Contact en afspraak Dialysecentrum Emmen (DCE) › Treant Zorggroep

Contact en afspraak Dialysecentrum Emmen (DCE)

De internist-nefroloog heeft u doorverwezen naar het Dialysecentrum Emmen (DCE).

Afspraak maken

U maakt de afspraak via het telefoonnummer hieronder. Wilt u de afspraak wijzigen of afzeggen, doe dat dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Anders zijn we genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen.

(0591) 691 730  (Op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur)

Parkeren

Op de parkeerplaats is een aantal plaatsen speciaal gereserveerd voor u als u voor de dialyse komt. Volg hiervoor de borden ‘dialysecentrum’. Na de dialyse krijgt u van ons een uitrijkaart waarmee u gratis het parkeerterrein kunt verlaten.

Taxi

Elke hemodialyse patiënt heeft recht op taxivervoer. De taxikosten worden door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Wel betaalt u jaarlijks een eigen bijdrage. Om gebruik te maken van het taxivervoer heeft u een taximachtiging nodig. Deze kunt u vragen bij de secretaresse. Zij kan u ook vertellen van welk taxibedrijf u gebruik kunt maken. Dit is afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar.

Het taxivervoer is geldig voor ritten van en naar het centrum. De dagen en tijden waarop u dialyseert geeft u aan het taxibedrijf door. Is de taxi niet op het afgesproken tijdstip aanwezig, dan moet u zelf contact opnemen met het taxibedrijf. Hoewel wij taxi vervoer adviseren kunt u in overleg met u nefroloog ook gebruik maken van eigen vervoer. U moet zich dan wel bedenken dat de kans bestaat dat u zich na de dialyse niet helemaal fit voelt.

In het centrum

Ons dialysecentrum is opgesplitst in 5 groepen. U dialyseert  zoveel mogelijk op vaste dagen en tijden. Om te voorkomen dat mensen tegelijk komen en onnodig lang moeten wachten, maken we vooraf een afspraak met u. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur. Op het afgesproken tijdstip neemt u plaats in de wachtruimte. De verpleegkundige haalt u hier op en begeleidt u naar uw plaats. Een uitzondering vormen de patiënten die zelf de machine opbouwen en voorbereiden. Zij kunnen rechtstreeks doorlopen naar de groep waarin zij dialyseren.

Vanwege de veiligheid moeten de rolstoelen, rollators en scootmobielen op de gang blijven staan. Tijdens de dialyse zit u in een speciale dialysestoel. Dit is een gemakkelijke stoel, die elektrisch bediend kan worden, zodat u in elke gewenste stand kunt zitten of liggen. Als door welke reden ook dialyseren op een stoel niet mogelijk is kan dit op een bed.

Brugstation
In de eerste periode is het wenselijk dat u op het Brugstation dialyseert. U dialyseert dan alleen of samen met een andere patiënt op een aparte kamer. U krijgt daar één op één informatie van de verpleegkundige. Tijdens deze periode krijgt u theoretische en praktische informatie over de behandeling. Samen met de verpleegkundige werkt u er naar toe om het zo zelfstandig mogelijk te doen. Hierdoor krijgt u zoveel mogelijk inzicht over uw ziekte en behandeling.
Na deze periode wordt u ingedeeld in een vaste groep bij uw nefroloog. Dit gebeurt in een dialyseschema van 3 maal per week 4 uur op maandag-woensdag-vrijdag of dinsdag-donderdag-zaterdag. 

Bijzondere voorzieningen
Om uw verblijf tijdens de hemodialyse te veraangenamen, is het mogelijk om:

 • te beschikken over een eigen TV, radio en internet
 • verschillende kranten en tijdschriften te lezen
 • dialyse fiets te gebruiken: Een dialysefiets is een soort hometrainer waarop de dialysepatiënten tijdens de hemodialyse kunnen fietsen. Het fietsen is goed voor de conditie en helpt vervelende complicaties als kramp en lage bloeddruk te voorkomen

Bezoektijden 
In overleg met de verpleegkundige is het mogelijk bezoek te ontvangen. Let op: tijdens het aan- en afsluiten moet het bezoek vanwege de hygiëne in de wachtkamer wachten. Natuurlijk moet het bezoek ook rekening houden met de rust en de orde op de afdeling. En met de privacy van andere patiënten. 

Na afloop

Waarschijnlijk kunt u na de dialyse zelf naar huis rijden, fietsen of lopen. Dit hangt echter af van uw conditie. U moet er wel rekening mee houden dat u thuis nog enige tijd nodig hebt om te herstellen.

Wie komt u tegen?

Op de afdeling werken ongeveer 60 medewerkers. U krijgt onder andere te maken met:

Artsen 
In ons dialysecentrum werken 4 artsen (nefrologen). Zij zijn specialisten op het gebied van nierziekten. Wekelijks komt de behandelend arts bij u en kunt u uw medische (dialyse) problemen met hem of haar bespreken. Er is altijd een nefroloog bereikbaar. Een keer per week bespreken de artsen in een multidisciplinair overleg de zorg rondom de dialyse. Hierbij zijn de dialyseverpleegkundige, diëtiste en maatschappelijk werker ook aanwezig.

Soms zijn er redenen waardoor een andere nefroloog uw behandeling overneemt, namelijk:

 • tijdens opname op de afdeling Nefrologie. Deze nefroloog zal echter steeds overleg hebben met uw eigen nefroloog;
 • bij therapiewisseling, bijvoorbeeld als u vanuit de predialyse start met hemodialyse;
 • als u al dialyseert en verandert van dialysedag.

Afdelingsmanager en de bedrijfsvoerende 
De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor het beleid van de afdeling en bewaakt de kwaliteit van zorg. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om via de secretaresse een afspraak te maken. Naast de afdelingsmanager werken er vier bedrijfsvoerenden. Zij zijn de verpleegkundigen die zorgen voor een goede organisatie in ons dialysecentrum.

Dialyseverpleegkundigen
Tijdens de dialysebehandeling krijgt u het meest te maken met dialyseverpleegkundigen en leerling-dialyseverpleegkundigen. De dialyseverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in alle aspecten van het dialyseren. U kunt met allerlei soorten vragen en problemen bij hen terecht. U krijgt bovendien een verpleegkundige toegewezen die de zorg rond uw dialyses coördineert en u vertegenwoordigt in patiëntenbesprekingen. Deze verpleegkundige wordt Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV-er) genoemd.

Afdelingsassistenten
De afdelingsassistenten zorgen er onder meer voor dat u tijdens de dialyse voorzien wordt van koffie, thee, limonade, biscuit/koek, een snack en brood. Zij zorgen dat de benodigdheden voor de dialyse klaar gelegd worden en dat het afgenomen bloed op het laboratorium terecht komt.

Diëtiste 
De diëtiste geeft u instructies over en begeleidt u bij het voorgeschreven dieet. Zij leert u omgaan met het ingewikkelde dieet en geeft u onder andere bereidingsadviezen en tips voor bijvoorbeeld de voeding op een feestje. Hebt u vragen over het dieet, dan kan de dialyseverpleegkundige voor u een afspraak met de diëtiste maken. U kunt ook zelf contact opnemen en vragen naar de diëtiste van het dialysecentrum.

Telefoonnummer Diëtiste: (0591) 691 258

Medisch Maatschappelijk Werker 
Het leven met een nierziekte kan soms vragen opleveren op een ander gebied dan puur medisch. De Medisch Maatschappelijk Werkers in ons dialysecentrum kunnen u helpen met deze vragen. Daarnaast kunnen ook de mensen die voor u belangrijk zijn bij de Medisch Maatschappelijk Werkers terecht.
De Medisch Maatschappelijk Werkers zijn opgeleid om gesprekken te voeren over problemen op allerlei gebied. De ene keer volstaat het met een telefonisch gesprek de andere keer is het beter om in gesprek te gaan. Voorbeelden van gespreksonderwerpen kunnen zijn;

 • inpassen dialyse in dagelijks leven
 • hoe ga ik om met tegenslagen
 • verlies van gezondheid
 • veranderingen in de thuissituatie
 • voorlichting geven over de verschillende behandelingen
 • informatie geven over voorzieningen zoals, verpleeghuis, thuiszorg
 • hulp bieden bij het regelen van voorzieningen
 • relatie met partner, gezin of familie
 • vragen over werk en inkomen
 • vragen over mobiliteit en vrije tijd, zoals vervoer of vakantie
 • vragen over instanties, bijvoorbeeld het CIZ (voorheen RIO), gemeenten, zorgverzekeraars, nierstichting of patiëntenvereniging

Kortom: wat voor ú belangrijk is! Aan de hulpverlening van het Medisch Maatschappelijk Werk zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met een van de Medisch Maatschappelijk Werkers of u kunt vragen of de verpleegkundige of uw behandelend arts dit voor u wil doen.

Telefoonnummer Medisch Maatschappelijk Werk: (0591) 691732

Diabetesverpleegkundige
Indien u bekend bent met Diabetes Mellitus, neemt de diabetesverpleegkundige van het dialysecentrum de zorg over op het moment dat u in behandeling komt. Zij zal u bezoeken op de afdeling of de afspraak combineren met een poliafspraak aan de nefroloog.

Secretaresses 
Bij de secretaresses kunt u terecht voor vragen op het gebied van  taxivervoer, declaratieprocedures, het maken van afspraken en andere administratieve zaken.

Technici 
De dialysetechnici zorgen voor het onderhoud en reparatie van de dialyseapparatuur.