Eerste Hart Hulp (EHH)

Eerste Hart Hulp (EHH)

Eerste Hart Hulp (EHH)

Wat is een Eerste Hart Hulp-afdeling?

De Eerste Hart Hulp (EHH) van ziekenhuislocatie Scheper is een afdeling waar 24 uur per dag patiënten opgenomen worden die hartklachten hebben. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld hartritmestoornissen, hartfalen of angina pectoris (pijn op de borst) klachten. Via een verwijzing van de huisarts of ambulance komt u bij ons terecht.

Op de afdeling werken gespecialiseerde CCU(Hartbewaking)-verpleegkundigen, deze werken nauw samen met cardiologen, arts-assistenten en de functieafdeling om adequate en kwalitatieve zorg te leveren.

Er bestaat een nauwe samenwerking met de CCU (Hartbewaking), bij drukte kan het ook voorkomen dat u opgenomen wordt op een kamer van de CCU.

Onderzoek en behandeling

Bij opname op de afdeling wordt er meestal een ECG (hartfilmpje) gemaakt, laboratoriumonderzoek gedaan en vitale functies gecontroleerd. Door monitorbewaking kunnen wij continu uw hartritme registeren en observeren. Afhankelijk van de aard van uw klachten kan er eventueel therapie worden aangeboden in de vorm van (intraveneuze) medicatie of aanvullende onderzoeken zoals een fietsergometrie (fietstest), echo van het hart of hartkatheterisatie.

In de avond- en weekenduren is het ook mogelijk dat fietstesten door een CCU-verpleegkundige afgenomen wordt, zodat wij op korte termijn een diagnose kunnen stellen en indien nodig behandeling kunnen inzetten.

Opnameduur en verloop

De gemiddelde opnameduur varieert van 2 uur tot 24 uur. Dit is afhankelijk van onder andere het afgesproken beleid van de arts, onderzoeken, laboratoriumuitslagen of ritmeobservatie.

Het kan voorkomen dat u even moet wachten tot u gezien wordt door een arts of beleid ontvangt van een arts. Vertraging in dit proces kan helaas gebeuren door medische (acute) situaties die prioriteit vereisen. Wij streven er natuurlijk naar dat iedereen zo snel mogelijk onderzocht en gediagnosticeerd wordt.

Afhankelijk van de uiteindelijke diagnose mag u weer naar huis of wordt u opgenomen op de hartbewaking (CCU) of de verpleegafdeling.