Vaatchirurgie › Treant Zorggroep

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie

De vaatchirurg behandelt aandoeningen van de bloedvaten en de gevolgen daarvan. Dit betreft zowel de aders als de slagaders en soms ook de lymfebanen. Voorbeelden van vaataandoeningen zijn spataderen, een vernauwing of verwijding in een (slag)ader of een dichtzittende slagader.

Treant Zorggroep heeft een van de grootste praktijken in Nederland voor de diagnose en behandeling van vaataandoeningen. De zorgpaden voor de betreffende behandelingen zijn op elkaar afgestemd en gelijk op de drie ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.

Op jaarbasis doen de vaatchirurgen meer dan 300 vaatoperaties. Daarnaast doen de ze - in samenwerking met de interventieradiologen - jaarlijks ongeveer 600 dotteroperaties. Hierbij worden vernauwde slagaders weer open gemaakt. De halsslagaderchirurgie en de operaties aan de grote lichaamsslagader (de aorta) worden op locatie Scheper in Emmen gedaan. Vaak wordt deze ingreep verricht door een vaatchirurg die u kent van de andere locaties. Operaties aan de slagaders van de benen worden op alle drie de ziekenhuislocaties uitgevoerd, evenals de behandeling van spataderen (varices).  

Voor de nabehandeling van alle operaties kunt u terecht op alle drie de ziekenhuislocaties (Scheper in Emmen, Bethesda in Hoogeveen, Refaja in Stadskanaal). 

Hoge kwaliteit

De vaatchirurgen van Treant Zorggroep zijn werkzaam op elke ziekenhuislocatie. Ze zijn makkelijk toegankelijk en begeleiden u persoonlijk met uw aandoening aan uw bloedvaten. Ze streven continu naar hoge kwaliteit, transparantie van zorg en de beste persoonlijke begeleiding. Ook werken de vaatchirurgen intensief samen met de radiologen, dermatologen, cardiologen en internisten van Treant om u de beste zorg te verlenen.

De vaatchirurgen hebben ruime ervaring in het behandelen van ernstig zieke patiënten. Hun gemiddelde patiënt heeft meer overgewicht, veel vaker suikerziekte en COPD dan de rest van Nederland. Het percentage rokers in de regio is het hoogste van Nederland. Desondanks is het percentage complicaties (2,7% ) na bijvoorbeeld halsslagaderchirurgie lager dan het landelijk gemiddelde (3,4%). Terwijl ze voor het aantal halsslagaderoperaties inmiddels tot de top tien van Nederland behoren.

Door de fusie van drie ziekenhuizen bieden de chirurgen u gedifferentieerde zorg in een grote regio. Heeft u een vaatprobleem, dan wordt u altijd behandeld door een vaatchirurg met ruime ervaring.

De vaatchirurgie van Treant Zorggroep voldoet aan de eisen van de Hart & Vaatgroep en heeft de vaatkeurmerken voor de behandeling van de verwijde buikslagader (aneurysma), de behandeling van de vernauwde halsslagader en perifeer arterieel vaatlijden. De drie ziekenhuislocaties hebben het keurmerk voor de behandeling van spataderen (varices). Deze keurmerken zijn een teken van goede kwaliteit. 

Verder registreren de vaatchirurgen hun operaties en de uitkomsten daarvan in de volgende databases: DICA; DACI; DSAA; DAPA. Alle databases hebben tot doel de praktijkvariatie (verschillen tussen ziekenhuizen) te verkleinen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.