Bezoek op de Eerste Hart Hulp › Treant Zorggroep

Bezoek op de Eerste Hart Hulp

Er bestaan geen standaard bezoektijden voor deze afdeling. In samenspraak met de verpleegkundige kunt u hierover afspraken maken, dit is natuurlijk ook mede afhankelijk van onderzoeken en de verwachte opnameduur en -verloop.

Om de rust voor de patiënt te waarborgen, verzoeken wij om het bezoek te beperken tot maximaal twee personen.