Acute Opname Afdeling (AOA) › Treant Zorggroep

Acute Opname Afdeling (AOA)

Blijkt bij uw bezoek aan de Spoedeisende hulp of de polikliniek dat u meteen moet worden opgenomen? Dan komt u terecht op de Acute Opname Afdeling (AOA). Op de Acute Opname Afdeling worden 24 uur per dag en 7 dagen per week patiënten opgenomen met uiteenlopende klachten die bij verschillende specialismen horen. De Acute Opname Afdeling bevindt zich op de 4e verdieping van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen (afdeling Oost 4).

Op de afdeling

Op de Acute Opname Afdeling staat een team van artsen en verpleegkundigen klaar. Zodra de diagnose gesteld is, stelt de arts een behandelplan op en wordt gestart met de behandeling. Het kan ook zijn dat u op de afdeling verblijft voor een kortdurende observatie.

Specialisten en arts-assistenten komen dagelijks langs bij alle patiënten. Zij informeren u over de diagnose, eventuele onderzoeken, de voorgestelde behandeling en wanneer u eventueel naar huis mag. Patiënten verblijven maximaal 48 uur op de afdeling. Daarna gaat u naar huis of wordt u overgeplaatst naar een (gespecialiseerde) verpleegafdeling voor verdere zorg en behandeling. Omdat een opname op de Acute Opname Afdeling altijd ongepland is, kunnen gedurende de hele dag nieuwe patiënten worden opgenomen.

Wij werken er voortdurend aan om de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van onze patiënten en hun naasten te verbeteren. Hiervoor neemt de afdeling deel aan interne en externe kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels.

Bezoek

  • Bezoek is van harte welkom op werkdagen van 14.00 tot 20.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 11.00 tot 20.00 uur.
  • We vragen bezoekers om maximaal met twee personen tegelijk te komen. Zo zorgen we ervoor dat alle patiënten de rust krijgen die ze nodig hebben. Minderjarige kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.
  • Het kan voorkomen dat wij tijdens uw bezoek zorg moeten verlenen aan de patiënt of de zorg overdragen. In sommige gevallen vragen wij u om tijdelijk in de wachtkamer plaats te nemen. We rekenen hierbij op uw begrip en medewerking.