Uw rol als ouder › Treant Zorggroep

Uw rol als ouder

Uw rol als ouder

We vinden het belangrijk om u en uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de opname. Als ouder kunt u zelf ook nog veel doen.

Praat over de opname
U bereidt uw kind voor op een opname door erover te praten

Zelf verzorgen
Tijdens het ziekenhuisverblijf mag u uw kind zoveel mogelijk zelf verzorgen: wassen, aankleden, eten geven, spelen enzovoort. Het verpleegkundig personeel maakt daarover graag afspraken met u. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Gedrag van uw kind
Misschien gedraagt uw kind zich in het ziekenhuis anders dan u gewend bent. Boos, agressief of juist heel aanhankelijk. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Accepteer het en probeer het gedrag samen met de verpleegkundige zo goed mogelijk op te vangen. De pedagogisch medewerker kan u helpen en adviseren.

Weer thuis
Sommige kinderen zijn onder de indruk van de dag(en) in het ziekenhuis. Hierdoor kunnen ze soms prikkelbaar, geïrriteerd, opvallend aanhankelijk of rusteloos overkomen. Misschien krijgt uw kind (tijdelijk) problemen met slapen of gaat het bedplassen. Dat betekent dat uw kind bezig is de ziekenhuisopname te verwerken. Aandacht, warmte en geduld zijn dan belangrijk. U kunt uw kind helpen door te praten over het ziekenhuis. Of door voor te lezen of samen te spelen.