Langer verblijf › Treant Zorggroep

Langer verblijf

Langer verblijf

Soms is het nodig dat een kind een nacht of langer op de kinderafdeling verblijft. In dat geval wordt uw kind opgenomen in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen We doen ons best uw kind zo goed mogelijk te helpen, goede zorg te bieden en zich zo prettig mogelijk te laten voelen.

Kamer en speelkamers
Uw kind krijgt een bed in een kamer op de kinderafdeling. We kennen babykamers, zalen en boxen (eenpersoonskamers).
Wil en kan uw kind van het bed en de kamer af, dan hebben we speelkamers waar uw kind zich kan vermaken en ontspannen.

Bij uw kind blijven
Voor uw kind kan het prettig zijn dat u als ouders veel in de buurt bent. Een van u kan ook blijven slapen, op dezelfde kamer. We noemen dat ook wel rooming-in. Misschien is dat voor u niet gemakkelijk te regelen, omdat er thuis ook nog een gezin is of er andere verplichtingen zijn. Overleg dan met de verpleegkundige of de pedagogisch medewerker of u wel of niet blijft slapen en wat de mogelijkheden op de afdeling zijn.

In isolatie
Soms is het nodig om een kind geïsoleerd te verplegen. Dan heeft het kind een infectie die door direct contact of door de lucht verspreid kan worden. Om besmetting van andere kinderen en medewerkers te voorkomen, nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld eigen drinkflessen en speelgoed van uw kind. Ook moeten bezoekers hun handen na het bezoek desinfecteren en de afdeling na het bezoekuur zo snel mogelijk verlaten.

Bezoektijden
Ouders/verzorgers, broertjes en zusjes van kinderen die opgenomen zijn op de kinderafdeling, zijn altijd welkom. Voor andere bezoekers gelden andere bezoektijden

Weer naar huis
Als uw kind weer voldoende hersteld is, kan hij of zij mee naar huis. U krijgt mee:

  • instructies en adviezen voor thuis;
  • eventueel een controleafspraak met de specialist;
  • soms een brief voor de huisarts.

Hebt u, wanneer u weer thuis bent, nog vragen of klachten die te maken hebben met de opname of behandeling van uw kind? Dan kunt u de eerste twee weken daarna nog contact opnemen met de ziekenhuislocatie van uw voorkeur.

  • Binnen kantoortijd kunt u bellen met de polikliniek van uw behandelend specialist
  • Buiten kantoortijd belt u met de Spoedeisende Hulp

Ziekenhuislocatie Bethesda:                 0528 28 62 22
Ziekenhuislocatie Scheper:                   0591 69 19 11
Ziekenhuislocatie Refaja:                      0599 65 46 54


Zijn de dagen erna problemen of heeft u vragen, neem dan contact op met uw huisarts of de specialist.