Voeding en medicijnen bij dialyse › Treant Zorggroep

Voeding en medicijnen bij dialyse

Voeding

Goede voeding is voor iedereen belangrijk, dus ook voor nierpatiënten. Afhankelijk van de behandeling krijgt u een dieetadvies (van de diëtiste). Dit voorschrift is zoveel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke wensen, behoeften en leefpatroon. Als u zich goed aan het voorschrift houdt, vergemakkelijkt dat de behandeling en voelt u zich bovendien prettiger. Hebt u vragen over uw voeding, dan kunt u altijd een afspraak maken met de diëtiste van het dialysecentrum.

Dieet bij hemodialyse

Het doel van het dieet bij hemodialyse is om het ophopen van afvalstoffen in uw lichaam, tussen de dialyses in, zoveel mogelijk te beperken. Voor iedere hemodialysepatiënt geldt daarom een aanpassing van de hoeveelheid natrium (zout) en kalium. Wanneer u heel weinig of niet meer plast zult u ook rekening moeten houden met een vochtbeperking. De hoeveelheid eiwit dient juist verruimd te worden om in een goede voedingstoestand te blijven of te komen; ook treedt er wat eiwitverlies op tijdens de hemodialyse. De diëtiste helpt u bij dit vaak ingewikkelde dieet. Zij zorgt ervoor dat u weet hoe u voldoende gevarieerd blijft eten en toch niet teveel of te weinig van bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgt. In het kookboek van de Nierstichting ‘eten met plezier’ is veel informatie te vinden over het dieet en de vele variatiemogelijkheden.

Voeding bij CAPD/ CCPD

Bij CAPD/ CCPD (of te wel buikspoeling) zijn vaak minder dieetbeperkingen nodig dan bij hemodialyse. Een verruiming van de hoeveelheid eiwit in het dieet is wel noodzakelijk omdat er eiwitverlies optreedt via de spoelvloeistof. Verder is er vaak extra aandacht nodig voor een vezelrijke voeding om obstipatieklachten (verstopping) te voorkomen. Door de suiker in de spoelvloeistof van de CAPD kunnen sommigen aankomen in gewicht. Dan kan een energiebeperkt dieet nodig zijn.

Medicijnen

Medicijnen vormen een belangrijk deel van uw behandeling omdat de dialyse zelf niet alles kan opvangen. Enkele veel gebruikte geneesmiddelen zijn:

Fosfaat-verlagende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat het teveel aan fosfaat in de voeding niet in het bloed komt. Zo wordt snelle ontkalking van het bot tegengegaan. U moet deze medicijnen dan ook aan het begin van de maaltijd innemen. Fosrenol, renagel en calciumcarbonaat zijn de bekendste medicijnen.

Calciumverhogende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat calciumgehalte in het bloed niet te veel daalt. Dit is belangrijk om ontkalking van het bot te voorkomen. Een voorbeeld zijn vitamine-D achtige stoffen, zoals Etalpha. Deze medicijnen bevorderen de opname van calcium uit het voedsel.
 

Kalium-bindende medicijnen

Deze zorgen ervoor dat het kalium uit het voedsel niet te veel wordt opgenomen in het bloed. Resonium en Zerolit zijn het bekendst. Deze medicamenten moet u tijdens de maaltijd innemen. De werkzaamheid is dan het grootst.

Bloeddrukverlagende medicijnen

Meestal is een te grote hoeveelheid vocht in het lichaam de oorzaak van hoge bloeddruk bij dialysepatiënten. Bloeddrukverlagende medicijnen worden alleen voorgeschreven als de bloeddruk niet daalt door dialyse en dieet;

Erytropoëtine

Dit is een eiwit dat bloedarmoede kan voorkomen. Bij dialysepatiënten maken de nieren zelf niet genoeg erytropoëtine meer en daarom hebben zij vaak klachten door ernstige bloedarmoede. Om dit te voorkomen wordt tijdens de dialyse Aranesp toegediend. Aranesp werkt vaak beter als er ook ijzer wordt (gesuppleerd of genomen) toegediend in de vorm van staaltabletten.

Hepatitis-B vaccinatie

Dit is een vaccinatie tegen leverontsteking. Voor u van belang omdat de aandoening via bloedcontact overdraagbaar is.