Acute Zorg Afdeling (AZA) › Treant Zorggroep

Acute Zorg Afdeling (AZA)

De Acute Zorg Afdeling is een afdeling voor patiënten die meer bewaking en/of zorg nodig hebben dan op een gewone verpleegafdeling mogelijk is. Bijvoorbeeld na een (spoed)operatie of als u met spoed bent opgenomen. De eerste opvang van een reanimatie in Refaja of Bethesda gebeurt ook op de AZA. Nieuwe richtlijnen en kwaliteitseisen voor de inrichting van Intensive Care-afdelingen (IC’s), maken dat kleinere ziekenhuizen hun IC-zorg anders moeten organiseren.

Patiënten van verschillende specialismen kunnen op de AZA komen. Hun hoofdbehandelaren kunnen zijn: cardioloog, longarts, chirurg, neuroloog, internist.

In de meeste gevallen zorgt behandeling op de AZA voor verbetering van de patiënt. Mocht de situatie toch verslechteren, dan kan de hulp van een anesthesioloog of kan een intensivist worden ingeroepen. Een intensivist werkt op de Intensive Care en richt zich op het ondersteunen van de vitale functies van de patiënt. Vitale functies zijn functies in het lichaam, die essentieel zijn voor behoud van het leven, zoals longen, hart en bloedsomloop.

Soms kan het gebeuren dat een patiënt overgeplaatst moet worden naar een IC-afdeling van een ander ziekenhuis. Dit kan Treant locatie Scheper in Emmen zijn, maar ook Zwolle of Groningen. Een reden voor overplaatsing is bijvoorbeeld wanneer een patiënt langdurig kunstmatig beademd moet worden.

Op de afdeling

Gespecialiseerde specialisten en verpleegkundigen houden u goed in de gaten met hoogwaardige medische apparatuur. De functie van uw organen kan ook tijdelijk overgenomen worden, mocht dat nodig zijn. Zo kunnen we u bijvoorbeeld kunstmatig beademen. Eventueel houden we andere lichaamsfuncties, zoals de bloeddruk, op peil met behulp van medicijnen.

Wij werken er voortdurend aan om de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van onze patiënten, familie, naasten en bezoek te verbeteren. Hiervoor neemt de afdeling deel aan interne en externe kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. Hierbij worden in sommige gevallen ook patiëntengegevens uitgewisseld en opgeslagen. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels.

Informatie

Wij willen garanderen dat informatie over de patiënt terecht komt bij personen die hier recht op hebben. Daarom vragen we bij opname om één of twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen aan deze contactpersonen geven wij informatie over de patiënt. De contactpersonen houden op hun beurt andere familieleden en relaties op de hoogte. De contactpersonen kunnen ons dag en nacht bereiken voor het verkrijgen van telefonische informatie.

Over het algemeen is een half uur voor de dienstaanvang van de verpleegkundigen een geschikt tijdstip om te bellen. De diensten zijn:

Dagdienst        7.30 – 15.30 uur
Late dienst      15.30 – 23.30 uur
Nachtdienst     23.30 – 7.30 uur

Bezoek

Bezoek is van harte welkom. Veel en langdurig bezoek kan belastend zijn voor de patiënt en de omgeving. Daarom mogen er maximaal twee personen gelijktijdig bij de patiënt. Eventueel kunnen, in overleg met de verpleegkundige, meer dan twee bezoekers elkaar aflossen aan bed. Minderjarige kinderen zijn welkom, onder begeleiding van hun ouders.

Soms moeten wij tijdens het bezoek zorg verlenen aan de patiënt of de zorg overdragen. Het kan zijn dat we u hiervoor vragen om tijdelijk in de wachtkamer plaats te nemen. We rekenen hiervoor op uw begrip en medewerking.

Bezoektijden
Werkdagen:                              14.00 tot 20.00 uur
Weekenden en feestdagen:   11.00 tot 20.00 uur

U meldt zich aan via de bel, in de gang bij de klapdeuren. U wordt dan verder geholpen.

Familiekamer

De afdeling beschikt over een familiekamer. De verpleegkundige kan in acute situaties aanbieden gebruik te maken van deze ruimte. In andere gevallen dient u eerst even te overleggen met de verantwoordelijk verpleegkundige, voordat u gebruik maakt van deze kamer.