatziekten ontstaan en met preventie, diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen. Risicofactoren bij hart- en vaatziekten zijn onder meer: cholesterol, bloeddruk, overgewicht, stolling en erfelijke factoren